Miisaaniyadda uu Guddoomiyuhu Soo jeediyay waxaa Guddiga Guddoomiyayaasha Degaanka loo soo bandhigay Abriil 22, 2021. Miisaaniyadda Kama dambeysta ah ee FY 2022 waxaa la qorsheeyay in la ansixiyo Juun 3, 2021 iyada oo la joogo kulanka caadiga ah ee Guddiga Guddoomiyayaasha Degaanka.

Waxaad foomka hoose u isticmaali kartaa in aad:

  • Isku diiwaangeliso in aad markhaati noqoto inta lagu jiro labada dhageysiga dadweynaha ee Degaanka ee dhanka internet-ka ah.  Waxaa hadda la qorsheeyay 6 ilaa 8 habeenimo Arbacada, Maajo 5 iyo Arbacada, Maajo 12, balse waa kuwo isbeddeli kara; ama
  • Gudbi talooyinka ama faallooyin qoraal ah oo ku saabsan miisaaniyadda la soo jeediyay ee Degaanka.

Wixii macluumaad dheeraad iyo wixii cusub ee ku saabsan dhageysiga dadweynaha, fadlan booqo website-ka kulamada guddiga ee Degaanka Multnomah.

Waad ku mahadsan tahay jawaab-celintaada.


Gudbi faallooyin qoraal ah