የተሻሻለው፦  10/4/2022

የኮቪድ-19 ክትባቶች
የኮቪድ-19 ምርመራ
የኮቪድ-19 ስርጭትን ይከላከሉ
ሕመም ከተሰማዎት
ለእርስዎ ቤተሰብ ጥንቃቄ ማድረግ


6 ወር እና ከዚያ በላይ የሆነ ሁሉ COVID-19 ክትባት ለማግኘት ብቁ ነው። በሁሉም የሚመከሩ ክትባቶች ላይ ወቅቱን ጠብቀው የወሰዱ ቢሆንም ጤናዎን እና የቤተሰብዎን እና የጓደኞችዎን ጤና መንከባከብዎን ይቀጥሉ። ከታመሙ ቤት ይቆዩ፣ እጅዎን ይታጠቡ፣ እና ቤተሰብ እና ጓደኞች የህክምና አገልግሎት እና የአእምሮ ጤና ድጋፍ እንዲያገኙ ያግዟቸው።

የኮቪድ-19 ክትባቶች ማኅበረሰቡን ከኮቪድ በሽታ እንዲጠበቅ ያደርጉታል

የኮቪድ-19 ክትባትን እንዴት ማግኘት እችላለሁ?

የኮቪድ-19 ክትባትን ማግኘት የሚቻልባቸው በርካታ መንገዶች አሉ፦

ክትባት በሚከተቡበት ወቅት ምን ሊያጋጥመኝ ይችላል ብለው መጠበቅ ይችላሉ

 • የአሜሪካ ዜጋ የግድ መሆን የለብዎትም። 

 • ክትባት መከተብ በእርስዎ የኢሚግሬሽን ሁኔታ ሂደት ላይ ጫና አይፈጥርም ወይም እንደ የሕግ ጥሰት አይቆጠርም። 

 • የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር ሊኖርዎት ወይም ቊጥሩን መስጠት አያስፈልግዎትም። 

 • የጤና የመድኅን ዋስትና እንዲኖርዎት አያስፈልግም።

 • ክትባቱ የሚሰጠው በነጻ ነው።

ወደ ክትባት ቀጠሮዎ ለመሄድ የትራንስፖርት አገልግሎት ይፈልጋሉ? ወደ 211 ወይም 1-866-698-6155 ይደውሉ።

የኮቪድ-19 የማጠናከሪያ ክትባቶች፡

የማጠናከሪያ ውስዱ ክትባቱን በጊዜ ሂደት የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ለተከተቡ ሰዎች የሚመከር አስፈላጊ ተጨማሪ ክትባት ነው። 

የሚከተሉትን ካሟሉ የመጀምሪያውን የማበረታቻ ክትባት ለመውሰድ ብቁ ነዎት:

 • ሁለተኛውን የPfizer ወይ Moderna ክትባት ከተቀበሉ በኋላ ቢያንስ 5 ወር የሞላ ሲሆን
 • የበሽታ የመከላከያ አቅምዎት የተዳከመ ከሆነ ሶስተኛውን የPfizer ወይ Moderna ክትባት ከተቀበሉ በኋላ ቢያንስ 3 ወር የሞላ ሲሆን
 • የJohnson & Johnson ክትባት ከተቀበሉ በኋላ ቢያንስ 2 ወር ሲሞላ

ዕድሚያቸው 12 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሁሉም ሰዎች የመጀመሪያውን የማበረታቻ ክትባት ሊወስዱ ይገባል።
ዕድሚያቸው ከ 5 -11 ለሆኑ ልጆችም የህጻናት የማበረታቻ ክትባት አለ። ለልጆች ከማንኛውም በላይ የመጀመርያውን የ COVID-19 ክትባት መውሰደቻው በጣም አስፈላጊ ነው።

ሁለተኛው የማበረታቻ:

አንዳንድ ሰዎች የመጀመርያውን የማበረታቻ ክትባት ከወሰዱ 4 ወር ከሞላቸው በኋላ ሁለተኛውን የማበረታቻ ክትባት መውሰድ ይችላሉ።

 • ዕድሚያቸው 12 እና ከዚያ በላይ ሆኖ በሽታ የመከላከል አቅማቸው ዝቅተኛ ለሆኑና እድሚያቸው 50 እና ከዚያ በላይ የሆኑት ትልልቅ ሰዎች ሁለተኛውን የማበረታቻ ክትባት መውሰድ ይችላሉ። በዕድሜ ለገፉ ሰዎች፣ በሽታ የመቋቋም አቅማቸው የቀነሰ እና ለCOVID-19 ለከፍተኛ ተጋላጭነት የሚዳርግ ስር የሰደደ በሽታ ላለባቸው ሰዎች ሁለተኛውን የማበረታቻ ክትባት መውሰድ አስፈላጊ ነው።

ተጨማሪ መረጃ:  "የኮቪድ-19 ክትባት ማጠናከሪያ ክትባቶች"  እና " ተጨማሪ ውስዶች"  (OHA) 

ክትባቶች ከ6 ወር - 17 አመት ለሆኑ ህጻናት

እስከ 6 ወር የሚደረስ ዕድሜ ላላቸው ህጻናት ሁለት ክትባቶች በኤፍዲኤ ተፈቅዶላቸዋል። Pfizer-BioNTech ክትባት 6 ወር እስከ 5 ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናት ነው። Moderna ክትባት 6 ወር እስከ 6 ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናት ነው።

ብዙ ልጆች በሕፃናት ሐኪም ቢሮ ውስጥ መከተብ ይችላሉ። አንዳንድ የማህበረሰብ አካባቢዎች እና አንዳንድ ፋርማሲዎች ትንንሽ ልጆችንም ይከተባሉ።

5-11 አመት ለሆኑ ህጻናት የህፃናት ህክምና ማጎልበቻ ክትባቶች አሉ። ለልጆች የመጀመሪያዎቹን ሁለት COVID-19 ክትባቶች ውስድ (አንዳንድ ጊዜዋና ተከታታዮችይባላሉ) እንዲወስዱ በጣም አስፈላጊ ነው።

 • ዕድሜያቸው ከ14 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች ሁሉ ወላጅ፣ አሳዳጊ ወይም በወላጅ የተሾመ ሰው አብሯቸው ሊኖር ይገባል።

 • ከወላጅ ወይም ከአሳዳጊ ሞግዚት ውጭ ሌላ ሰው ዕድሜያቸው ከ 5-14 ዓመት ከሆኑ ሕፃናት ጋር አብሮ ከመጣ፣ ከወላጅ/አሳዳጊ ሞግዚት ፈቃድ ማግኘታቸውን ማረጋገጫ ሰነድ ይዘው መቅረብ አለባቸው። ለአንዳንድ ሕክምና ነክ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ወላጅ ወይም አሳዳጊ ሞግዚት በስልክ ጥሪ የሚገኙ መሆን አለባቸው። የፈቃድ ማረጋገጫ ከእነዚህ በአንዱ መቅረብ ይችላል፦

  • የተፈረመ የፈቃድ መስጫ ቅጽ፣ ወይም

  • የወላጅ/አሳዳጊ ሞግዚት ስም፣ ከታዳጊው ጋር ያላቸው ዝምድና፣ የታዳጊው ልደት ቀን፣ ወላጅ/አሳዳጊ ሞግዚት ታዳጊው እንዲከተብ ፈቃደኛ መሆኑን የሚገልጽ በጽሑፍ የተጠቀሰ ቃል፣ እና የወላጅ/አሳዳጊ ሞግዚት ፊርማ የሚያካትት በእጅ ጽሑፍ ወይም በታይፕ የተዘጋጀ ማስታወሻ።

 • ዕድሜያቸው ከ 15-17 ዓመት የሆኑ ታዳጊዎች አብሯቸው የሚመጣ ዐዋቂ ሰው አያስፈልጋቸውም፣ እና በኦሬጎን ̈Oregon ግዛት ውስጥ ለመከተብ የወላጅ ፈቃድ ማግኘት አይጠበቅባቸውም። ወጣቶች ሕክምናን በተመለከተ ከውሳኔ ላይ ሲደርሱ የሚያምኗቸውን ዓዋቂ ሰዎች በጉዳዩ ላይ እንዲሳተፉበት እንዲያደርጉ እናበረታታለን። 

ተጨማሪ መረጃ:

እርግዝና እና ጡት ማጥባት እና ከኮቪድ-19 ክትባት

ነፍሰ ጡር እና በቅርብ ነፍሰ ጡር የሆኑ ሰዎች ከኮቪድ-19 በጣም የመታመም ወይም ወደ ሆስፒታል የመሄድ ዕድላቸው ከሌሎች የበለጠ ነው። የ CDC  በጥብቅ ይመክራል የኮቪድ-19 ክትባት የማጠናከሪያ ክትባቶችን ለ እነዚ ሰዎች፡

 • እርጉዝ የሆኑ፣ 
 • በቅርቡ እርጉዝ የነበሩ (ጡት የሚያጠቡ ጨምሮ)፣ 
 • አሁን ለማርገዝ እየሞከሩ ያሉ, ወይም ወደፊት ማርገዝ የሚችሉ.

ተጨማሪ መረጃ ይመልከቱ ስለ እርግዝና፣ ጡት ማጥባት እና ስለ ኮቪድ-19 ክትባት

ተጨማሪ የኮቪድ-19 ክትባት መረጃ ምንጮች

[ ወደ ላይ ተመለስ ]

የኮቪድ-19 ምርመራ

COVID-19 ምልክቶች ካለብዎት እና ለከባድ በሽታ የመጋለጥ እድልን ለመቀነስ ህክምና ሊያስፈልግዎ እንደሚችል መመርመሩ በጣም አስፈላጊ ነው። COVID-19 ካለበት ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ከነበርዎ፣ ጭምብል ማጥለቅ አለብዎ እና ከተጋለጡ ከአምስት ቀናት በኋላ ለመመርመር ያስቡበት። የቅርብ ግንኙነት ማለት በሆነ ቀን ውስጥ ከአንድ ሰው በስድስት ጫማ ርቀት ውስጥ 15 ደቂቃ ወይም ከዚያ በላይ በጭምብል ወይም ያለ ጭምብል መሆን ማለት ነው። ስለCOVID-19 ምርመራየበለጠ ይወቁ


ከታመሙ ወይም ለኮቪድ ከተጋለጡ፣ ለተወሰነ ጊዜ ቤት መቆየት ሊኖርብዎ ይችላል። ድጋፍ ከፈለጉ ወደ 2-1-1 ይደውሉ።  አማራጮችዎን ይመርምሩ የማህበረሰብ ሃብት

[ ወደ ላይ ተመለስ ]

የኮቪድ-19 ስርጭትን ይከላከሉ 

ኮቪድ-19ን የሚያመጣው ቫይረስ ከሰው ወደ ሰው በቀላሉ መተላለፍ ይችላል። እንዳይታመሙ ወይም ቫይረሱን እንዳያሰራጩ፦

እንደ አስም፣ ስኳር በሽታ፣ የልብ ወይም ሳንባ በሽታ የመሳሰሉ ተጓዳኝ የጤና ችግሮች ያሉባቸው ሰዎች በCOVID-19 በከፍተኛ ደረጃ መታመም የመቻላቸው ስጋት በጣም ከፍተኛ ነው። 

ጭምብሎች

ከማርች 12 ጀምሮ በኦሬጎን ግዛት በአብዛኛዎቹ ህዝባዊ ቦታዎች ውስጥ የአፍ ጭምብል የመልበስ ግዴታ የለም። አሰሪዎች እና ንግዶች የራሳቸው የአፍ እና አፍንጫ መሸፈኛ የማድረግ ግዴታዎች ሊኖራቸው ይችላል። እንደ የጤና እንክብካቤ የመሳሰሉ አንዳንድ ቦታዎች ውስጥ ጭምብል መልበስ አሁንም ያስፈልጋል። 

ከፍተኛ COVID ስርጭት በሚኖርበት ጊዜ የማልትኖማህ ካውንቲ የህዝብ ጤና የበሽታ እንቅስቃሴ እስኪቀንስ ድረስ በቤት ውስጥ ጭምብል እንዲለብሱ ይመክራል። በቤት ውስጥ ወይም በተጨናነቀ የህዝብ ቦታዎች ውስጥ ጭምብል ማድረግ ሁል ጊዜም የበሽታ ተጋላጭነትን ለመቀነስ ጥሩ መንገድ ነው።

በ Multnomah County ገጽ ላይ የበለጠ ይረዱ፡  የፊት መሸፈኛዎች፣ ማስክ እና ኮቪድ-19፡ ማወቅ ያለብዎት

[ ወደ ላይ ተመለስ ]

ሕመም ከተሰማዎት

የሕመም ስሜት ሊስማዎት ከጀመረ ፡

 • በቤት ይቆዩ እና ከሌሎች ሰዎች ይራቁ። 

 • ከቻሉ ይመርመሩ። ለምርመራ ሐኪምዎን ወይም ክሊኒክዎን ያነጋግሩ። ወይም የኮቪድ-19 ምርመራ ያግኙ። 

 • የእርስዎን ሃኪም ወይም ክሊኒክ ከሌሎች ሰዎች ጋር መቀላቀል ይችላሉ ብሎ እስከሚነግርዎት ድረስ በቤት ውስጥ ይቆዩ። እርግጠኛ ካልሆኑ፣ ጥሩ ስሜት እስኪሰማዎት ድረስ ቤት ይቆዩ።

 • የተሻለ ስሜት እንዲሰማዎት በተለምዶ የሚያደርጓቸውን ነገሮች ማድረግ ይቀጥሉ፦ ይተኙ፣ ዕረፍት ያድርጉ እና ብዙ ፈሳሽ ይጠጡ።

ውጤትዎ ፖዘቲቭ ከሆነ:

 • COVID-19 ያለባቸው ሰዎች ቢያንስ ለአምስት ቀናት በቤት ውስጥ መቆየት አለባቸው፣ከዚያም ከሌሎች ሰዎች ጋር ሲሆኑ ለተጨማሪ 5 ቀናት ጭምብል ያድርጉ። ትምህርት ቤቶች COVID-19 መያዛቸው የተረጋገጡ ተማሪዎችን 5 ቀናት ከትምህርት ቤት ማግለላቸውን ይቀጥላሉ።

በተቻለ ፍጥነት ለጤና አገልግሎት ሰጪዎ ይደውሉ። እንደ ዕድሜዎ ወይም የጤናዎ ሁኔታ እየታየ ሕክምና ማግኘት ይቻል ይሆናል።  አንዳንድ የኮቪድ-19 ሕክምናዎች የበሽታው ምልክቶች መታየት በጀመሩ በ 5 ቀናት ውስጥ መጀመር ይኖርባቸዋል።

ከእነዚህ ድንገተኛ የማስጠንቀቂያ ምልክቶች መካከል እርስዎ ወይም በሌላ በማናቸውም ዕድሜ ላይ ያለ ሰው ከታየባችሁ ወዲያውኑ ድንገተኛ የሕክምና እርዳታውን ወዲያውኑ ለማግኘት ሞክሩ፦

 • ለመተንፈስ መቸገር

 • የማያቋርጥ ሕመም ወይም ደረት ላይ የሚሰማ ውጋት

 • አዲስ ግራ የመጋባት ስሜት

 • ለመንቃት ወይም እንደነቁ ለመቆየት መቸገር

 • ሰማያዊ ወይም ግራጫ ከንፈር ወይም ፊት

 • ከባድ የሆድ ቁርጠት

 • ወደ 911 ወይም ወደ በእርስዎ አካባቢ የሚገኝ የድንገተኛ ሕክምና መስጫ ተቋም ጋር ይደውሉ።

 • ለኦፐሬተሩ/ዋ እርስዎ ወይም እርዳታ የሚያስፈልገው ሰው ኮቪድ-19 ተይዛችሁ ሊሆን እንደሚችል ይንገሩት/ዋት።


መቼ ወደ ሥራ መመለስ እንደሚችሉ፣ እና የኮቪድ-19 ምርመራ በሽታው እንዳለብዎት ካመለከተ ለቀጣሪዎ መንገር ያስፈልግዎት ወይ የሕመም እረፍት አማራጮች ይፈልጉ ።  ይመልከቱ “ኮቪድ-19ን ይመልከቱ እና ስራዎን መቋቋም -ለቀጣሪዎ በኮቪድ19 እንደታመሙ መንገር

[ ወደ ላይ ተመለስ ]

ለእርስዎ እና ለቤተሰብዎ እንክብካቤ ማግኘት

የግል ሃኪም ከሌልዎት፣ ወደ 211 ወይም ወደ Multnomah County Primary Care Health Centers በስልክ ቁጥር 503-988-5558 ይደውሉ። አስተርጓሚዎችን ማግኘት ይችላል። በ Multnomah County ክሊኒክ

 • የጤና መድን ዋስትና እንዲኖርዎት አይገደዱም።

 • ገቢ እንዲኖርዎት አይገደዱም።

 • የኢሚግሬሽን ሁኔታዎ ምንም ሆነ ምን፣ የጤና እንክብካቤ ማግኘት ይችላሉ።

 • የእርስዎን መረጃ ለሕግ አስከባሪዎች ወይም ለኢሚግሬሽን ባለሥልጣናት አሳልፈን አንሰጥም።

የኢሚግሬሽን እና ጉምሩክ ሕግ አስከባሪ በሆስፒታሎች፣ በሃኪም ቢሮዎች፣ በጤና ጣቢያዎች እና በድንገተኛ ወይም አጣዳፊ የሕክምና መስጫ ተቋማት ውስጥ ሰዎችን በቁጥጥር ሥር ማዋልን የሚከለክል ፖሊሲ አለው። 

ለኮቪድ-19 የሕክምና እርዳታ ወይም አገልግሎቶችን ካገኙ፣ እርስዎ በአሜሪካ የቋሚነት መኖሪያ ፈቃድ ለማግኘት በሚያመለክቱበት ጊዜ በእርስዎ ላይ ይህ ጉዳይ ምንም ችግር አያመጣብዎትም። ስለ ሕግ ጥሰት ክስ ተጨማሪ ያንብቡ።
 

ምንጮች

[ ወደ ላይ ተመለስ ]

ጥያቄዎች?

211 መረጃ ን ይጎብኙ ወይም ወደ 2-1-1 ከጠዋቱ 8 am እስከ ቀኑ 11 pm ድረስ ይደውሉ። የትርጉም አገልግሎት ማግኘት ይቻላል።