September 20, 2022

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)

Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 8 Tháng 11.

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến Ngày Bầu Cử sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 năm 2022. Cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 8 Tháng 11 của Oregon bao gồm các cuộc tranh đua vào Thượng Viện Hoa Kỳ, Hạ Viện Hoa Kỳ, Thống Đốc, các vị trí lập pháp của tiểu bang, v.v. Cử tri cũng sẽ quyết định các dự luật trên lá phiếu bầu cử trên toàn tiểu bang và địa phương. 

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến Ngày Bầu Cử sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 năm 2022. Cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 8 Tháng 11 của Oregon bao gồm các cuộc tranh đua vào Thượng Viện Hoa Kỳ, Hạ Viện Hoa Kỳ, Thống Đốc, các vị trí lập pháp của tiểu bang, v.v.

Các lá phiếu sẽ được gửi bằng đường bưu điện đến tất cả các cử tri đã ghi danh của Quận Multnomah bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 19 tháng 10. Điều quan trọng là cần phải đảm bảo quý vị đã ghi danh để bỏ phiếu và cập nhật thông tin ghi danh của quý vị để có thể nhận lá phiếu sớm nhất có thể. 

Với tư cách là cử tri, quý vị có thể chuẩn bị cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 8 Tháng 11 bằng cách lập kế hoạch bỏ phiếu, và cộng đồng lớn hơn có thể trợ giúp bằng cách tổ chức kỷ niệm Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc với Ban Bầu Cử Quận Multnomah vào ngày 20 tháng 9.

Kỷ niệm Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc vào Thứ Ba, ngày 20 tháng 9.

Giờ đây quý vị đã sẵn sàng để bỏ phiếu, hãy giúp đỡ cộng đồng chuẩn bị sẵn sàng bằng cách tổ chức kỷ niệm Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc vào Thứ Ba, ngày 20 tháng 9. Được kỷ niệm lần đầu vào năm 2012, Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc đã trở thành một ngày lễ quốc gia phi đảng phái, khi hàng ngàn tổ chức và tình nguyện viên tổ chức nhằm đảm bảo rằng gia đình, bạn bè và hàng xóm của chúng ta Lập Kế Hoạch BỎ PHIẾU! Bước đầu tiên trong kế hoạch là ghi danh bỏ phiếu! 

Hãy Tham Gia!

 • Đảm bảo rằng gia đình, bạn bè và hàng xóm của quý vị Lập Kế Hoạch BỎ PHIẾU! và đã ghi danh bỏ phiếu tại địa chỉ hiện tại của họ.
 • Truy cập Lập Kế Hoạch BỎ PHIẾU! Bộ Công Cụ Ghi Danh Cử Tri Trực Tuyến với các quy tắc để sắp xếp một cuộc vận động ghi danh cử tri, bảng in của thẻ ghi danh cử tri, bảng hiệu, và tài liệu quảng cáo.
 • Liên hệ với tổ chức địa phương, tổ chức chính phủ hoặc tổ chức cộng đồng để trở thành một phần của sự kiện Ngày Ghi Danh Cử Tri Quốc Gia. Các sự kiện sẽ được thêm vào các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi khi chúng ta gần đến ngày đó (Facebook, InstagramTwitter).

Hãy Lên Kế Hoạch BỎ PHIẾU trong Tháng 11 này!

Trước hạn chót vào Ngày Bầu Cử - Ngày 8 Tháng 11, Ban Bầu Cử Quận Multnomah yêu cầu cử tri Lập Kế Hoạch BỎ PHIẾU! Danh sách kiểm tra chú trọng vào hành động sẽ hướng dẫn cử tri qua năm bước cần thiết để đảm bảo lá phiếu của cử tri sẽ được kiểm đếm.

 • Ghi danh để BỎ PHIẾU và CHỌN Đảng mà quý vị muốn. 
 • Nhận lá phiếu bầu cử của quý vị. 
 • Bầu chọn trên lá phiếu bầu cử của quý vị. 
 • Gửi lại lá phiếu bầu cử của quý vị. 
 • Các cuộc bầu cử ở địa phương rất quan trọng. Hãy đảm bảo lá phiếu của quý vị được kiểm đếm!

Đầu tiên - Ghi danh BỎ PHIẾU. Hạn Chót Ghi Danh Cử Tri là ngày 18 tháng 10 năm 2022.

Hạn chót ghi danh cử tri cho cuộc bầu cử này là thứ Ba, ngày 18 tháng 10. Ghi danh bỏ phiếu trực tuyến tại oregonvotes.gov/register. Xin vui lòng đảm bảo luôn cập nhật thông tin ghi danh cử tri của quý vị bất cứ khi nào quý vị thay đổi chỗ ở, thay đổi tên, hoặc muốn thay đổi liên kết đảng của mình. Giờ là lúc để kiểm tra xem thông tin ghi danh cử tri của quý vị đã bao gồm nơi ở và địa chỉ gửi thư hiện tại của quý vị hay chưa. Tiếp đó, hãy ghi danh dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu sau khi quý vị kiểm tra thông tin ghi danh của mình!

Nhận lá phiếu bầu cử của quý vị.

Quý vị sẽ nhận được lá phiếu của mình thông qua đường bưu điện bắt đầu từ ngày 19 tháng 10. Nếu quý vị chưa nhận được lá phiếu của mình trước ngày 27 tháng 10, hãy hành động bằng cách gọi đến Ban Bầu Cử Quận Multnomah theo số 503-988-VOTE (8683) để nhận lá phiếu thay thế. Nếu quý vị vắng nhà trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử này, quý vị có thể ghi danh nhận lá phiếu khiếm diện, bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 năm 2022. 

BẦU CHỌN trên lá phiếu bầu cử của quý vị.

Xin vui lòng nhớ ký tên lên bao thư gửi lại lá phiếu. Chữ ký của quý vị là nhận dạng của quý vị. Mỗi chữ ký trên từng lá phiếu sẽ được kiểm tra để đảm bảo chữ ký đó khớp với chữ ký trong tài liệu ghi danh của cử tri. Nếu quý vị quên ký tên hoặc chữ ký của quý vị không trùng khớp, chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị và sẽ liên lạc với quý vị qua dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu để quý vị có thể có hành động, và chúng tôi có thể kiểm đếm lá phiếu của quý vị.

Quý vị có thắc mắc hay cần trợ giúp bỏ phiếu không? Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cử tri nếu quý vị là người khuyết tật hoặc cần trợ giúp bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 503-988-8683.

Gửi lại lá phiếu bầu cử của quý vị.

Quý vị có hai cách để gửi lại lá phiếu. Bầu cử sớm và gửi lại lá phiếu bầu cử qua đường bưu điện. Không cần dán tem! Lá phiếu phải được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước Ngày Bầu Cử, ngày 8 tháng 11 năm 2022. 

Quý vị cũng có thể gửi lại lá phiếu bầu cử đến Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức. Vui lòng gửi lại lá phiếu của quý vị đến bất kỳ Hòm Thư Bỏ Phiếu Chính Thức hoạt động 24 giờ nào tại tiểu bang hoặc đến bất kỳ Địa Điểm Bỏ Phiếu Tại Thư Viện Quận Multnomah hoạt động 24 giờ. Tất cả Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức của Quận Multnomah được đăng tải tại multco.us/dropsites. Các lá phiếu được gửi đến Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức phải được nhận trước 8 giờ tối của ngày Bầu Cử, ngày 8 tháng 11 năm 2022.

Ghi danh dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu.

Quý vị có muốn biết lá phiếu của mình được gửi đi khi nào không? Ghi danh nhận dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu và nhận nhãn dán trực tuyến “Tôi đã bỏ phiếu". Thông báo bằng văn bản, email hoặc giọng nói sẽ cho quý vị biết khi văn phòng bầu cử của quận đã gửi lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện và khi chúng tôi nhận được lá phiếu quý vị gửi lại. Thông báo cũng cho biết liệu lá phiếu có được chấp nhận để kiểm đếm hay liệu cử tri có được yêu cầu phải hành động thêm hay không. Bên trong thông báo “Lá Phiếu Được Chấp Nhận”, cử tri sẽ có quyền truy cập nhãn dán "Tôi đã bỏ phiếu" đặc biệt của Oregon, hiện đã sẵn sàng để có thể chia sẻ trên mạng xã hội. Các cử tri tại Quận Multnomah có thể ghi danh bằng cách truy cập multnomah.ballottrax.net.

Đếm ngược đến Ngày Bầu Cử sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11

 • Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc - Ngày 20 tháng 9 năm 2022
 • Sổ Tay Cử Tri được gửi qua đường bưu điện đến tất cả các hộ gia đình - Ngày 12-14 tháng 10 năm 2022 
 • Mở Cửa Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Gresham - Ngày 17 tháng 10 năm 2022
 • Hạn Chót Ghi Danh Cử Tri là ngày 18 tháng 10 năm 2022
 • Lá phiếu bầu cử bắt đầu được gửi qua đường bưu điện đến các cử tri - Ngày 19 tháng 10 năm 2022
 • Tất cả cử tri phải nhận được lá phiếu bầu cử của mình. - Ngày 27 tháng 10 năm 2022
 • Ngày Bầu Cử - Hạn Chót để Bỏ Phiếu trước 8 Giờ Tối - Ngày 8 tháng 11 năm 2022
 • Kết quả bầu cử chính thức cuối cùng được chứng nhận - Ngày 5 tháng 12 năm 2022

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở cửa từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 năm 2022 

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-VOTE (8683)

Email: elections@multco.us

Trang web: MultnomahVotes.gov

Đóng góp TIẾNG NÓI và tạo nên sự khác biệt!