อัปเดตเมื่อ:   5/25/2022

วัคซีนป้องกันโควิด-19
การตรวจหาเชื้อ COVID-19
ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
หากคุณมีอาการไม่สบาย
ดูแลครอบครัวของคุณ

คำแนะนำล่าสุด:

 • ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัย
  นับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคมนี้เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะภายในอาคารส่วนใหญ่ในรัฐโอเรกอนอีกต่อไป นายจ้างและธุรกิจสามารถกำหนดข้อกำหนดเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยของตนเองได้ แต่ยังคงจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยในบางสถานที่ เช่น สถานพยาบาล หากคุณเป็นผู้ที่มี ความเสี่ยงสูงต่อโรคร้ายแรง สาธารณสุขแห่งมัลท์โนมาห์เคาน์ตี้ (Multnomah County Public Health) ขอแนะนำให้คุณสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะภายในอาคาร หรือในที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่คุณยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างครบถ้วน 
   
 • ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการกักกันโรค
  นับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคมนี้เป็นต้นไป หน่วยงานด้านสุขภาพโอเรกอน (Oregon Health Authority) จะหยุดให้คำแนะนำเรื่องการกักกันโรคแก่ประชาชนส่วนใหญ่ หากคุณสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 คุณไม่จำเป็นต้องกักกัน (อยู่บ้าน) ตัวเอง โดยไม่คำนึงถึงสถานะการฉีดวัคซีน ซึ่งรวมถึงเด็กและเจ้าหน้าที่ในสถานรับเลี้ยงเด็ก K-12 และสถานรับเลี้ยงเด็ก แต่ยังคงขอแนะนำให้มีการกักกันโรคในสถานที่ ที่มีการรวมกลุ่ม และความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึงสถานพยาบาล สถานที่คุมขังและเรือนจำ และสถานพักพิง

   

  หลักเกณฑ์การแยกกักตัวยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ควรกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 5 วัน จากนั้นสวมหน้ากากอนามัยต่ออีก 5 วันเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น ในส่วนของโรงเรียน ยังคงต้องให้นักเรียนหยุดไปโรงเรียนเป็นเวลา 5 วัน ในกรณีที่พวกเขามีอาการหรือพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19
   

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการขับไล่ผู้เช่าออกช่วงโควิด-19: วิธีขอความช่วยเหลือหากคุณได้รับแจ้งการขับไล่หรือต้องการความช่วยเหลือในการจ่ายค่าเช่า

ชาวโอเรกอนทุกคนที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์รับวัคซีนโควิด-19 ผู้ที่มีอายุ 5-17 ปีต้องได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีสามารถรับวัคซีนชนิดใดก็ได้

ทุกคนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเมื่อเวลาผ่านไปเพียงพอจากวัคซีนเข็มล่าสุดของคุณ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นการฉีดวัคซีนเข็มเพิ่มเติมเพื่อช่วยเพิ่มการป้องกัน

แม้ว่าคุณจะได้รับวัคซีนแล้ว แต่คุณก็ยังจำเป็นต้องดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และเพื่อน ๆ ของคุณต่อไป  ให้อยู่บ้านหากคุณรู้สึกไม่สบาย ล้างมือให้สะอาด และช่วยให้ครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้รับการรักษาพยาบาลและการสนับสนุนด้านสุขภาพจิต

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ช่วยป้องกันชุมชนให้ห่างไกลจากโควิด

ฉันจะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้อย่างไร

การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทำได้หลายวิธี ดังนี้

ข้อกำหนดเมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน

 • คุณไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองสหรัฐฯ 

 • การรับวัคซีนจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะการเข้าเมืองสหรัฐฯ ของคุณหรือนับเป็นการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (Public Charge) 

 • คุณไม่จำเป็นต้องมีหรือระบุหมายเลขประกันสังคม 

 • คุณไม่จำเป็นต้องใช้ประกันสุขภาพ

 • การให้วัคซีนเป็นการให้บริการฟรี

ต้องจองคิวการเข้ารับการฉีดวัคซีนหรือไม่ โปรดติดต่อ 211 หรือ 1-866-698-6155

วัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันโควิด-19:

วัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นการฉีดวัคซีนเพิ่มอีกเข็มที่แนะนำสำหรับคนส่วนใหญ่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว เพื่อให้วัคซีนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 

คุณจะสามารถรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันโควิด-19 ได้ หากคุณ ทุกคนที่มีอายุ 12 

 • คุณได้รับวัคซีน Pfizer หรือ Moderna 2 เข็มแล้วเป็นเวลานานกว่า 5 เดือน หรือ
 • คุณได้รับวัคซีน Johnson & Johnson แล้วเป็นเวลานานกว่า 2 เดือน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า Multnomah County: วัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันโควิด-19หรือวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันและวัคซีนเข็มที่สาม (OHA)

วัคซีนสำหรับเด็กที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป

 • เด็กที่มีอายุระหว่าง 15 - 17 ปีไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับวัคซีนพร้อมผู้ใหญ่ และไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองในรัฐโอเรกอน เราสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้ในการตัดสินใจทางการแพทย์ 

 • เด็กที่มีอายุระหว่าง 5 - 14 ปีจำเป็นต้องเดินทางมารับวัคซีนพร้อมบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาของเด็ก

 • หากเด็กที่มีอายุระหว่าง 5 - 14 ปีเดินทางมารับวัคซีนพร้อมด้วยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดามารดาหรือผู้ปกครอง บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานการยินยอมจากบิดามารดา/ผู้ปกครองของเด็ก บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กจะต้องพร้อมสำหรับการสนทนาโทรศัพท์เพื่อตอบคำถามทางการแพทย์บางข้อ หลักฐานการยินยอม ได้แก่

  • หนังสือยินยอมที่ลงนามเรียบร้อย หรือ

  • บันทึกฉบับลายลักษณ์อักษรหรือฉบับพิมพ์ที่ประกอบด้วยชื่อบิดามารดา/ผู้ปกครอง ความสัมพันธ์กับเด็ก วันเดือนปีเกิดของเด็ก ข้อความที่ระบุว่าบิดามารดา/ผู้ปกครองยินยอมให้เด็กได้รับวัคซีน และลายมือชื่อของบิดามารดา/ผู้ปกครอง

คุณยังสามารถ:

 • เข้าชมเว็บไซต์ วิธีหาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ใน Oregon ของรัฐโอเรกอน 

 • โทร 211 หรือ 1-866-698-6155 ระหว่าง 06.00 น. - 19.00 น. ทุกวันทำการ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • ส่งข้อความ ORCOVID ไปที่หมายเลข 898211 เพื่อรับข้อความ/SMS เกี่ยวกับหน่วยบริการวัคซีน (ภาษาอังกฤษและสเปนเท่านั้น)

 • อีเมล ORCOVID@211info.org (ทุกภาษา)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าเว็บ Multnomah County: " วัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กและเยาวชน "  และอ่าน “ วัยรุ่นกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 " " วัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเด็กสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

การตั้งครรภ์และการให้นมบุตร และวัคซีนป้องกันโควิด-19

ผู้ที่ตั้งครรภ์และผู้ที่เพิ่งตั้งครรภ์มีแนวโน้มที่จะป่วยหนักหรือต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากโควิด-19 มากกว่าคนอื่นๆ  CDC ขอแนะนำอย่างยิ่งให้บุคคลต่อไปนี้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมทั้งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มเติม:

 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ 
 • ผู้ที่เพิ่งตั้งครรภ์ (รวมถึงผู้ที่กำลังให้นมบุตร) 
 • ผู้ที่กำลังพยายามตั้งครรภ์ในขณะนี้ หรืออาจจะตั้งครรภ์ในอนาคต

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การตั้งครรภ์และการให้นมบุตร และวัคซีนป้องกันโควิด-19

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพิ่มเติม

[ กลับไปด้านบน ]

การตรวจหาเชื้อ COVID-19

คุณควรเข้ารับการตรวจหากคุณมีอาการของ COVID-19 หรือหากคุณสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 การติดต่ออย่างใกล้ชิดหมายถึงการอยู่ใกล้ใครสักคนในระยะหกฟุตเป็นเวลา 15 นาทีหรือมากกว่านั้นตลอดทั้งวัน โดยสวมหรือไม่ได้สวมหน้ากาก

 • หากแสดงอาการ ให้กักตัวอยู่บ้านและอยู่ห่างจากคนอื่น ๆ ในขณะที่รอผลการตรวจหาเชื้อของคุณ

 • ค้นหาชุดตรวจโควิด-19 

 • หลังจากที่คุณได้รับการตรวจแล้ว สิ่งที่คุณควรทำมีดังนี้

 • หากผลการตรวจเป็นบวก:

  • ไม่ว่าคุณจะมีอาการหรือไม่ก็ตาม โปรดกักตัวอยู่ที่บ้านและแยกจากผู้อื่นเป็นเวลา 5 วัน หากไม่แสดงอาการ หรืออาการของคุณหายหลังครบ 5 วัน คุณสามารถออกจากบ้านได้ ยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นเวลา 5 วันเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่น

  • บอกคนใกล้ชิดและคนในครอบครัวของคุณทันทีว่าคุณมีผลจากการตรวจหาเชื้อเป็นบวก พวกเขาสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นและตรวจอาการ 

เรียนรู้เพิ่มเติมที่หน้า Multnomah County: “การตรวจหาเชื้อโควิด-19

หากคุณป่วยหรือได้รับเชื้อโควิด คุณอาจจะต้องอยู่บ้านสักพัก โทร 2-1-1 หากคุณต้องการความช่วยเหลือสำหรับการแยกตัวหรือการกักตัว  สำรวจตัวเลือกของคุณ: ทรัพยากรชุมชน

[ กลับไปด้านบน ]

ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ไวรัสที่ทำให้ป่วยเป็น COVID-19 แพร่กระจายจากคนหนึ่งสู่อีกคนได้อย่างง่ายดาย เพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วย เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อไวรัส:

 • รับการฉีดวัคซีน

 • อยู่บ้านเมื่อป่วย

 • สวมใส่หน้ากากอนามัย

 • ล้างมือบ่อย ๆ อย่างน้อย 20 วินาที

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าตนเอง

 • ปิดปากเมื่อไอหรือจาม

 • อยู่ห่างจากผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกับคุณอย่างน้อย 6 ฟุต้

 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยครั้ง

ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โรคหอบหืด เบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคปอดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการป่วยหนักด้วย COVID-19 ดูเคล็ดลับเพื่อความปลอดภัยหากคุณอาศัยอยู่กับผู้คนจำนวนมาก  หากคุณจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 

หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัยและวัคซีนเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางป้องกันชุมชนที่แน่นหนาของเราจากโควิด-19 ถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกข้อกำหนดการสวมใส่หน้ากากอนามัยทั่วประเทศไปแล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2022 สถานที่สาธารณะภายในอาคารหลายแห่งยังใช้หน้ากากอนามัยเป็นเครื่องมือสาธารณะสุขที่สำคัญในการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19


นอกจากนี้ สาธารณสุขยังกำหนดให้คุณต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยที่แนบสนิทเมื่อต้องกักตัวหรือแยกตัวเมื่ออยู่ใกล้คนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วย 

เรียนรู้เพิ่มเติมที่หน้า Multnomah County: สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการปกปิดใบหน้า หน้ากากอนามัย และโควิด-19

หากคุณมีอาการไม่สบาย

หากคุณเริ่มรู้สึกไม่สบาย:

 • ให้อยู่บ้านและอยู่ให้ห่างจากคนอื่น ๆ 

 • รับการตรวจหากเป็นไปได้ โทรหาแพทย์หรือคลินิกของคุณเพื่อทำการตรวจ หรือ ค้นหาชุดตรวจโควิด-19

 • อยู่บ้านจนกว่าแพทย์หรือคลินิกของคุณจะบอกว่าคุณสามารถอยู่กับคนอื่นได้อีกครั้ง

 • ทำสิ่งที่คุณทำได้ตามปกติเพื่อให้รู้สึกดีขึ้น ได้แก่ นอนหลับ พักผ่อน ดื่มน้ำมาก ๆ

โทรหาผู้ให้บริการด้านสุขภาพของคุณโดยเร็วที่สุด คุณอาจได้รับการรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุหรือสุขภาพของคุณ " การรักษาโรคโควิด-19 บางอย่างต้องเริ่มภายใน 5 วันหลังจากเริ่มมีอาการ"

รีบไปพบแพทย์ฉุกเฉินทันที หากคุณหรือคนที่ไม่ว่าอายุเท่าใดแสดงอาการเตือนฉุกเฉินเหล่านี้:

 • หายใจลำบาก

 • ปวดหรือแน่นหน้าอกอย่างต่อเนื่อง

 • อยู่ ๆ ก็หลง ๆ ลืม ๆ

 • นอนลุกไม่ขึ้นหรือนอนไม่หลับ

 • ริมฝีปากหรือใบหน้าคล้ำหรือซีด

 • ปวดท้องอย่างรุนแรง

 • โทร 911 หรือโทรไปยังหน่วยงานฉุกเฉินในพื้นที่ของคุณ

 • แจ้งพนักงานรับโทรศัพท์ว่าคุณหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออาจมีเชื้อ COVID-19

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการลาป่วย คุณสามารถกลับไปทำงานได้เมื่อไร และคุณจำเป็นต้องบอกนายจ้างหรือไม่ว่าคุณติดเชื้อโควิด-19  ดู “โควิด-19 และการรับมือกับงานของคุณ - การบอกนายจ้างว่าคุณป่วยด้วยโควิด-19

[ กลับไปด้านบน ]

การดูแลคุณและครอบครัวของคุณ

หากคุณไม่มีแพทย์ประจำตัว โทร 211 หรือ Multnomah County Primary Care Health Centers ที่ 503-988-5558 มีล่ามให้บริการ ที่คลินิก Multnomah County

 • คุณไม่จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพ

 • คุณไม่จำเป็นต้องมีรายได้

 • คุณสามารถรับการดูแลสุขภาพได้โดยไม่คำนึงถึงสถานะการตรวจคนเข้าเมืองของคุณ

 • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองและศุลกากรมีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการจับกุมในสถานบริการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล สำนักงานแพทย์ คลินิกสุขภาพ และสถานดูแลฉุกเฉินหรือเร่งด่วน 

หากคุณได้รับการรักษาพยาบาลหรือบริการสำหรับ COVID-19 จะไม่นับรวมในประวัติของคุณเมื่อคุณยื่นขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
 

เรียนรู้เพิ่มเติมที่หน้า Multnomah County: “เคล็ดลับการรับมือโรคระบาด” 

แหล่งข้อมูล

มีคำถามหรือไม

เข้าชม 211 info หรือ โทร 2-1-1 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 23.00 น. มีล่ามให้บริการ