अद्यावधिक गरिएको:

6/15/2021

Oregon का 12 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका सबैले COVID-19 खोप प्राप्त गर्न सक्नुहन्छ। (12-17 वर्ष उमेरकाले मात्र Pfizer खोप प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ)  

तपाईंले खोप लगाउनु भएतापनि, आफ्नो स्वास्थ्य र आफ्ना परिवार र साथी हरूको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्: आफ्ना हातहरू धुनुहोस्, अन्य व्यक्तिहरूबाट 6 फिट दूरी कायम राख्नुहोस् र जमघटहरू सीमित गर्नुहोस्। सार्वजनिक स्थानमा आफ्नो मास्क लगाउनुहोस्।

COVID-19 खोपले समुदायलाई COVID बाट सुरक्षित गर्न मद्दत गर्नेछ

मैले COVID-19 खोप कसरी प्राप्त गर्ने?

Oregon खोप लोकेटर प्रयोग गरेर खोपको साइट फेला पार्नुहोस्। धेरै साइटहरूले ड्रप-इन भेटहरूका साथसाथै निर्धारित अपोइन्टमेन्टहरू सुविधा प्रदान गर्छन् । आउँदो Multnomah County COVID-19 खोप क्लिनिकहरू

 • तपाईंलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिक हुन आवश्यक छैन। 

 • खोप प्राप्त गर्नाले तपाईंको आप्रावासी स्थितिलाई प्रभाव पर्नेछैन वा सार्वजनिक शुल्क रूपमा गणना गरिनेछैन। 

 • तपाईंसँग सामाजिक सुरक्षा नम्बर हुनु आवश्यक छैन वा उपलब्ध गराउनु पर्दैन। 

 • तपाईंसँग परिचयहुनुपर्ने आवश्यक छैन । 

 • तपाईंलाई स्वास्थ्य बीमा आवश्यक पर्दैन।

 • खोप नि:शुल्क लिन सक्नुहुन्छ।

12 वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरका बालबालिकाका लागि खोपहरू

 • 15-17 वर्ष उमेरकालाई आफूसँगै एकजना वयस्क हुनुआवश्यक छैन र Oregon राज्यमा आमाबुवाको अनुमति आवश्यक हुँदैन। हामी युवा वर्गलाई चिकित्सा निर्णय लिनमा विश्वासिलो वयस्कहरूसँग संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्छौं। 

 • 12-14 वर्ष उमेरका सँग आमाबुवा, अभिभावक वा आमाबुवाद्वारा नियुक्त गरिएका कोही व्यक्ति हुनुपर्छ।

 • आमाबुवा वा अभिभावक बाहेक अन्य कोही 12-14 वर्ष उमेरको बच्चासँग हुन्छ भने, उनीहरूलाई आमाबुवा/अभिभावकको सहमतिको प्रमाण उपलब्ध गराउन आवश्यक हुनेछ। आमाबुवा वा अभिभावकलाई केही चिकित्सा प्रश्नहरूको जवाफ दिन फोन द्वारा उपलब्ध हुन पनि आवश्यक हुनेछ। सहमतिको प्रमाण निम्न मध्ये एक हुन्:

  • हस्ताक्षर गरिएको सहमति फाराम वा

  • लिखित वा टाइप गरिएको नोट जसमा आमाबुवा/अभिभावकको नाम, जवान युवासँग उनीहरूको सम्बन्ध, जवान वयस्कको जन्म मिति, जवान युवाले खोप लगाएको छ भनी आमाबुवा/अभिभावकले सहमति जनाउनुहुन्छ भन्ने सहमति र आमाबुवा/अभिभावकको हस्ताक्षर।

तपाईंले निम्न कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ:

 • Oregon राज्यको Oregonको वेबसाइटमा COVID-19 खोप कसरी फेला पार्ने मा जानुहोस्। 

 • बिदाहरू सहित दैनिक बिहानको 6 बजेदेखि साँझको 7 बजेको बीचमा 211 वा 1-866-698-6155 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

 • तपाईंले खोप कहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे मेसेज /SMS अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्न 898211 मा ORCOVID लेखि पठाउनुहोस् (अङ्ग्रेजी र स्पेनिस मात्र)

 • इमेल ORCOVID@211info.org (सबै भाषाहरू)

थप COVID-19 खोपका स्रोतहरू

फेस कभरिङहरू (अनुहार छोप्ने कपडाहरू)

फेस कभरिङहरूका लागि राज्य-व्यापक मार्गदर्शन हेर्नुहोस्

प्रतिबन्धहरू

धेरै प्रतिबन्धहरू Multnomah County मा कार्यान्वयन रहन्छन्। COVID-19 कसरी हाम्रा समुदायहरूमा फैलिरहेको छ भन्ने प्रतिक्रियामा प्रत्येक Oregon County लाई जोखिमको स्तर नियुक्त गरिएको छ। जोखिमका स्तरहरू प्रत्येक दुई हप्तामा अद्यावधिक गरिएका छन्। Oregon कोरोनाभाइरस वेबसाइट मा Multnomah County का लागि हालको जोखिम वर्ग फेला पार्नुहोस्। काउण्टीको जोखिम स्तरको आधारमा राज्यको क्षेत्र मार्गर्दशन मा कुन क्रियाकलापलाई अनुमति दिइएका छन् भनी हेर्नुहोस्।

COVID-19 को फैलिनबाटरोक्नुहोस् 

COVID-19 रोग लगाउने भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलैसँग सर्छ । बिरामी हुनबाट बच्नका लागि:

 • कम्तीमा 20 सेकेण्डसम्म आफ्ना हातहरू धुनुहोस्

 • बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउनुहोस्

 • आफ्नो अनुहारलाई नछुनुहोस्

 • खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा हातमुख छोप्नुहोस्

 • तपाईं घरमा संगै नबस्ने मानिसहरूबाट कम्तीमा पनि 6 फिट टाढा रहनुहोस्

 • भेटघाट कार्यक्रमहरूलाई सानो, छोटो र सम्भव भएसम्म घरभन्दा बाहिर राख्नुहोस् ।

 • धेरै छोइने सतहहरूलाई सफा गर्नुहोस् र जीवाणुरहित बनाउनुहोस्

 • यात्राहरूलाई सीमित राख्नुहोस् र घर नजिकै रहनुहोस्

 • खोप लगाउनुहोस्

दम, मधुमेह वा मुटु वा फोक्सोको रोग जस्ता अन्तर्निहित स्वास्थ्य अवस्थाहरू भएका मानिस COVID-19 बाट एकदमै बिरामी हुने उच्चतम जोखिममा हुन्छन्। तपाईं धेरै मानिससँग बस्नुहुन्छ भने कसरी सुरक्षित रहने भन्ने बारे सुझावहरू हेर्नुहोस्।

यदि तपाईंले बिरामी भएको महसुस गरेमा

यदि तपाईंले बिरामी भएको महसुस गर्न सुरु गरेमा — विशेषगरी ज्वरो र खोकीसहित:

 • घरमै बस्नुहोस् र अरू मानिसहरूबाट टाढा रहनुहोस् । 

 • तपाईंले परीक्षण गराउन आवश्यक पर्छ वा पर्दैन भनेर बुझ्नका लागि आफ्नो चिकित्सकलाई वा क्लिनिकमा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

 • तपाईंको चिकित्सक वा क्लिनिकले तपाईं फेरि अरू व्यक्तिहरूको वरिपरि जान सक्नुहुन्छ भनेर नभन्दासम्म घरमै बस्नुहोस् ।

 • तपाईंलाई सामान्यतया राम्रो महसुस गराउने कार्यहरू गर्नुहोस्: सुत्ने, आराम गर्ने, प्रशस्त मात्रामा तरल पदार्थहरू पिउने ।

 • COVID-19 का लागि कुनै निश्चित औषधि छैन ।  

तपाईं वा कुनै पनि उमेरको कोही व्यक्तिहरू यी आपतकालीन लक्षणहरू मध्ये कुनै देखाइरहनु भएको छ भने, तुरून्तै आपतकालीन चिकित्सा स्याहार खोज्नुहोस्:

 • श्वास फेर्नमा गाह्रो हुने

 • छाती निरन्तर दुखिरहने वा दबाव महसुस हुने

 • दुविधा हुने

 • उठ्न वा बिउझिरहन नसक्ने

 • ओठवा अनुहार नीलो हुने

 • गम्भीर रूपमा पेट दुख्ने

 • 911 वा आफ्नो स्थानीय आकस्मिक सेवास्थलमा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

 • तपाईं वा मद्दत आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई COVID-19 भएको हुने सक्ने कुरा अपरेटरलाई भन्नुहोस् ।

आफ्नो ख्याल राख्न घरमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी सम्बन्धि लक्षणहरू व्यवस्थापन गर्ने 10 वटा तरिका हेर्नुहोस् ।

COVID-19 परीक्षण

तपाईंलाई COVID-19 का लक्षणहरू देखिएका छन् वा तपाईं COVID-19 भएको कोही व्यक्तिको नजिकको सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईंले परीक्षण गर्नुपर्छ। निकट सम्पर्क भन्नाले दिनभरिमा 15 मिनेट वा सोभन्दा बढी समयसम्म मास्क लगाएर वा नलगाइकन उक्त व्यक्तिसँग ६ फिटको दूरीभित्र रहनु हो ।

 • तपाईंले आफ्ना परीक्षणका नतिजाहरूका लागि प्रतीक्षा गर्दा तपाईं घरमा र अन्य व्यक्तिहरूबाट टाढा रहनुपर्छ।

 • COVID-19 परीक्षण कहाँ र कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारे थप जानकारीका लागि, कृपया  “मैले कहाँ परीक्षण गर्न सक्छु?” मा जनुहोस् 

तपाईंले परीक्षण गरेपछि, तपाईंले के गर्नुपर्छ।

तपाईंको परिवारको लागि स्याहार प्राप्त गर्ने

तपाईंसँग चिकित्सक हुनुहुन्न्न भने, 211 मा वा Multnomah County प्राथमिक स्याहार सुविधा केन्द्रहरूलाई 503-988-5558 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। अनुवादक हरू उपलब्ध हुन्छन् । Multnomah County क्लिनिकमा

 • तपाईंको स्वास्थ्य बीमा हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन ।

 • तपाईंको आय हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन ।

 • तपाईंको आप्रवासी स्थिति जेसुकै भएतापनि तपाईंले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।

 • हामीले तपाईंका जानकारीलाई कानून कानुन कार्यान्वयन गराउने वा अध्यागमन अधिकारीहरूसँग साझा गर्दैनौं ।

आप्रावासन र सीमा-शुल्क प्रवर्तन सँग अस्पताल, चिकित्सकको कार्यालय, स्वास्थ्य क्लिनिक र आपताकालीन वा आकस्मिक स्वास्थ्य स्याहार सुविधाहरु जस्ता स्वास्थ्य स्याहार सुविधाहरूमा गिरफ्तारीहरूलाई रोक्ने नीति छ। 

यदि तपाईंले COVID-19 का लागि चिकित्सा उपचार वा सेवाहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ भने तपाईंले संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थायी निवासका लागि आवेदन दिँदा यसलाई तपाईंको विरूद्धमा गणना गरिनेछैन । सार्वजनिक शुल्क बारे थप पढ्नुहोस् ।

स्रोतहरू

कोरोनाभाइरस, यो कसरी फैलन्छ र तपाईं कसरी स्वास्थ्यकर रहन सक्नुहुन्छ भन्ने बारे सामान्य जानकारी

कुनै प्रश्नहरू छन्?

211 जानकारी मा जानुहोस् वा बिहानको 8 बजेदेखि रातीको 11 बजेको बीचमा 2-1-1 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। अनुवादन उपलब्ध छ।