drive-up COVID-19 testing at East County Health Center

जनवरी 11, 2021 मा अद्यावधिक गरिएको

COVID-19 परीक्षण

यदि तपाईंमा COVID-19 का लक्षणहरू देखिएका छन् वा तपाईं COVID-19 सङ्क्रमित व्यक्तिको निकट सम्पर्क हुनुहुन्थ्यो भने तपाईंले परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । निकट सम्पर्क भन्नाले दिनभरिमा 15 मिनेट वा सोभन्दा बढी समयसम्म मास्क लगाएर वा नलगाइकन उक्त व्यक्तिसँग 6 फिटको दूरीभित्र रहनु हो ।

यदि तपाईं COVID-19 सङ्क्रमित व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा आएको कारणले गर्दा तपाईंले परीक्षण गराउँदै हुनुहुन्छ भने परीक्षण गर्नुअघि तपाईं सम्पर्कमा आएको समयपछि कम्तीमा पनि 4 दिनसम्म पर्खदा अझ राम्रो हुन्छ । यदि तपाईंले धेरै छिटो परीक्षण गराउनुभएमा परीक्षणले काम नगर्न सक्छ । तपाईंले नतिजा पर्खदै गर्दा तपाईं घरमै बस्नुपर्छ र अरू मानिसहरूबाट टाढा रहनुपर्छ ।

तपाईंले आफ्नो चिकित्सकको कार्यालय वा क्लिनिकमा परीक्षण गराउन सक्नुहुन्छ । यदि तपाईंसँग आफ्नो चिकित्सक हुनुहुन्न भने तपाईंले सामुदायिक परीक्षण स्थलमा परीक्षण गराउन सक्नुहुन्छ ।

सामुदायिक परीक्षण स्थलहरू

लक्षणहरू देखिएका वा COVID-19 सङ्क्रमित व्यक्तिसँग निकट सम्पर्कमा आउनुभएको व्यक्तिका लागि अपोइन्टमेन्टद्वारा नि:शुल्क परीक्षण उपलब्ध हुन्छ ।

अपोइन्टमेन्ट वा थप जानकारीका लागि 503-988-8939 मा फोन गर्नुहोस् । दोभाषेहरू उपलब्ध हुन्छन् ।

परीक्षण स्थलका ठेगानाहरू र समय

परीक्षण साइटको समय वा स्थानहरू परिवर्तन हुन सक्नेछन् र नयाँ साइटहरू थप्न सकिनेछ । अपडेटहरूका लागि फोन गर्नुहोस् ।

इस्ट काउन्टी हेल्थ सेन्टर कम्युनिटी टेस्टिङ - पार्किङ क्षेत्र
600 NE 8th St, Gresham
हरेक सोमबार र बिहीबार, बिहान 9:00 बजेदेखि दिउँसो 3:45 बजेसम्म ।

PCC क्यास्केड क्याम्पस- REACH पार्टनरशिप
705 N Killingsworth St, Portland
हरेक बुधबार, बिहान 11:00 बजेदेखि साँझ 6:00 बजेसम्म ।

मिड काउन्टी कम्युनिटी टेस्टिङ - IRCO
10301 NE Glisan St. Portland
हरेक शुक्रबार, अपरान्ह 12:00 बजेदेखि साँझ 6:00 बजेसम्म ।

रकवुड कम्युनिटी टेस्टिङ - ल्याटिनो नेटवर्क
312 SE 165th Ave. Portland
हरेक शनिबार, बिहान 9:00 बजेदेखि दिउँसो 3:45 बजेसम्म ।

परीक्षण, आप्रवासी स्थिति र पब्लिक चार्ज (सार्वजनिक जिम्मेवारी)

  • हाम्रा सामुदायिक परीक्षण स्थलहरूमा परीक्षण गराउनका लागि तपाईं मल्टनोमाह काउन्टीको बिरामी हुन वा तपाईंको स्वास्थ्य बीमा हुन आवश्यक छैन ।
  • तपाईंको आप्रवासी स्थिति जेसुकै भएतापनि तपाईंले परीक्षण गराउन सक्नुहुन्छ ।
  • हामीले तपाईंका जानकारीलाई कानुन कार्यान्वयन गराउने वा अध्यागमन अधिकारीहरूसँग साझा गर्दैनौं ।

इमिग्रेशन एण्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (अध्यागमन तथा भन्सार कार्यान्वयन) को अस्पताल, चिकित्सकको कार्यालय, स्वास्थ्य क्लिनिक र आकस्मिक वा अत्यावश्यक सेवास्थलहरू जस्ता स्वास्थ्य सेवास्थलहरूमा पक्राउ नगर्ने नीति रहेको छ ।

यदि तपाईंले COVID-19 का लागि चिकित्सा उपचार वा सेवाहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ भने तपाईंले संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थायी निवासका लागि आवेदन दिँदा यसलाई तपाईंको विरूद्धमा गणना गरिनेछैन । पब्लिक चार्ज (सार्वजनिक जिम्मेवारी) का बारेमा थप पढ्नुहोस् ।

OHSU परीक्षण स्थलहरू

परीक्षण स्थलहरू र थप जानकारीका लागि 833-647-8222 मा फोन गर्नुहोस् वा OHSU को वेबसाइटमा जानुहोस् ।

तपाईंले परीक्षण गराइसकेपछि

तपाईंको परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएमा

चरण 1: घरमै बस्नुहोस् र तपाईंसँगै बस्ने व्यक्तिहरू भएतापनि अरू मानिसहरूबाट टाढा रहनुहोस् । यदि तपाईंमा लक्षणहरू देखिएका छन् भने निम्न अवस्थाहरू पश्चात तपाईं अरू मानिसहरूको वरिपरि जान सक्नुहुन्छ:

  • औषधिको प्रयोग नगरीकन तपाईंलाई 24 घण्टासम्म ज्वरो आएको छैन र
  • तपाईंका लक्षणहरूमा सुधार आएको छ, र
  • तपाईंमा पहिलोपटक लक्षणहरू देखिएको कम्तीमा पनि 10 दिन बितिसकेको छ ।

यदि तपाईंमा लक्षणहरू देखिएका छैनन् भने निम्न अवस्थाहरू पश्चात तपाईं अरू मानिसहरूको वरिपरि जान सक्नुहुन्छ:

  • तपाईंको परीक्षण भएदेखि 10 दिन बितिसकेको छ र तपाईंमा कुनै पनि लक्षणहरू देखिएका छैनन्

तपाईंसँगै बस्ने मानिसहरू पनि 14 दिनसम्म घरमै बस्नुपर्छ र तपाईंको परिवारभन्दा बाहिरका अरू मानिसहरूबाट टाढा रहनुपर्छ । यसका बारेमा कुनै पनि प्रश्नहरूका लागि, आफ्नो चिकित्सकलाई फोन गर्नुहोस् ।

चरण 2: तपाईंको परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएको छ भनेर तुरुन्तै आफ्ना निकट सम्पर्कहरूलाई बताउनुहोस् । ''निकट सम्पर्क'' भन्नाले दिनको 15 मिनेटसम्म मास्क लगाएर वा नलगाइकन तपाईं कोही व्यक्तिको वरिपरि रहनु हो । पछिल्लोपटक उहाँहरू तपाईंको वरिपरि भएको समयदेखि उहाँहरू 14 दिनसम्म घरमै बस्नुपर्छ र उहाँहरूमा लक्षणहरू देखा नपरेको भएतापनि उहाँहरूलाई COVID-19 को परीक्षण गराउन भन्नुहोस् ।

  • यदि तपाईंमा लक्षणहरू देखिएमा: तपाईंका लक्षणहरू देखा पर्न सुरु हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि तपाईंको निकट सम्पर्कमा रहेका मानिसहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।
  • यदि तपाईंमा लक्षणहरू नदेखिएमा: तपाईंले आफ्नो COVID-19 परीक्षण गराउनुभन्दा 2 दिन अगाडि तपाईंको निकट सम्पर्कमा रहेका मानिसहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस् । 

चरण 3: आवश्यक परेमा सहयोग लिनुहोस् । यदि तपाईंलाई आइसोलेसन वा क्वारेन्टाइमा मद्दत आवश्यक पर्छ भने 2-1-1 मा फोन गर्नुहोस् । उहाँहरूले तपाईंलाई आवश्यक पर्न सक्ने श्रोतसाधनहरू (ग्रोसरी, वित्तीय सहायता, भाडासम्बन्धी सहायता, अन्य अत्यावश्यक कुराहरू) प्राप्त गर्नमा तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ । 

जनस्वास्थ्यका कर्मचारीले तपाईंलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंलाई मद्दत चाहिएमा उहाँहरूले तपाईंको वरिपरि रहेका मानिसहरूलाई सम्पर्क गरेर पनि तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ । कृपया उहाँहरूले फोन गर्दा फोनको जवाफ दिनुहोस् । उहाँहरूले तपाईंका जानकारीलाई आप्रवासी वा कानुन कार्यान्वयन गराउने अधिकारीहरूसँग साझा गर्नु हुनेछैन ।

तपाईंको COVID-19 परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएमा

यदि तपाईं COVID-19 सङ्क्रमित कुनै व्यक्तिको वरिपरि हुनुहुन्थ्यो भने तपाईं उहाँहरूसँग सम्पर्कमा भएदेखि 14 दिन नबित्दासम्म घरमै बस्न जारी राख्नुहोस्--यसलाई क्वारेन्टाइन भनिन्छ । 14 दिनसम्म घरमै बस्नु र तपाईंसँगै नबस्ने अरू मानिसहरूबाट टाढा रहनु भनेको अरू मानिसहरूमा COVID-19 फैलनबाट रोक्ने सबैभन्दा सुरक्षित तरिका हो ।

यदि तपाईंमा कुनै पनि लक्षणहरू देखिएको छैन र -- तपाईं दीर्घकालीन स्याहार सेवास्थल जस्ता -- समूहगत बसोबास वातावरणमा काम गर्नुहुन्न वा समय बिताउनुहुन्न भने तपाईंले 10 दिनपछि क्वारेन्टाइनलाई अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईं गम्भीर बिरामीको जोखिममा रहेका कुनै व्यक्तिसँग बस्नुहुन्छ भने पूरै 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् । यदि तपाईंमा कुनै पनि लक्षणहरू देखिएमा आफ्नो चिकित्सकलाई फोन गर्नुहोस् ।

आफू र अरू मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्न जारी राख्नुहोस्: मास्क लगाउनुहोस्, 6 फिटको दूरी कायम राख्नुहोस् र बारम्बार आफ्ना हातहरू धुनुहोस् ।