La cusboonaysiiyay: 6/12/2023

COVID-19 waa cudur uu keeno fayras la yiraahdo SARS-CoV-2. Waxay si fudud ugu faaftaa hawada iyo dhibco xab ah oo ka yimaada sanka ama afka qofka. Aad buu u faafayaa.

Waxay badanaa keentaa calaamadaha neef-mareenka kuwaas oo u muuqan kara sida hargab, duray, ama oof-wareen. Inta badan dadka qaba COVID-19 waxay leeyihiin astaamo fudud, laakiin dadka qaar aad bay u xanuunsanayaan oo way dhiman karaan.

Calaamadaha suurtagalka ah waxaa ka mid ah:

 • Xumad ama qarqaryo
 • Qufac
 • Neef qabatin ama neefsiga oo adkaada
 • Daal
 • Murqo ama jir xanuun
 • Madax xanuun
 • Dhandhanka ama urtoo lunta oo cusub
 • Hunguri xanuun
 • Cabur ama duuf ka dareeraya sanka
 • Yalaalugo ama mattag
 • Shuban

Tallaalada COVID-19:

Tallaaladu waa habka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo inaad aad u jirranto, aadista cisbitaalka ama xitaa u dhimanaya dhimashada COVID-19. Qof kasta oo dad’diisu tahay 6 bilood ama kasii weyn tahay wuxuu u qalmaa in uu qaato tallaalka COVID-19. Tallaalka difaaca jirka ee xoojiyaha ah waa tallaal dheeraad ah oo loogu tala galay inta badan dadka horey loo talaalay si tallaalka u kordhiyo waxtarkiisa.

Cusbooneysii tallaaladaada COVID-19.

Halka laga heli karo tallaalka

Waxa aad filanayso marka aad qaadato tallaalka

 • Ma jiro AQOONSI ama caymis la iskaga baahan yahay.
 • Tallaalku waa bilaash. Keen kaarka caymiska haddii aad mid leedahay.

Baaritaanka COVID-19

Is baar haddii

 • aad leedahay astaamo COVID-19
 • aad u dhowaatay qof qaba COVID-19.

Guriga isku baar, weydii dhakhtarkaaga, raadi goobta baarista bulshada ama wac 211 ama 503-988-8939 si aad u heshid goobta baaritaanka (fasiraad ayaa la heli karaa).

Haddii aad ag joogtay qof qaba COVID-19

Haddii aad ugu dhaweyd (15 daqiiqo ama ka badan, af xirku ama af xirla'aan) qof qaba COVID-19 waa inaad

 1. Iska hubisaa calaamadaha 10 maalmood oo aad xirtaa af xirka markaad joogto agagaarka dadka kale.
 2. Isbaartaa 5 maalmood ka dib markaad la joogtey qof qaba COVID-19 ama isla markiiba haddii aad xanuun dareento. Haddi aad isku baarto guriga oo aad hesho natiijo taban, ka fakar inaad qaadato baaritaan kale 1-2 maalmood kadib.
 3. Yareey xiriirka shaqsi ahaan ama af xirku xiro agagaarka dadka khatarta weyn ku jira ilaa 10 maalmood.

Haddii aad dareento xanuun

Haddii aad leedahay calaamadaha COVID-19, u qaado inaad faafin karto.

 • Guriga joog kana fogow dadka kale
 • Iska baar COVID-19
 • U sheeg dadka aad ag joogtay in aad bukootay
 • Naftaada daryeel oo wax ka ogow xulashooyinka daawaynta

Waxa la sameeyo haddii aad qabto COVID-19

Daawaynta

Waxaa jiraan daawooyin oo yarayn karo darnaashada xanuunka COVID-19. Waa qasab inaad bilawdo isla markii aad xanuunsato. Kala hadal adeeg bixiyahaaga goor hore cudurkaaga haddii aad halis ugu jirto cudur daran.

Daawaynta COVID-19 iyo Daawooyinka | CDC

Ka hortag faafitaanka COVID-19

Si aad u yarayso khatartaada ah inaad qaaddo COVID-19 iyo si aad u kordhiso ilaalinta kuwa aad u nugul:

 • Guriga joog marka aad xanuunsan tahay
 • Is tallaal
 • Had iyo jeer gacmahaaga dhaq ugu yaraan 20 ilbiriqsi
 • Dabool qufacyadaada iyo hindhisooyinkaaga
 • Ka fogow taabashada wajigaaga
 • Nadiifi oo jeermiska ka dil meelaha inta badan la taabto

La tacaalida cudurrada neef-mareenka sida COVID-19

Uhelidda daryeel naftaada iyo tan qoyskaaga

Haddii aanad lahayn dhakhtar, wac 211. Tarjumaano ayaa diyaar kuu ah. Waxaa kale oo aad ka wici kartaa Xarumaha Daryeelka Aasaasiga ah Degmada Multnomah 503-988-5558 si aad isu diiwaangeliso ka bukaan cusub ahaan.

Afxirashada

Af xirku had iyo jeer waxaa loogu riyaaqa qaab uu ku yareeynayo qatarta naftaada iyo mida bulshadeedba. Waa qalab muhiim u ah yaraynta fiditaanka COVID-19.

Waxaan kugula talineynaa inaad xirato af xirka markaad ku jirto gudaha haddii aad ag joogtid dadka kale adiguna aad

 • khatar sare ku jirto
 • Xanuunsan tahay ama lagaa helay cudurka oo aadana joogi karin guriga
 • Ama haddii aad dhawaan u bayla noqotay COVID

Shaqo geliyayaasha iyo ganacsiyadu waxa ay samaysan karaan shuruudo u gaar ah marka ay noqoto xidhashada af xirka.

Waqtiyada fiditaanka COVID uu sareeyo, Hay’ada Caafimaadka Dadwaynaha ee Degmada Multnomah waxa laga yaabaa inay ku taliso qof walba inuu xirto af xirka markuu ku jiro gudaha ilaa ay dad yar ka bukoonaadaan.
Isticmaalka iyo daryeelka af xirka (CDC)