ESPAÑOLBienestar de la Familia logo

El Programa Bienestar de la Familia ofrece servicios culturalmente sensibles y en varios idiomas, con el enfoque de servir a la comunidad Latino/a/x del condado de Multnomah, tanto como a otros grupos diversos y a la comunidad en general.

Teléfono: 503.988.3509

Contáctenos hoy para programar una cita o para más información.

Correo Electrónico: bienestardelafamilia@multco.us


SOOMAALI

Bienestar de la Familia (Badqabka Qoyska) waxay bixisaa adeegyo dhaqan ahaan ku haboon oo luuqad ahaana ku haboon oo diirada lagu saarayo bulshada Latino/a/x ee Degmada Multnomah ee sii koraysa, oo sidoo kale waxay u adeegtaa kooxo kala duwan iyo bulshada oo dhan.

Taleefanka: 503.988.3509

Nala soo xidhiidh maanta si aad u qabsato balan ama wixii macluumaad dheeraad ah.

Iimaylka: bienestardelafamilia@multco.us


ENGLISH

Bienestar de la Familia (Family Wellbeing) offers culturally responsive and linguistically appropriate services focusing on Multnomah County's growing Latino/a/x community, as well as serving other diverse groups and the community at large.

Phone: 503.988.3509

Contact us today to schedule an appointment or for more information.

Email: bienestardelafamilia@multco.us