የተሻሻለበት 4/13/2022Person at work on a car wheel wearing a mask

የኮቪድ-19 ቫይረስ በምርመራ እንዳለብዎት ከታወቀ፣ ወይም የህመሙ ምልክቶች ካልዎት፣ እቤት ይቆዩ።  እንደታመሙ ለአሠሪዎ ይንገሩ። የህክምና ፈቃድ ካልዎት ይውሰዱት።  ራስን ለይቶ የማቆየት መምሪያዎቹን ይከተሉ።

ወደ ሥራ መመለስ የሚችሉት፡ 

  • ምልክቶቹ ከታየብዎት ጀምሮ ቢያንስ 5 ቀን ከሆንዎት፣ ወይም ምንም ዓይነት ምልክቶች ካልነበረብዎት የኮቪድ ምርመራ አድርገው እንዳለብዎት ካወቁ ቀን አንስቶ 5 ቀናት ከሆንዎት፣
  • የኮቪድ-19 ምልክቶችዎ ከቀነሱ፣ ከተሻልዎት፣ እና ሥራዎትን ለመስራት በሚችሉበት ደረጃ ላይ እንዳሉ ከተሰማዎት፣ እና
  • ባለፉት 24 ሰዓታት ውሰጥ ትኩሳትን የሚቀንሱ መድኃኒቶችን ባይጠቀሙም ትኩሳት ካላጋጠምዎት፣ እና
  • ለተጨማሪ 5 ቀናት ሌሎች ሰዎች አከባቢ በሚሆኑበት ጊዜ በደንብ የሚሆንዎትን የፊት መሸፈኛ ጭንብል አድርገው ከነበር

አሰሪዎ ቤት እንዲቆዩ የሚያዝ የሐኪም ማስረጃ የሚፈልግ ከሆነ፣ ሐኪምዎን፣ ክሊኒክዎን፣ ወይም የተመረመሩበትን ቦታ ማነጋገር ይችላሉ።

አሰሪዎች ወደ ሥራ እንዲመለሱ ከመፍቀዳቸው በፊት ሠራተኞቻቸውን ቫይረሱ እንደሌለባቸው የሚገልጽ የምርመራ ውጤት መጠየቅ የለባቸውም።

የሚከተለው ደብዳቤ ለአሰሪዎች እና ሠራተኞች ስለ ኮቪድ-19 ጉዳዮች እና ወደ ሥራ ቦታ የመመለስ ሁኔታን የሚገልጽ መምሪያን ያብራራል፡
ደብዳቤ ለአሰሪዎች ጃንዋሪ 21፣ 2022 
 

ለአሠሪዬ መታመሜን መንገር አለብኝ?

ማናቸውም ምርመራ ውጤቱ ፖዘቲቭ የሆነ እና በሥራ ቦታው ከሌሎች ሰዎች ጋር ቅርርብ ከነበረው፣ ማንኛውም ሰው ለአሠሪው ወይም ለቅርብ አለቃው ውጤቱን መናገር እንዳለበት እንመክራለን።   ለቀጣሪዎ ወይም ተቆጣጣሪዎ በፍጥነት በመናገር የCOVID-19 ስርጭት ለመቀነስ ማገዝ ይችላሉ። ከእርስዎ ጋር የሚሰሩ ሰዎች ይህን ሲያውቁ ይመረመራሉ።

የእኔ አሠሪ ለሥራ ባልደረባዎቼ ውጤቴ ፖዘቲቭ እንደሆነ ይነግራቸው ይሆን?

አሠሪዎች ሠራተኞቻቸው በሥራ ቦታቸው ላይ ለኮቪድ-19 ተጋልጠውየነበረ ከሆነ ይህንኑ እንዲናገሩ በሕግ ይገደዳሉ። በ አሜሪካ የአካል ጉዳት ሕግ (ADA) መሠረት የእርስዎን ስም ወይም መረጃ መግለጽ የለባቸውም።

የእኔ አሠሪ ስለ ኮቪድ-19 የበሽታ ምልክቶች እኔን ለምን ይጠይቀኛል?

በዓለም አቀፉ ወረርሺኝ ወቅት፣ አሠሪዎች ሠራተኞቻቸውን የበሽታ ምልክቶች የሚሰሟቸው መሆኑን መጠየቅ ይችላሉ። በ ADA መሠረት ሁሉን የሠራተኛ ሕመም እና ምስጢራዊ የሕክምና መዝገብ በምስጢር መያዝ አለባቸው።

የሥራ ቦታ ላይ ደኅንነት

በሥራ ቦታዎ ላይ ስላለ የጤና ስጋት ሪፖርት ለማድረግ Oregon OSHAን ያነጋግሩ። ወደ 503-229-5910 ይደውሉ ወይም ወደ osha.oregon.gov/workers ይሂዱ። 

ኮቪድ-19 ተመርምረው ውጤትዎ ፖዘቲቭ መሆኑን ለአሠሪዎ ስለነገሩ አግባብ ባልሆነ መንገድ እየታዩ እና እየተስተናገዱ እንደሆኑ ሆኖ ከተሰማዎት፣ Oregon Bureau of Labor and Industries (BOLI)ን ያነጋግሩ። ወደ 971-673-0761 ስልክ ይደውሉ ወይም ኢሜይል በዚህ አድራሻ ይላኩ፦ help@boli.state.or.us

የሕክምና ፈቃድ ማግኛ አማራጮች

  • የሚከፈልበት የሕመም ፈቃድ ጊዜ - የኦሪገን ሕግ የትርፍ ሰዓት ሠራተኞችን ጨምሮ ለሁሉም ሠራተኞች የሕመም ፈቃድ ይሰጣል። የእርስዎ አሠሪ 10 ወይም ከዚያ በላይ ሠራተኞች ካሉት ይህ መብት አልዎት (6 ወይም ከዚያ በላይ በፖርትላንድ ሲሆን)።
  • ከዩ.ኤስ. በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት አስፈላጊ ጥበቃዎች የሠራተኛ ክፍል
  • በለይቶ ማቆያ እና ማግለል ጊዜ ቤት ለመቆየት እርዳታ ከፈለጉ 211 ይደውሉ።