drive-up COVID-19 testing at East County Health Center

5/19/2022

የኮቪድ-19 ምርመራ

የኮቪድ-19 የበሽታ ምልክቶች ካሉብዎት ወይም ኮቪድ-19 ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ ከነበርዎት መመርመር አለብዎት። የቅርብ ንክኪ ማለት በአንድ ቀን ውስጥ የአፍና አፍንጫ መሽፈኛ ጭንብል አድርገውም ሆነ ሳያደርጉ ከሆነ ከሌላ ሰው ጋር ለ15 ደቂቃ ወይም ከዚያ በላይ በ6 ጫማ ርቀት ውስጥ አብሮ መቆየት ማለት ነው።

በኮቪድ-19 ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ ስለነበርዎት እየተመረመሩ ከሆነ፣ ምርመራውን ከማድረግዎ በፊት ቢያንስ ከንክኪው 5 ቀናት በኋላ ቢመረመሩ በጣም የተሻለ ነው። ቶሎ ከተመረመሩ ምርመራው ውጤት ላያስገኝ ይችላል።  ምልክቶች የሚታዩብዎት ከሆነ በቤትዎ ውስጥ መቆየት እና ራስዎን ከሌሎች ሰዎች ማራቅ ይኖርብዎታል።

በእርስዎ ሐኪም ቢሮ ወይም ክሊኒክ ውስጥ መመርመር ይችላሉ። የራስዎ ሐኪም ከሌልዎት፣ ህዝብ የምርመራ ጣቢያ ውስጥ መመርመር ይችላሉ። 

የማኅበረሰብ ምርመራ ጣቢያዎች

ለማናቸውም የበሽታ ምልክቶች ላሉበት ወይም በኮቪድ-19 ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ ለነበረው ለማናቸውም ሰው ያለ ምንም ወጪ ነጻ ምርመራ በቀጠሮ ማግኘት ይችላል። 

ለቀጠሮ ወይም ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወደ 503-988-8939 ይደውሉ። አስተርጓሚዎችን ማግኘት ይችላል።

OHSU ምርመራ ጣቢያዎች

ለቦታዎች እና ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወደ 833-647-8222 ይደውሉ ወይም የOHSU ድርጣቢያ ይጎብኙ። 

የቤት ውስጥ ምርመራዎች

ከUSPS ነፃ የሆኑ የቤት ውስጥ ምርመራዎችን ማዘዝ ይችላሉ። በአንድ የመኖሪያ አድራሻ 4 የምርመራ መሞከሪያዎችን ይልኩልዎታል። ምርመራዎችን ለማዘዝ እርዳታ ከፈለጉ፣ ለካውንቲው የኮቪድ-19 የጥሪ ማእከል በ 503-988-8939 መደወል ይችላሉ።

በቤት ውስጥ ራስን መመርመሪያዎች ከኦንላይን ላይ ወይም ከብዙ የሀገር ውስጥ ፋርማሲዎች፣ የመድኃኒት መደብሮች ወይም ከመደብሮች ሊገዙ ይችላሉ።

ራስን መመርመሪያዎችን እንዴት መጠቀም ይችላሉ

ይበልጥ ትክክለኛ የሆኑ ውጤቶችን ለማግኘት፣ ለኮቪድ በተጋለጡ በ 5 ቀናት ውስጥ ወይም ለመጀመሪያ ጊዜ ሕመም ከተሰማዎት ወይም የበሽታ ምልክቶቹ ከታይዎት ቀን ጀምሮ በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ቀናት ውስጥ ምርመራ ማድረግ ይኖርብዎታል። መመርመሪያውን ከመጠቀምዎ በፊት የምርመራ መሣሪያውን አምራች ሙሉ መመሪያ ያንብቡ። ስለ መመርመሪያው ወይም ስለ ውጤቶችዎ ጥያቄዎች ካሉዎት የጤና እንክብካቤ ሰጪዎን ያነጋግሩ።

ተጨማሪ መረጃ፦

ምርመራ፣ የኢሚግሬሽን ሁኔታ እና የሕዝብ ኃላፊነት 

  • በእኛ የማኅበረሰብ ጣቢያዎች ለመመርመር የሙልትኖማህ ካውንቲ ነዋሪ መሆን ወይም የጤና መድን ዋስትና መኖር አያስፈልግዎትም።

  • የኢሚግሬሽን ሁኔታዎ ምንም ሆነ ምን መመርመር ይችላሉ። 

  • የእርስዎን መረጃ ለሕግ አስከባሪዎች ወይም ለኢሚግሬሽን ባለሥልጣናት አሳልፈን አንሰጥም።

የኢሚግሬሽን እና ጉምሩክ ሕግ አስከባሪ አካል እንደ ሆስፒታል፣ የዶክተር ቢሮዎች፣ የጤና አገልግሎት መስጫ ክሊኒኮች፣ እና ድንገተኛ ወይም አስቸኳይ የሕክምና እርዳታ መስጫ ተቋማት ውስጥ ተጠርጣሪን ያለመያዝ ፖሊሲ አለው።

ይህንንም ይመልከቱ፡ "የኮቪድ-19 ቤት ውስጥ ምርመራ፡ የምርመራ ውጤትዎ ቫይረሱ እንዳለብዎት ወይም እንደሌሌብዎት የሚያሳይ ከሆነ ማድረግ ያለብዎት ነገሮች

ከተመረመሩ በኋላ

የኮቪድ-19 ምርመራ ውጤትዎ አዎንታዊ ከሆነ፦

እርምጃ 1፡ በቤት ውስጥ ይቆዩ እና አብረዋቸው ከሚኖሩ ሰዎች እንኳ ሳይቀር ከሰዎች ራስዎን ያርቁ። 

  • ምልክቶች ቢኖርብዎትም ባይኖርብዎትም ቢያንስ ለ 5 ቀናት በቤት ውስጥ ይቆዩ እና ከሰዎች ራስዎን ያርቁ (ራስዎን ያግሉ)።
  • ከ 5 ቀናት በኋላ ትኩሳትን የሚቀንሱ መድሃኒቶች ሳይወስዱ ቢያንስ ለ 24 ሰአታት ምንም አይነት ትኩሳት ከሌለብዎት  እና ምንም ምልክቶች ከሌሉ ወይም ቀላል የሆኑ ምልክቶች ብቻ መሻሻል ካለብዎት ከቤት መውጣት ይችላሉ። 
  • ለ 5 ተጨማሪ ቀናት በቤት ውስጥ እና በስራ ቦታ ሌሎች ሰዎች ባሉበት በጥንቃቄ ጭምብል ማድረግዎን ይቀጥሉ።

እርምጃ 2፡ ከእርስዎ ጋር የቅርብ ንክኪ ላላቸው ሰዎች በሙሉ እርስዎ ተመርምረው ውጤትዎ ኣወንታዊ እንደሆነ ይንገሯቸው። በሌሎች አካባቢ ጭብምል እንደማድረግ እና መመርመር ያሉ እርምጃዎችን በመውሰድ የCOVID-19 ስርጭትን ሊቀንሱ ይችላሉ።  “የቅርብ ንክኪ” ማለት በአንድ ቀን ውስጥ የአፍ እና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል አድርገውም ሆነ ሳያደርጉ ለ15 ደቂቃ አብረዋቸው የቆዩት ሰው ማለት ነው።

  • እርስዎ የበሽታ ምልክቶች ካሉብዎት፦ የእርስዎ የበሽታ ምልክቶች መታየት ከጀመሩባቸው 2 ቀናት በፊት ከእርስዎ ጋር የቅርብ ንክኪ የነበራቸውን ሰዎች ሁኔታውን ያሳውቋቸው።
  • እርስዎ የበሽታ ምልክቶች ከሌሉብዎት፦ የእርስዎን የኮቪድ-19 ምርመራ ከማድረግዎ በፊት ካሉት 2 ቀናት ጀምሮ ከእርስዎ ጋር የቅርብ ንክኪ የነበራቸውን ሰዎች ሁኔታውን ያሳውቋቸው።

ስለ እነዚህ ነገሮች ጥያቄዎች ካልዎት፣ ወደ ሐኪምዎ፣ በ211 ይደውሉ ወይም የካውንቲውን ደረ ገጽ ይመልከቱ።

እርምጃ 3፡ ሲያስፈልግዎት እገዛ ያግኙ። ቤት ለመቆየት እርዳታ ከፈለጉ ወደ 2-1-1 ይደውሉ። ለእርስዎ የሚያስፈልግዎትን መርጃዎች (ምግቦች፣ የገንዘብ ድጋፍ፣ የቤት ኪራይ ድጋፍ እና ሌሎች አስፈላጊ ነገሮች) በማቅረብ ሊያግዝዎት ይችላሉ።

የኮቪድ-19 ምርመራ ውጤትዎ ኔጋቲቭ ከሆነ፦

ህመም የሚሰማዎት ከሆነ፣ ምርመራዎ ኣሉታዊ ቢሆንም፣ ምልክቶችዎ እስኪሻልዎት ድረስ ከሌሎች ተለይተው በቤትዎ መቆየት አለብዎት።

COVID-19 ከያዘው ሰው ጋር ቅርብ ግንኙነት ከነበርዎ፣ ለቫይረሱ ተጋልጠዋል እናም ሌሎችን ለበሽታው ሊጋልጡ ይችላሉ። እንደ የጤና እንክብካቤ ወይም የተወሰኑ የቡድን ኑሮ ሁኔታ ያሉ በከፍተኛ ስጋት አካባቢ ውስጥ የሚሰሩ ወይም የሚኖሩ ካልሆነ በስተቀር፣ ራስዎን ለይተው ማቆየት አይጠበቅብዎትም።

  • ከተገለጡ ጀምሮ ለ10 ቀናት ለምልክቶች እራስዎን ይከታተሉ። የት እንደሚሆኑ እና ከማን ጋር እንደሚሆኑ ይገምቱ። አካላዊ ግንኙነትን በመቀነስ፣ ወይም ለ10 ቀናት በእነሱ ዙሪያ ጭምብል በማድረግ ለከባድ COVID-19 ከፍተኛ ስጋት ያላቸውን ሰዎች መጠበቅ መቀጠል ይችላሉ።
  • የቤት ምርመራ ከወሰኑ፣ በመደበኛ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ የሚሰጥ ሌላ የCOVID-19 ምርመራ ወይም ከ1-2 ቀን በኋላ ሌላ የቤት ምርመራ ሊፈልጉ ይችላሉ።

እነዚህ መመሪያዎች ማህበረሰቡን ይመለከታሉ። በመጠለያ ውስጥ፣ የማረሚያ መቼቶች ወይም ሰዎች ተቀራርበው የሚኖሩባቸው ሌሎች የእንክብካቤ መስጫ ቦታዎች የሚኖሩ ወይም የሚሰሩ ሰዎች። በእነዚህ መቼቶች ውስጥ ራስን የማግለል እና ለይቶ የማቆየት መመሪያዎች አሁንም ከ 10 - 14 ቀናት ናቸው።

ራስዎትን እና ሌሎችን ከበሽታው መጠበቅዎን ይቀጥሉ፡ በቤትዎ ይቆዩ፣ 6 ጫማ ርቀት ይጠብቁ፣ እና እጅዎን ደጋግመው በሳሙና ይታጠቡ።