woman wearing a cloth face covering shops for produce

Waxaa la cusbooneysiiyey 5/19/2022

Maaskarooyinka iyo tallaaladu waxay qayb ka yihiin qaabka isku dhafan ee aan uga ilaalinayno bulshadeenna COVID-19. Inkasta oo shuruuddii xirashada maaskaraha ee gobolka oo dhan la qaaday Maarso 12, 2022, haddana dhismayaal badan oo dadweynuhu isugu imaado, maaskaruhu wali waa mid muhiim u ah caafimaadka bulshada si loo yareeyo faafitaanka COVID-19.

Carruurta da'dooda ka yartahay 2 sanno waa ineysan xiranin maaskarooyinka wajiga, ama qof kastoo aan iska furi karin maaskarada.

Meelaha qaar wali waxaa loo baahan yahay in la xirto maaskaraha:

  • Goobaha caafimaadka sida isbitaalada, goobaha dadka lagu daryeelo, goobaha adeegga caafimaadka, iyo xafiisyada dhaqaatiirta

  • Goobaha xabsiyada dadka waaweyn iyo kuwa dhalinyaradaba

  • Hoyga iyo guryaha ku meel gaarka ah

Gaadiidka dadweynaha oo ay kujiraan basaska, MAX, iyo safarka hawada,

  • Maaskaraha ayaa si aad ah loogula talinayaa dadka difaacooda jirku liito ama la nool qof sidaas ah.

  • Maaskaraha waxaa lagu dhiirigalinayaa qof kasta, taasoo ah qaab lagu difaaci karo dadka aan talaalnayn, oo ay kujiraan caruurta da’doodu ka yartahay 5 sano.

Haddii aad COVID-19 qabto, waa in aad iskaliyeeshaa (ka fogaataa dadka kale) ugu yaraan 5 maalmood, kaddibna xiro maaskare marka aad dadka kale ag joogto ugu yaraan 5 maalmood. Raac tilmaamaha loogu tala galay karantiilka iyo iskaliyeelidda.

Dugsiyada, ururada, iyo ganacsiyada maxalliga ahi waxay doorbidi karaan waajibinta xirashada maaskaraha. Diyaar ahow. Sii wad inaad qaadato maaskaraha marka aad banaanka joogto si aad uxirato haddii aad u baahato!

Marka aad dooranayso maaskaro

Weji daboolku wuxuu ku yimaadaa qaabab kala duwan. Ka qaado noocyada lagu neefsan karo ee N95, KN95, iyo KF94 oo aad ka hesho meel aad aaminsan tahay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dookhyo kale, sida maaskarooyinka dhaqaatiirta ee la tuuri karo ama maaskarooyinka marada ah.

Labada waxyaabood ee ugu muhiimsan ee diiradda la saarayo marka la dooranayo lana xiranayo maaskaruhu waa:

  • Qaado maaskare leh lakabyo badan si waxyaabaha qoyan ee neeftaada la socda aanay dibada ugu bixin kuwa dadka kalena ay bannaanka kaaga joogaan. Maaskaraha leh lakabyada badan wuxuu waxyaabaha qoyan ee neefta la socda ka hor istaagi doonaa in ay maaskarahaaga soo galaan ama in ay ka dhex baxaan haddii aad xanuunsan tahay. Waxaad KA DUL xiran kartaa maaskaraha marada ah kan dhaqaatiirta.
  • Xaqiiji in maaskarahaagu afka si fiican ugu dhaggan yahay. Meelaha banbanaan waxay u ogolaanayaan neefta oo ay la socdaan waxyaabo qoyaan ah in ay kasoo dhex baxdo kana soo gasho cirifyada maaskaraha.

Takooridda Waxay Ka Hor Imaaneysaa Sharciga

Xadgudubyada iyo takoorku waa wax ay maalin kasta la kulmaan bulshooyinka dadka Madow, dadka Asalka ah, iyo Dadka Midabkoodu aanu Caddayn. Cunsurinimada iyo falcelinada cusuriyadaysan ee ku aadan dadka Madow, Dadka Dhaladka ah, iyo Dadka Aan Caddanka ahayn ee xiran maaskarada wajiga waa xaqiiq ka jirta xaaladda hadda lagu jiro. Iyadoo saasa haddana waxa aynu ognahay in maaskaruhu uu ka caawin karo dadka inay caafimaad qabaan nafohoodana uu badbaadin karo. Ismaamulka Multnomah Uma dulqaadanayo takoorka ama rabsahad lagula kacayo dadka sababtoo ah jinsigooda, qowmiyaddooda, ama aqoonsigooda.

Ku Tabarruc

Maamulka Multnomah wuxuu aqbalayaa deeqaha maaskarooyinka wajiga ee marada ka sameysan iyo maaskarooyinka caafimaadka.