Person at work on a car wheel wearing a mask

जनवरी 15, 2021 मा अद्यावधिक गरिएको

COVID र तपाईंको रोजगारी

यदि तपाईंलाई COVID-19 भएको छ र तपाईंलाई घरमै बस्नका लागि चिकित्सकको पुर्जी आवश्यक पर्छ भने तपाईंले आफ्नो चिकित्सक, क्लिनिक वा तपाईंले परीक्षण गराएको ठाउँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । 

के मैले मेरो रोजगारदातालाई बताउनुपर्छ ?

यदि तपाईं खाद्य सेवामा काम गर्नुहुन्छ भने कानुन बमोजिम तपाईंले आफ्नो COVID-19 परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएको छ भनेर आफ्नो सुपरभाइजरलाई बताउनैपर्ने हुन्छ । हामी परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएका र आफ्नो कार्यस्थलमा अरू मानिसहरूको वरिपरि रहनुभएको जोकोहीले पनि आफ्नो रोजगारदाता वा सुपरभाइजरलाई त्यस बारेमा बताउनुपर्छ भनेर सिफारिस गर्छौं ।

के मेरो रोजगारदाताले मेरो परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएको कुरा मेरा सहकर्मीहरूलाई बताउनेछन् ?

यदि कर्मचारीहरू कार्यस्थलमा COVID-19 को सम्पर्कमा आएका छन् भने रोजगारदाताले त्यस बारेमा कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य बताउनुपर्ने हुन्छ । रोजगारदाताहरूले अपाङ्गता भएका अमेरिकीहरू सम्बन्धी ऐन (Americans with Disabilities Act, ADA) द्वारा अनिवार्य गराइए अनुसार तपाईंको नाम वा व्यक्तिगत जानकारी खुलासा गर्नुहुँदैन ।

के मेरो रोजगारदाताले मलाई COVID-19 का लक्षणहरूका बारेमा प्रश्न गर्नेछन् ?

महामारीको समयमा, रोजगारदाताहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूमा लक्षणहरू देखिएका छन् कि भनेर सोध्न सक्नेछन् । रोजगारदाताले ADA लाई पालन गर्दै कर्मचारीको रोगसम्बन्धी सबै जानकारीलाई गोपनीय चिकित्सा रेकर्डको रूपमा कायम राख्नुपर्छ ।

कार्यस्थलको सुरक्षा

आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएका खतराहरूका बारेमा रिपोर्ट गर्नका लागि ओेरेगन OSHA लाई सम्पर्क गर्नुहोस् । 503-229-5910 मा कल गर्नुहोस् वा osha.oregon.gov/workers मा जानुहोस् ।

तपाईंले आफ्नो COVID-19 परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएको कुरा आफ्नो रोजगारदातालाई बताएपछि तपाईंलाई अनुचित ढङ्गले व्यवहार गरिएको छ भन्ने लागेमा ओरेगन ब्यूरो अफ लेबर एण्ड इन्ड्स्ट्रिज (ओेरेगन श्रम तथा उद्योग ब्यूरो (Oregon Bureau of Labor and Industries, BOLI) लाई सम्पर्क गर्नुहोस् । 971-673-0761 मा फोन गर्नुहोस् वा help@boli.state.or.us मा इमेल पठाउनुहोस् ।

बिरामी बिदाका विकल्पहरू

  • तलबी बिरामी बिदा - ओरेगनको कानुनले आंशिक-समय काम गर्ने कामदारहरू सहित सबै कर्मचारीहरूलाई बिरामी बिदा दिन्छ । तपाईंको रोजगारदाताका 10 वा सोभन्दा बढी (पोर्टल्याण्डमा 6 वा सोभन्दा बढी) कर्मचारीहरू भएमा तपाईंले यो सुविधा पाउनुहुन्छ ।
  • महामारी बेरोजगारी सहायता (प्यान्डेमिक अनइम्प्लाइमेन्ट असिस्टेन्स) - COVID-19 को कारणले गर्दा तपाईंले काम गर्न नसक्नुभएमा र तपाईं नियमित बेरोजगारीका लागि योग्य नहुनुभएमा, उदाहरणका लागि तपाईं स्व-रोजगार वा कन्ट्रयाक्टर हुनुहुन्छ ।
  • COVID-19 अस्थायी तलबी बिदा कार्यक्रम (COVID-19 टेम्पोरेरी पेड लिभ प्रोग्राम) - तपाईंलाई जनस्वास्थ्यका चिकित्सकद्वारा क्वारेन्टाइनमा बस्न निर्देशन दिइएको तर तपाईंको रोजगारदाताले बिरामी बिदा उपलब्ध नगराएमा वा तपाईंले आफ्ना सबै बिरामी बिदा प्रयोग गरिसक्नुभएमा ।