Waxaa la cusboonaysiiyay 20, 2021

Sii naftaada daryeel iyo taxaddar dheeraad ah inta lagu gudo jiro wakhtigan adag.  Waxa laga yaabaa inaad dareentid caadi maalin, laakiin werwer, baqdin, ama xanaaq maalinta xigta.  Tani waa caadi.

Halkan waxa ah waxyaalo aad samayn karto maalin kasta si aad u daryeesho caafimaadkaaga maskaxeed iyo jidheed.

Caafimaadka maskaxda

 • Joogso oo qaado neef dheer.
 • U naxariiso naftaada.
 • Ka qaado nasashooyin joogto ah kombuyuutarka.
 • Qaado wakhti aad kaligaa tahay marka aad ubaahato.
 • Kala xidhiidh khadka internetka saaxiibadaa, bulshadaada iyo ururadaada diineed.
 • Ubbax dabeecadda.
 • Aqoonso waxa aad xakameyn karto iyo waxa aanad xakameyn karin.

Caafimaadka jidheed

 • Yeelo jadwal joogto ah.
 • Cun cunnooyin iyo nusasaace joogto ah cabna biyo maalinta oo dhan.
 • Jimicsii jidhkaaga.
 • Isku day inaad hesho hurdo kugu filan qaadona wakhti aad ku nasato.