የተሻሻለው፦  4/13/2022

የኮቪድ-19 ክትባቶች
የኮቪድ-19 ምርመራ
የኮቪድ-19 ስርጭትን ይከላከሉ
ሕመም ከተሰማዎት
ለእርስዎ ቤተሰብ ጥንቃቄ ማድረግ

የቅርብ ጊዜ መመሪያ፡

 • የተሻሻሉ የአፍ እና አንፍንጫ መሸፈኛ ህጎች 
  ከማርች 12 ጀምሮ፣ በኦሪገን (Oregon) ውስጥ በአብዛኛዎቹ የቤት ውስጥ ህዝባዊ ቦታዎች ውስጥ የአፍ እና አፍንጫ መሸፈኛ አያስፈልግም። አሰሪዎች እና ንግዶች የራሳቸው የአፍ እና አፍንጫ መሸፈኛ የማድረግ ግዴታዎች ሊኖራቸው ይችላል። እንደ የጤና እንክብካቤ ቦታዎች ባሉ አንዳንድ ቦታዎች ላይ አሁንም የአፍ እና አፍንጫ መሸፈኛ ያስፈልጋል። ለከባድ በሽታ የተጋለጡ ከሆኑ የማልትኖማህ ካውንቲ (Multnomah County) የህዝብ ጤና በቤት ውስጥ ወይም በተጨናነቁ የህዝብ ቦታዎች ላይ የአፍ እና አፍንጫ መሸፈኛ እንዲያደርጉ ይመክራል፣በተለይ ለኮቪድ-19 ሙሉ በሙሉ ካልተከተቡ

 • የተሻሻሉ የለይቶ ማቆየት ህጎች
  ከማርች 12 ጀምሮ፣ የኦሪገን (Oregon) ጤና ባለስልጣን ለብዙ ሰዎች የለይቶ ማቆየት ምክሮችን ባለበት እያቆመ ነው። በኮቪድ-19 ለተያዘው ሰው ተጋላጭ ከነበሩ፣ የክትባት ሁኔታ ምንም ይሁን ምን፣ እራስዎን ማግለል (ቤት መቆየት) አይጠበቅቦትም። ይህ በK-12 እና በህጻናት እንክብካቤ ቦታዎች ውስጥ ያሉ ልጆችን እና ሰራተኞችን ይጨምራል።   የጤና እንክብካቤ ቦታዎች፣ እስር ቤቶች እና ማረሚያ ቤቶች፣ እና መጠለያዎችን ጨምሮ ከፍተኛ ስብሰባ በሚኖርባቸው አካባቢዎች ለይቶ ማቆያ ይመከራል።

ራስን የማግለል መመሪያዎች አሁንም ተግባራዊ ይሆናሉ። በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ለአምስት ቀናት በቤት ውስጥ መቆየት አለባቸው፤ ከዚያም ከሌሎች ሰዎች ጋር ሲሆኑ ለተጨማሪ 5 ቀናት የአፍ እና አፍንጫ መሸፈኛ ያድርጉ። ተማሪዎች ምልክቶች ወይም የታወቀ የኮቪድ-19 ችግር ካለባቸው ትምህርት ቤቶች ከግቢያቸው ለ5 ቀናት ማግለላቸውን ይቀጥላሉ።


ዕድሜያቸው 5 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሁሉም የኦሪጎን ዜጎች የኮቪድ-19 ክትባት ለማግኘት ብቁ ናቸው። ከ5-17 አመት የሆኑ ሰዎች የPfizer ክትባት መውሰድ አለባቸው። ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች ማንኛውንም የሚገኙትን ክትባቶች ሊወስዱ ይችላሉ።

ከ 12 አመት በላይ የሆነ ሁሉም ሰው ከመጨረሻው ውስድዎ በኋላ በቂ ጊዜ ካለፈ ለማጠናከሪያ ውስድ ብቁ ይሆናል። የማጠናከሪያ ውስድ መከላከያን ለመጨመር የሚረዳ ተጨማሪ ውስድ ነው።

እርስዎ የተከተቡ እንኳ ቢሆኑም፣ ለራስዎት እና ለቤተሰብዎ እንዲሁም ለጓደኞችዎ ጤና ጥንቃቄ ማድረጉን ይቀጥሉ።  ሕመም ከተሰማዎት ቤት ይቆዩ፤ እጆችዎን ይታጠቡ፤ እና ቤተሰብ እና ጓደኞች ሕክምና እና የአእምሮ ጤና ድጋፍ እንዲያገኙ ያግዟቸው።

የኮቪድ-19 ክትባቶች ማኅበረሰቡን ከኮቪድ በሽታ እንዲጠበቅ ያደርጉታል

የኮቪድ-19 ክትባትን እንዴት ማግኘት እችላለሁ?

የኮቪድ-19 ክትባትን ማግኘት የሚቻልባቸው በርካታ መንገዶች አሉ፦

ክትባት በሚከተቡበት ወቅት ምን ሊያጋጥመኝ ይችላል ብለው መጠበቅ ይችላሉ

 • የአሜሪካ ዜጋ የግድ መሆን የለብዎትም። 

 • ክትባት መከተብ በእርስዎ የኢሚግሬሽን ሁኔታ ሂደት ላይ ጫና አይፈጥርም ወይም እንደ የሕግ ጥሰት አይቆጠርም። 

 • የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር ሊኖርዎት ወይም ቊጥሩን መስጠት አያስፈልግዎትም። 

 • የጤና የመድኅን ዋስትና እንዲኖርዎት አያስፈልግም።

 • ክትባቱ የሚሰጠው በነጻ ነው።

ወደ ክትባት ቀጠሮዎ ለመሄድ የትራንስፖርት አገልግሎት ይፈልጋሉ? ወደ 211 ወይም 1-866-698-6155 ይደውሉ።

የኮቪድ-19 የማጠናከሪያ ክትባቶች፡

የማጠናከሪያ ክትባቶች ክትባቱን በጊዜ ሂደት የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ለተከተቡ አብዛኞቹ ሰዎች የሚመከር ተጨማሪ ክትባት ነው። 

እድሜዎ ከ 12 ዓመት በላይ ከሆነ እና

 • ከ 5 ወራት በፊት የ Pfizer ወይም Moderna 2 ውስዶችን ተቀብለው ከሆነ ወይም፣e
 • የጆንሰን እና ጆንሰን ክትባት ከ 2 ወራት በፊት ወስደው ከሆነ የኮቪድ-19 ማጠናከሪያ ክትባት ሊያገኙ ይችላሉ

ተጨማሪ መረጃ በ Multnomah County ገጽ ላይ ይመልከቱ፡ የኮቪድ19 የማጠናከሪያ ክትባቶች   ወይም የክትባት የማጠናከሪያ እና ሶስተኛ ዶዞች (OHA)

ዕድሜያቸው 5 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሕፃናት የሚሰጡ ክትባቶች

 • ዕድሜያቸው ከ 15-17 ዓመት የሆኑ ታዳጊዎች አብሯቸው የሚመጣ ዐዋቂ ሰው አያስፈልጋቸውም፣ እና በኦሬጎን ̈Oregon ግዛት ውስጥ ለመከተብ የወላጅ ፈቃድ ማግኘት አይጠበቅባቸውም። ወጣቶች ሕክምናን በተመለከተ ከውሳኔ ላይ ሲደርሱ የሚያምኗቸውን ዓዋቂ ሰዎች በጉዳዩ ላይ እንዲሳተፉበት እንዲያደርጉ እናበረታታለን። 

 • ዕድሜያቸው ከ 5-14 ዓመት የሆኑ ሕፃናት አብሯቸው የሚመጣ ወላጅ፣ አሳዳጊ ሞግዚት ወይም ሌላ ከእነርሱ ጋር እንዲሆን በወላጅ ሥልጣን የተሰጠው ሰው አብሯቸው ሊኖር ያስፈልጋቸዋል።

 • ከወላጅ ወይም ከአሳዳጊ ሞግዚት ውጭ ሌላ ሰው ዕድሜያቸው ከ 5-14 ዓመት ከሆኑ ሕፃናት ጋር አብሮ ከመጣ፣ ከወላጅ/አሳዳጊ ሞግዚት ፈቃድ ማግኘታቸውን ማረጋገጫ ሰነድ ይዘው መቅረብ አለባቸው። ለአንዳንድ ሕክምና ነክ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ወላጅ ወይም አሳዳጊ ሞግዚት በስልክ ጥሪ የሚገኙ መሆን አለባቸው። የፈቃድ ማረጋገጫ ከእነዚህ በአንዱ መቅረብ ይችላል፦

  • የተፈረመ የፈቃድ መስጫ ቅጽ፣ ወይም

  • የወላጅ/አሳዳጊ ሞግዚት ስም፣ ከታዳጊው ጋር ያላቸው ዝምድና፣ የታዳጊው ልደት ቀን፣ ወላጅ/አሳዳጊ ሞግዚት ታዳጊው እንዲከተብ ፈቃደኛ መሆኑን የሚገልጽ በጽሑፍ የተጠቀሰ ቃል፣ እና የወላጅ/አሳዳጊ ሞግዚት ፊርማ የሚያካትት በእጅ ጽሑፍ ወይም በታይፕ የተዘጋጀ ማስታወሻ።

ከዚህ በተጨማሪ እንዲህ ማድረግ ይችላሉ፦

ተጨማሪ መረጃ በ Multnomah County ገጽ ላይ ይመልከቱ፡  ለልጆች እና ወጣቶች የሚሆኑ የኮቪድ-19 ክትባቶች።   እና " ታዳጊዎች እና የኮቪድ-19 ክትባት" እና "የህፃናት ኮቪድ-19 ክትባት ለህፃናት 5-11" ያንብቡ 

እርግዝና እና ጡት ማጥባት እና ከኮቪድ-19 ክትባት

ነፍሰ ጡር እና በቅርብ ነፍሰ ጡር የሆኑ ሰዎች ከኮቪድ-19 በጣም የመታመም ወይም ወደ ሆስፒታል የመሄድ ዕድላቸው ከሌሎች የበለጠ ነው። የ CDC  በጥብቅ ይመክራል የኮቪድ-19 ክትባት የማጠናከሪያ ክትባቶችን ለ እነዚ ሰዎች፡

 • እርጉዝ የሆኑ፣ 
 • በቅርቡ እርጉዝ የነበሩ (ጡት የሚያጠቡ ጨምሮ)፣ 
 • አሁን ለማርገዝ እየሞከሩ ያሉ, ወይም ወደፊት ማርገዝ የሚችሉ.

ተጨማሪ መረጃ ይመልከቱ ስለ እርግዝና፣ ጡት ማጥባት እና ስለ ኮቪድ-19 ክትባት

ተጨማሪ የኮቪድ-19 ክትባት መረጃ ምንጮች

[ ወደ ላይ ተመለስ ]

የኮቪድ-19 ምርመራ

የኮቪድ-19 የበሽታ ምልክቶች ካሉብዎት ወይም ኮቪድ-19 ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ ከነበርዎት መመርመር አለብዎት። የቅርብ ንክኪ ማለት በአንድ ቀን ውስጥ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል አድርገውም ሆነ ሳያደርጉ ከሌላ ሰው ጋር ለ15 ደቂቃ ወይም ከዚያ በላይ በስድስት ጫማ ርቀት ውስጥ አብሮ መቆየት ማለት ነው።

 • ምልክቶች ከታዩ የምርመራ ውጤትዎን እስከሚያገኙ ድረስ በቤት ውስጥ መቆየት እና ከሌሎች ሰዎች ራስዎን ማራቅ አለብዎት።

 • የኮቪድ-19 ምርመራ ያግኙ። 

 • ከተመረመሩ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለብዎት።

 • ውጤትዎ ፖዘቲቭ ከሆነ፥

  • የበሽታው ምልክቶች ታዩብዎትም አልታዩብዎ፣ እባክዎ እቤት ውስጥ ይቆዩ፣ ራስዎንም ከሌሎች ለ5 ቀናት ያርቁ። ምንም ምልክቶች የማይታዩብዎት ከሆነ፣ ወይም ምልክቶቹ ከ5 ቀናት በኋላ ከተፈቱ፣ ከቤት መውጣት ይችላሉ። ለ5 ተጨማሪ ቀናት በሌሎች ዙሪያ ጭምብል ማድረግዎን ይቀጥሉ።

  • ምርመራዎ ፖዘቲቭ እንደሆነ ለቅርብ ግንኙነቶችዎ እና ለቤተሰብ አባላትዎ ወዲያውኑ ይናገሩ። በሌሎች አካባቢ ጭብምል እንደማድረግ እና መመርመር ያሉ እርምጃዎችን በመውሰድ የCOVID-19 ስርጭትን ሊቀንሱ ይችላሉ።

በ Multnomah County ገጽ ላይ የበለጠ ይረዱ፡ “የኮቪድ-19 ምርመራ” ;
ከታመሙ ወይም ለኮቪድ ከተጋለጡ፣ ለተወሰነ ጊዜ ቤት መቆየት ሊኖርብዎ ይችላል። ራስዎትን ለማግለል ወይም ኳራንቲን ለማድረግ እገዛ ካስፈለግዎት ወደ 2-1-1 ይደውሉ።  አማራጮችዎን ይመርምሩ የማህበረሰብ ሃብት

[ ወደ ላይ ተመለስ ]

የኮቪድ-19 ስርጭትን ይከላከሉ 

ኮቪድ-19ን የሚያመጣው ቫይረስ ከሰው ወደ ሰው በቀላሉ መተላለፍ ይችላል። እንዳይታመሙ ወይም ቫይረሱን እንዳያሰራጩ፦

 • ይከተቡ

 • ሲታመሙ ቤት ይቆዩ 

 • ጭምብል ማድረግን ያስቡ

 • ቢያንስ ለ20 ሰከንድ እጆችዎን ደጋግመው ይታጠቡ

 • ፊትዎን በእጅዎ መንካትን ያስወግዱ

 • ሲያስሉ ወይም ሲያስነጥሱ አፍዎን ይሸፍኑ

 • አብረው ከማይኖሩዋቸው ሰዎች ቢያንስ 6 ጫማ ያክል ርቀት ይጠብቁ

 • በተደጋጋሚ በእጅ የሚነኩ ነገሮችን በአልኮል ያጽዷቸው

እንደ አስም፣ ስኳር በሽታ፣ የልብ ወይም ሳንባ በሽታ የመሳሰሉ ተጓዳኝ የጤና ችግሮች ያሉባቸው ሰዎች በኮቪድ-19 በከፍተኛ ደረጃ መታመም የመቻላቸው ስጋት በጣም ከፍተኛ ነው። ከበርካታ ሰዎች ጋር የሚኖሩ ከሆኑ እንዴት ደኅንነትዎን መጠበቅ እንደሚችሉ የተሰጡትን ጠቃሚ ምክሮች ይመልከቱ።  ከፍተኛ ስጋት ያለባቸው ሰዎች ጋር የሚገናኙ ከሆነ፣

ጭምብሎች

ጭምብሎች እና ክትባቶች ማህበረሰባችንን ከCOVID-19 ለመጠበቅ ከሚደረጉ ደረጃዊ አካሄዶች ውስጥ አንዱ ነው። በአገር አቀፍ ደረጃ የጭምብል ማድረግ ግዴታ መጋቢት 12 ቀን 2022 ዓ.ም. የተነሳ ቢሆንም፣ ለአብዛኛው ውጪ የህዝብ ቦታዎች ጭምብሎች የCOVID-19 ስርጭት ለመቀንስ አስፈላጊ የህዝብ ጤና መሳሪያ ነው።

በ Multnomah County ገጽ ላይ የበለጠ ይረዱ፡  የፊት መሸፈኛዎች፣ ማስክ እና ኮቪድ-19፡ ማወቅ ያለብዎት

[ ወደ ላይ ተመለስ ]

ሕመም ከተሰማዎት

የሕመም ስሜት ሊስማዎት ከጀመረ ፡

 • በቤት ይቆዩ እና ከሌሎች ሰዎች ይራቁ። 

 • ከቻሉ ይመርመሩ። ለምርመራ ሐኪምዎን ወይም ክሊኒክዎን ያነጋግሩ። ወይም የኮቪድ-19 ምርመራ ያግኙ። 

 • የእርስዎን ሃኪም ወይም ክሊኒክ ከሌሎች ሰዎች ጋር መቀላቀል ይችላሉ ብሎ እስከሚነግርዎት ድረስ በቤት ውስጥ ይቆዩ።

 • የተሻለ ስሜት እንዲሰማዎት በተለምዶ የሚያደርጓቸውን ነገሮች ማድረግ ይቀጥሉ፦ ይተኙ፣ ዕረፍት ያድርጉ እና ብዙ ፈሳሽ ይጠጡ።

ከእነዚህ ድንገተኛ የማስጠንቀቂያ ምልክቶች መካከል እርስዎ ወይም በሌላ በማናቸውም ዕድሜ ላይ ያለ ሰው ከታየባችሁ ወዲያውኑ ድንገተኛ የሕክምና እርዳታውን ወዲያውኑ ለማግኘት ሞክሩ፦

 • ለመተንፈስ መቸገር

 • የማያቋርጥ ሕመም ወይም ደረት ላይ የሚሰማ ውጋት

 • አዲስ ግራ የመጋባት ስሜት

 • ለመንቃት ወይም እንደነቁ ለመቆየት መቸገር

 • ሰማያዊ ወይም ግራጫ ከንፈር ወይም ፊት

 • ከባድ የሆድ ቁርጠት

 • ወደ 911 ወይም ወደ በእርስዎ አካባቢ የሚገኝ የድንገተኛ ሕክምና መስጫ ተቋም ጋር ይደውሉ።

 • ለኦፐሬተሩ/ዋ እርስዎ ወይም እርዳታ የሚያስፈልገው ሰው ኮቪድ-19 ተይዛችሁ ሊሆን እንደሚችል ይንገሩት/ዋት።


መቼ ወደ ሥራ መመለስ እንደሚችሉ፣ እና የኮቪድ-19 ምርመራ በሽታው እንዳለብዎት ካመለከተ ለቀጣሪዎ መንገር ያስፈልግዎት ወይ የሕመም እረፍት አማራጮች ይፈልጉ ።  ይመልከቱ “ኮቪድ-19ን ይመልከቱ እና ስራዎን መቋቋም -ለቀጣሪዎ በኮቪድ19 እንደታመሙ መንገር

[ ወደ ላይ ተመለስ ]

ለእርስዎ እና ለቤተሰብዎ እንክብካቤ ማግኘት

የግል ሃኪም ከሌልዎት፣ ወደ 211 ወይም ወደ Multnomah County Primary Care Health Centers በስልክ ቁጥር 503-988-5558 ይደውሉ። አስተርጓሚዎችን ማግኘት ይችላል። በ Multnomah County ክሊኒክ

 • የጤና መድን ዋስትና እንዲኖርዎት አይገደዱም።

 • ገቢ እንዲኖርዎት አይገደዱም።

 • የኢሚግሬሽን ሁኔታዎ ምንም ሆነ ምን፣ የጤና እንክብካቤ ማግኘት ይችላሉ።

 • የእርስዎን መረጃ ለሕግ አስከባሪዎች ወይም ለኢሚግሬሽን ባለሥልጣናት አሳልፈን አንሰጥም።

የኢሚግሬሽን እና ጉምሩክ ሕግ አስከባሪ በሆስፒታሎች፣ በሃኪም ቢሮዎች፣ በጤና ጣቢያዎች እና በድንገተኛ ወይም አጣዳፊ የሕክምና መስጫ ተቋማት ውስጥ ሰዎችን በቁጥጥር ሥር ማዋልን የሚከለክል ፖሊሲ አለው። 

ለኮቪድ-19 የሕክምና እርዳታ ወይም አገልግሎቶችን ካገኙ፣ እርስዎ በአሜሪካ የቋሚነት መኖሪያ ፈቃድ ለማግኘት በሚያመለክቱበት ጊዜ በእርስዎ ላይ ይህ ጉዳይ ምንም ችግር አያመጣብዎትም። ስለ ሕግ ጥሰት ክስ ተጨማሪ ያንብቡ።
በ Multnomah County ገጽ ላይ የበለጠ ይረዱ፡ “ወረርሽኙን ለመቋቋም የሚረዱ ምክሮች” 

ምንጮች

[ ወደ ላይ ተመለስ ]

ጥያቄዎች?

211 መረጃ ን ይጎብኙ ወይም ወደ 2-1-1 ከጠዋቱ 8 am እስከ ቀኑ 11 pm ድረስ ይደውሉ። የትርጉም አገልግሎት ማግኘት ይቻላል።