Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc của Ban Bầu Cử Quận Multnomah tại Gresham

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Multnomah County East Building
600 NE 8th Street, Gresham OR
503.988.VOTE (8683) | elections@multco.us | www.mcelections.org

Mở cửa từ ngày 3 - 18 tháng 5 năm 2021

Giờ Làm Việc Bình Thường:             Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Giờ Làm Việc Tăng Cường:             Thứ Bảy, ngày 15 tháng 5, 10 giờ sáng - 2 giờ chiều

                                    Thứ Hai, ngày 17 tháng 5, 8 giờ sáng - 7 giờ tối

Giờ Làm Việc Ngày Bầu Cử:            Thứ Ba, ngày 18 tháng 5, 7 giờ sáng - 8 giờ tối


Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc của Ban Bầu Cử Quận Multnomah tại Gresham


Các lá phiếu phải được gửi lại Thùng Bỏ Phiếu trước 8:00 tối Ngày Bầu Cử để được kiểm đếm.

Ban Bầu Cử Quận Multnomah đã tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ bỏ phiếu bằng việc mở Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Gresham. Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc là địa điểm dịch vụ cử tri bổ sung mở cửa vào những ngày trước mỗi cuộc bầu cử.

Tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc, người dân có thể thay thế lá phiếu bị mất hoặc bị hỏng hoặc cập nhật thông tin ghi danh cử tri của mình. Cử tri khuyết tật có thể được hỗ trợ. Các cử tri nói ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh có thể được hỗ trợ bằng ngôn ngữ mà họ muốn sử dụng. Nhân viên bầu cử sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc hoặc cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào khác liên quan đến bầu cử.

Các phiếu bầu chỉ được chấp nhận tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc trong giờ mở cửa. Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức hoạt động 24 giờ gần nhất là trong khu đỗ xe của Thư Viện Gresham tại 385 NW Miller Avenue. Để tìm Các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức khác của Quận Multnomah, hãy truy cập multco.us/elections/official-ballot-drop-sites-vietnamese-0.