የተሻሻለው፦

6/10/2021

በ Oregon ውስጥ ያለ ማንኛውም ዕድሜው 12 እና ከዚያ በላይ የሆነ ሰው የኮቪድ-19 ክትባት መከተብ ይችላል። (ዕድሜያቸው ከ 12-17 ዓመት የሆኑት Pfizer ክትባትን ብቻ መከተብ ይችላሉ)  

እርስዎ የተከተቡ እንኳ ቢሆኑም፣ ለራስዎትን እና ለቤተሰብዎን እንዲሁም ለጓደኞችዎን ጤና ጥንቃቄ ማድረጉን ይቀጥሉ፤ እጆችዎን ይታጠቡ፣ ከሌሎች 6 ጫማ ርቀት ይጠብቁ፣ እንዲሁም ከሰዎች ጋር ከመሰብሰብ ይታቀቡ። የአፍና አፍንጫ ጭንብል ሕዝብ በሚሰበሰብበት ቦታ ላይ ሁሉ ያድርጉ።

የኮቪድ-19 ክትባቶች ማኅበረሰቡን ከኮቪድ በሽታ እንዲጠበቅ ያደርጉታል

የኮቪድ-19 ክትባትን እንዴት መከተብ እችላለሁ?

Oregon ክትባት መስጫ ቦታ ማግኛ ን በመጠቀም ክትባት መስጫ ቦታን ያግኙ። በርካታ ቦታዎች በፈለጉበት ሰዓት እንደመጡ ክትባትን ይሰጣሉ እንዲሁም በቀጠሮ አገልግሎት ያቀርባሉ። Multnomah County የኮቪድ 19 ክትባት መስጫ አዲስ የሚከፈቱ ክሊኒኮች

 • የአሜሪካ ዜጋ የግድ መሆን የለብዎትም። 

 • ክትባት መከተብ በእርስዎ የኢሚግሬሽን ሁኔታ ላይ ጫና አይፈጥርም ወይም እንደ የሕግ ጥሰት አይቆጠርም። 

 • የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር ሊኖርዎት ወይም መስጠት አያስፈልግዎትም። 

 • መታወቂያ ማቅረብ አያስፈልግዎትም። 

 • የጤና ኢንሹራንስ እንዲኖርዎት አያስፈልግም።

 • ክትባቱ የሚሰጠው በነጻ ነው።

ዕድሜያቸው 12 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሕፃናት የሚሰጡ ክትባቶች

 • ዕድሜያቸው ከ 15-17 ዓመት የሆኑ ታዳጊዎች አብሯቸው የሚመጣ ዐዋቂ ሰው አያስፈልጋቸውም፣ እና በኦሬጎን ̈Oregon ግዛት ውስጥ ለመከተብ የወላጅ ፈቃድ ማግኘት አይጠበቅባቸውም። ወጣቶች ሕክምናን በተመለከተ ከውሳኔ ላይ ሲደርሱ የሚያምኗቸውን ዓዋቂ ሰዎች በጉዳዩ ላይ እንዲሳተፉበት እንዲያደርጉ እናበረታታለን። 

 • ዕድሜያቸው ከ 12-14 ዓመት የሆኑ ሕፃናት አብሯቸው የሚመጣ ወላጅ፣ አሳዳጊ ሞግዚት ወይም ሌላ ከእነርሱ ጋር እንዲሆን በወላጅ ሥልጣን የተሰጠው ሰው አብሯቸው ሊኖር ያስፈልጋቸዋል።

 • ከወላጅ ወይም ከአሳዳጊ ሞግዚት ውጭ ሌላ ሰው ዕድሜያቸው ከ12-14 ዓመት ከሆኑ ሕፃናት ጋር አብሮ ከመጣ፣ ከወላጅ/አሳዳጊ ሞግዚት ፈቃድ ማግኘታቸውን ማረጋገጫ ሰነድ ይዘው መቅረብ አለባቸው። ለአንዳንድ ሕክምና ነክ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ወላጅ ወይም አሳዳጊ ሞግዚት በስልክ ጥሪ የሚገኙ መሆን አለባቸው። የፈቃድ ማረጋገጫ ከእነዚህ በአንዱ መቅረብ ይችላል፦

  • የተፈረመ የፈቃድ መስጫ ቅጽ፣ ወይም

  • የወላጅ/አሳዳጊ ሞግዚት ስም፣ ከታዳጊው ጋር ያላቸው ዝምድና፣ የታዳጊው ልደት ቀን፣ ወላጅ/አሳዳጊ ሞግዚት ታዳጊው እንዲከተብ ፈቃደኛ መሆኑን የሚገልጽ በጽሑፍ የተጠቀሰ ቃል፣ እና የወላጅ/አሳዳጊ ሞግዚት ፊርማ የሚያካትት በእጅ ጽሑፍ ወይም በታይፕ የተዘጋጀ ማስታወሻ።

ከዚህ በተጨማሪ እንዲህ ማድረግ ይችላሉ፦

ተጨማሪ የኮቪድ-19 ክትባት መረጃ ምንጮች

የፊት መሸፈኛዎች

ስለ ፊት መሸፈኛዎች ግዛት ወይም ስቴት አቀፍ የሆነውን መመሪያ ደንብ ይመልከቱ

ገደቦች

በ Multnomah County በርካታ ገደቦች ባሉበት ይቀጥላሉ። በእኛ ማኅበረሰብ ውስጥ ኮቪድ-19 እንዴት እየተስፋፋ እንዳሉ ለማሳየት እንዲቻል ለእያንዳንዱ የኦሬጎን ካውንቲ (Oregon County) የየራሱ የስጋት ደረጃ ተሰጥቶታል። የስጋት ደረጃዎች በየሁለት ሳምንቱ ይሻሻላሉ። በ Multnomah County አሁን ያለውን የስጋት ምድብ በ Oregon የኮሮና ቫይረስ የድኅረገጽ ላይ ያግኙ። የትኛዎቹ እንቅስቃሴዎች እንደሚፈቀዱ በካውንቲው (county) የስጋት ደረጃ ላይ በመመርኮዝ የቀረበውን የስቴት ዘርፍ መመሪያ ይመልከቱ።

የኮቪድ-19 ስርጭትን ይከላከሉ 

ኮቪድ-19ን የሚያመጣው ቫይረስ ከሰው ወደ ሰው በቀላሉ መተላለፍ ይችላል። በበሽታው ላለመያዝ፡

 • ቢያንስ ለ20 ሰከንድ እጆችዎን ደጋግመው ይታጠቡ

 • ከቤት ሲወጡ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ያድርጉ

 • ፊትዎን በእጅዎ መንካትን ያስወግዱ

 • ሲያስሉ ወይም ሲያስነጥሱ አፍዎን ይሸፍኑ

 • አብረው ከማይኖሩዋቸው ሰዎች ቢያንስ 6 ጫማ ያክል ርቀት ይጠብቁ

 • ስብሰባዎችን አነስተኛ ብዛት ያለው ሰው የሚገኝባቸው፣ ለአጭር ጊዜ የሚቆዩ እና በተቻለ መጠን ከቤት ውጭ እንዲደረጉ ያድርጓቸው

 • በተደጋጋሚ በእጅ የሚነኩ ነገሮችን በአልኮል ያጽዷቸው

 • ጉዞዎችን ይገድቡ እና ከቤትዎ አቅራቢያ ይቆዩ

 • ይከተቡ

እንደ አስም፣ ስኳር በሽታ፣ የልብ ወይም ሳንባ በሽታ የመሳሰሉ ተጓዳኝ የጤና ችግሮች ያሉባቸው ሰዎች በኮቪድ-19 በከፍተኛ ደረጃ መታመም የመቻላቸው ስጋት በጣም ከፍተኛ ነው። ከበርካታ ሰዎች ጋር የሚኖሩ ከሆኑ እንዴት ደኅንነትዎን መጠበቅ እንደሚችሉ የተሰጡትን ጠቃሚ ምክሮች ይመልከቱ።

ሕመም ከተሰማዎት

የሕመም ስሜት ሊስማዎት ከጀመረ - በተለይ ትኩሳት እና ሳል ካለብዎት፡

 • በቤት ይቆዩ እና ከሌሎች ሰዎች ይራቁ። 

 • ምርመራ ማድረግ የሚያስፈልግዎ ከሆነ ወደ ሃኪምዎ ወይም ክሊኒክዎ ይደውሉ።

 • የእርስዎን ሃኪም ወይም ክሊኒክ ከሌሎች ሰዎች ጋር መቀላቀል ይችላሉ ብሎ እስከሚነግርዎት ድረስ በቤት ውስጥ ይቆዩ።

 • የተሻለ ስሜት እንዲሰማዎት በተለምዶ የሚያደርጓቸውን ነገሮች ማድረግ ይቀጥሉ፦ ይተኙ፣ ዕረፍት ያድርጉ እና ብዙ ፈሳሽ ይጠጡ።

 • ለኮቪድ-19 ልዩ መድሃኒት የለውም።  

ከእነዚህ ድንገተኛ የማስጠንቀቂያ ምልክቶች መካከል እርስዎ ወይም በሌላ በማናቸውም ዕድሜ ላይ ያለ ሰው ከታየባችሁ ወዲያውኑ ድንገተኛ የሕክምና እርዳታውን ወዲያውኑ ለማግኘት ሞክሩ፦

 • ለመተንፈስ መቸገር

 • የማያቋርጥ ሕመም ወይም ደረት ላይ የሚሰማ ውጋት

 • አዲስ ግራ የመጋባት ስሜት

 • ለመንቃት ወይም እንደነቁ ለመቆየት መቸገር

 • የከንፈር ወይም የፊት ሰማያዊ መሆን

 • ከባድ የሆድ ቁርጠት

 • ወደ 911 ወይም ወደ በእርስዎ አካባቢ የሚገኝ የድንገተኛ ሕክምና መስጫ ተቋም ጋር ይደውሉ።

 • ለኦፐሬተሩ/ዋ እርስዎ ወይም እርዳታ የሚያስፈልገው ሰው ኮቪድ-19 ተይዛችሁ ሊሆን እንደሚችል ይንገሩት/ዋት።

ለራስዎ ጤንነት ጥንቃቄ ለማድረግ በቤት ውስጥ የመተንፈሻ አካል የበሽታ ምልክቶችን መቆጣጠር የሚያስችሉ 10 መንገዶች የሚለውን ይመልከቱ

የኮቪድ-19 ምርመራ

የኮቪድ-19 የበሽታ ምልክቶች ካሉብዎት ወይም ኮቪድ-19 ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ ከነበርዎት መመርመር አለብዎት። የቅርብ ንክኪ ማለት በአንድ ቀን ውስጥ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል አድርገውም ሆነ ሳያደርጉ ከሌላ ሰው ጋር ለ15 ደቂቃ ወይም ከዚያ በላይ በስድስት ጫማ ርቀት ውስጥ አብሮ መቆየት ማለት ነው።

 • የምርመራ ውጤትዎን እስከሚያገኙ ድረስ በቤት ውስጥ መቆየት እና ከሌሎች ሰዎች ራስዎን ማራቅ ይኖርብዎታል።

 • የኮቪድ-19 ምርመራን የት እና እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎ “የት መመርመር እችላለሁ?” የሚለውን ይመልከቱ 

ከተመረመሩ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለብዎት።

ለእርስዎ ቤተሰብ ጥንቃቄ ማድረግ

የግል ሃኪም ከሌልዎት፣ ወደ 211 ወይም ወደ Multnomah County Primary Care Health Centers በስልክ ቁጥር 503-988-5558 ይደውሉ። አስተርጓሚዎችን ማግኘት ይችላል። በ Multnomah County ክሊኒክ

 • የጤና መድን ዋስትና እንዲኖርዎት አይገደዱም።

 • ገቢ እንዲኖርዎት አይገደዱም።

 • የኢሚግሬሽን ሁኔታዎ ምንም ሆነ ምን፣ የጤና እንክብካቤ ማግኘት ይችላሉ።

 • የእርስዎን መረጃ ለሕግ አስከባሪዎች ወይም ለኢሚግሬሽን ባለሥልጣናት አሳልፈን አንሰጥም።

የኢሚግሬሽን እና ጉምሩክ ሕግ አስከባሪ በሆስፒታሎች፣ በሃኪም ቢሮዎች፣ በጤና ጣቢያዎች እና በድንገተኛ ወይም አጣዳፊ የሕክምና መስጫ ተቋማት ውስጥ ሰዎችን በቁጥጥር ሥር ማዋልን የሚከለክል ፖሊሲ አለው። 

ለኮቪድ-19 የሕክምና እርዳታ ወይም አገልግሎቶችን ካገኙ፣ እርስዎ በአሜሪካ የቋሚነት መኖሪያ ፈቃድ ለማግኘት በሚያመለክቱበት ጊዜ በእርስዎ ላይ ይህ ጉዳይ ምንም ችግር አያመጣብዎትም። ስለ ሕግ ጥሰት ክስ ተጨማሪ ያንብቡ።

ምንጮች

ስለ ኮሮና ቫይረስ፣ እንዴት እንሚተላለፍ እና እንዴት ጤናማ እንደሆኑ መቆየት እንደሚችሉ አጠቃላይ መረጃ

ጥያቄዎች?

211 መረጃ ን ይጎብኙ ወይም ወደ 2-1-1 ከጠዋቱ 8 am እስከ ቀኑ 11 pm ድረስ ይደውሉ። የትርጉም አገልግሎት ማግኘት ይቻላል።