drive-up COVID-19 testing at East County Health Center

 Đã cập nhật vào ngày 9/15/2021

Xét Nghiệm COVID-19

Quý vị nên làm xét nghiệm nếu có biểu hiện các triệu chứng của COVID-19 hoặc nếu quý vị là người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Tiếp xúc gần nghĩa là ở gần ai đó trong phạm vi 6 foot (2m) từ 15 phút trở lên trong một ngày, bất kể có đeo khẩu trang hay không.

Nếu quý vị cần được xét nghiệm vì đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, tốt nhất quý vị nên đợi ít nhất 4 ngày sau lần tiếp xúc cuối trước khi làm xét nghiệm. Xét nghiệm có thể không hiệu quả nếu quý vị được xét nghiệm quá sớm. Quý vị nên ở nhà và tránh xa những người khác trong khi quý vị chờ đợi.

Quý vị có thể làm xét nghiệm tại văn phòng hoặc phòng khám của bác sĩ. Nếu không có bác sĩ, quý vị có thể làm xét nghiệm tại một cơ sở xét nghiệm cộng đồng.

Cơ Sở Xét Nghiệm Cộng Đồng

Xét nghiệm miễn phí được cung cấp theo lịch hẹn cho bất kỳ ai có triệu chứng hoặc bất kỳ ai gần đây có tiếp xúc gần với người mắc COVID-19.

Gọi 503-988-8939 để đặt lịch hẹn hoặc biết thêm thông tin. Có sẵn thông dịch viên.

Địa Điểm và Giờ Làm Việc của Các Cơ Sở Xét Nghiệm

Giờ làm việc và địa điểm cơ sở xét nghiệm có thể thay đổi, và những cơ sở mới có thể được bổ sung. Hãy gọi để biết cập nhật.

Fabric Depot
700 SE 122nd Ave., Portland
Thứ Ba (Tuesday), 8:45 a.m. to 3:45 p.m.

Cơ Sở Xét Nghiệm Cộng Đồng Trung Tâm Quận - IRCO
10301 NE Glisan St. Portland
Thứ Sáu (Friday),  11:00 chiều - 1:30 chiều

Cơ Sở Xét Nghiệm Cộng Đồng Rockwood - Latino Network
312 SE 165th Ave. Portland
Thứ Bảy (Saturday),  9:00 sáng - 11:00 sáng

Xét nghiệm, tình trạng nhập cư và gánh nặng xã hội 

  • Quý vị không cần phải là bệnh nhân tại Quận Multnomah hay có bảo hiểm y tế để được xét nghiệm tại các cơ sở xét nghiệm cộng đồng của chúng tôi.

  • Quý vị sẽ được xét nghiệm bất kể tình trạng nhập cư của mình. 

  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin của quý vị với các cơ quan thực thi pháp luật hoặc viên chức nhập cư.

Cơ Quan Thực Thi Nhập Cư và Hải Quan có chính sách tránh bắt giữ tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như bệnh viện, văn phòng bác sĩ, phòng khám sức khỏe và các cơ sở chăm sóc khẩn cấp hay cấp cứu.

Nếu quý vị được điều trị hoặc nhận dịch vụ y tế vì COVID-19, điều này sẽ không chống lại quý vị khi quý vị nộp đơn xin thường trú tại Hoa Kỳ.

Đọc thêm về Gánh Nặng Xã Hội.

Các Cơ Sở Xét Nghiệm của OHSU

Vui lòng gọi số 833-647-8222 hoặc truy cập trang web của OHSU để biết các địa điểm và tìm hiểu thêm thông tin. 

Tờ rơi xét nghiệm >>

Sau khi làm xét nghiệm

Nếu quý vị nhận được kết quả xét nghiệm dương tính

Bước 1:: Ở nhà và tránh xa những người khác, kể cả những người sống cùng quý vị. Nếu quý vị biểu hiện triệu chứng, quý vị có thể tiếp xúc với những người khác sau khi:

  • Quý vị không bị sốt trong 24 giờ mà không cần dùng thuốc, VÀ
  • Các triệu chứng của quý vị đã được cải thiện, VÀ
  • Ít nhất 10 ngày trôi qua kể từ khi quý vị lần đầu biểu hiện các triệu chứng

Nếu quý vị không biểu hiện các triệu chứng, quý vị có thể tiếp xúc với những người khác sau khi:

  • Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi làm xét nghiệm và quý vị không biểu hiện các triệu chứng

Những người sống cùng quý vị cũng nên ở nhà và tránh xa những người khác ngoài hộ gia đình của quý vị trong 14 ngày. Nếu có thắc mắc về bất kỳ điều gì, vui lòng gọi cho bác sĩ của quý vị.

Bước 2: Thông báo ngay cho những người tiếp xúc gần với quý vị rằng quý vị nhận được kết quả xét nghiệm dương tính. “Tiếp xúc gần” có nghĩa là quý vị đã ở gần người khác trong 15 phút trong một ngày, bất kể có đeo khẩu trang hay không. Hãy khuyên họ ở nhà trong 14 ngày kể từ lần cuối tiếp xúc gần với quý vị và làm xét nghiệm COVID-19, ngay cả khi họ không biểu hiện triệu chứng.

  • Nếu quý vị biểu hiện triệu chứng: hãy liên hệ với những người quý vị đã tiếp xúc gần bắt đầu từ 2 ngày trước khi các triệu chứng của quý vị bắt đầu.
  • Nếu quý vị không biểu hiện các triệu chứng: hãy liên hệ với những người mà quý vị đã tiếp xúc gần bắt đầu từ 2 ngày trước khi quý vị làm xét nghiệm COVID-19.

Bước 3: Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ nếu quý vị cần. Gọi số 2-1-1 nếu quý vị cần hỗ trợ cách ly do nhiễm bệnh hoặc cách ly theo dõi. Họ có thể giúp quý vị có được các nguồn lực mà quý vị có thể cần (hàng tạp hóa, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ trả tiền thuê nhà, các nhu yếu phẩm khác). 

Nhân viên y tế cộng đồng có thể sẽ gọi cho quý vị. Họ cũng có thể giúp quý vị liên hệ với người thân và bạn bè nếu quý vị cần giúp đỡ. Vui lòng nhận cuộc gọi của họ. Họ sẽ không chia sẻ thông tin của quý vị cho cơ quan nhập cư hay cơ quan thực thi pháp luật.

Nếu quý vị xét nghiệm âm tính với COVID-19

Nếu quý vị từng tiếp xúc với người mắc COVID-19, hãy tiếp tục ở nhà cho đến khi đã qua 14 ngày kể từ khi quý vị tiếp xúc với họ--đây gọi là cách ly theo dõi. Ở nhà và tránh xa những người mà quý vị không sống cùng trong 14 ngày là cách an toàn nhất để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Nếu quý vị không biểu hiện các triệu chứng, và không làm việc hay dành thời gian trong môi trường sống tập thể -- chẳng hạn như cơ sở chăm sóc dài hạn -- quý vị có thể kết thúc thời gian cách ly theo dõi sau 10 ngày. Nếu quý vị sống cùng người có nguy cơ mắc bệnh nặng, hãy cách ly theo dõi trong 14 ngày. Gọi cho bác sĩ nếu quý vị biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào.

Tiếp tục bảo vệ bản thân và những người khác: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 6 foot (2m), rửa tay thường xuyên.