به‌روز‌رسانی شده در 20 ژانویه 2020

در این دوران سخت، مراقبت و توجه بیشتری به خود داشته باشید.

ممکن است یک روز خوب باشید، اما روزی دیگر مضطرب، ترسیده یا عصبانی باشید.

این امر طبیعی است.

در زیر مواردی ذکر شده است که می‌توانید هر روز برای مراقبت از سلامت روحی و جسمی خود انجام دهید.

سلامت روانی

 • مکث کنید و نفس‌های عمیق بکشید.
 • با خود مهربان باشید.
 • بعد از نگاه کردن به صفحه نمایش، به طور مرتب استراحت کنید.
 • در صورت نیاز در تنهایی وقت بگذرانید.
 • با دوستان، جامعه و سازمانهای مذهبی خود ارتباط برقرار کنید.
 • به طبیعت بروید.
 • بدانید که چه چیزی را می توانید کنترل کنید و چه چیزی از کنترل شما خارج است.

سلامت جسمی

 • یک برنامه منظم داشته باشید.
 • وعده‌ها و میان وعده‌های منظم بخورید و در طول روز آب بنوشید.
 • تحرک داشته باشید.
 • سعی کنید خواب کافی داشته باشید و زمانی را به استراحت اختصاص دهید.