La cusboonaysiiyay: 9/22/2022

People demonstrating a variety of COVID safety measures, a vaccine, getting a test, talking to a doctor and wearing mask

Degmada Multnomah waxay wakhtigan kamid tahay meelaha ugu heerka hooseeya COVID19 ee ay sheegtey CDC. CDC waxay ku salaysaa heerarkooda bulshada tirada dadka u yaala isbitaalka, dadka jiibsaday isbitaalka, iyo tirada dadka la sheegey inay qaadeen COVID-19 ee aaga. Ogow in dad badan ayna sheegin maadaama oo ay isku baadhaan guriga.

Dadku waxay dooran karaan inay xidhaan waji gashad wakhtiga ay doonaan. Dadka qaba astaamaha, shaybaadh lagaga heley, ama u dhawaaday cid qabta COVID-19 waa inay xidhaan waji gashad marka ay gudaha la joogaan dadka kale.

Si wanaagsan looma wada oga sida uu u socdo COVID. Waanu ognahay inay leedahay jahawareer in xaalada COVID ay weli is badbadalayso. Sidoo kale waan ognahay in COVID-19 ay dhici karto inuu inala joogo mudo dheer. Waa in aanu habdhaqankeena waafajinnaa kolba sida xaaladu noqoto.

Sii wad raacitaanka talada hoose oo isticmaal taxadir kasta oo aad awoodo si aad u ilaaliso naftaada iyo dadka kugu xeeran.

Si badbaadada sare loogu qaado

Qof kasta waa in uu

  • Dhammaystirto talaalka
  • Guriga joog markii aad xanuunsantahay
  • Gacmaha u dhaq si joogto ah
  • Isbaar haddii yeelato astaamaha COVID-19.
  • Raac tilmaamaha iskaliyeelidda haddii lagaa helo cudurka.

Kordhi lakabyada ilaalinta marka ay khatartu korodho

Si aad u yarayso khatartaada iyo khatarta ku waajahan bulshadeena, waxa aanu ku talinaynaa inaad kordhiso lakabyada ilaalinta aad isticmaalayso. Waxaad:

  • Dib u dhigi kartaa bookhashooyinka dadka khatarta badan ugu jira xanuunka daran, ama kordhin kartaa lakabyada difaaca sida ku kulanka banaanka, inaad furto daaqadaha, ama xidhato waji gashad marka aad la joogto.
  • Qabso isu imaatino yar, oo banaanka ah
  • Xiro maaskaraha marka aad dhisme kujirto ama dad badan aad la joogto
  • Fur daaqadaha iyo albaabada si aad sare ugu qaaddo hawo siinta guriga markay suurtogal tahay.

Dadka difaacoodu liito ama khatarta badan ugu jira in ay si daran u xanuunsadaan

Haddii aad khatar badan ugu jirto COVID-19 ba’an, la xiriir bixiyahaaga adeegga caafimaad. Bixiyahaagu waxaa laga yaabaa in uu kuusoo jeediyo in aad xirato maaskaraha ama aad samayso taxaddaro kale. Waxay kaa caawin karaan in aad qorshe u samayso daaweynta haddii aad xanuunsato. Waxaa jira daawooyin cusub oo diyaar ah kuwaas kaa caawin kara in aadan aad u xanuunsan. Khiyaaro daawooyin oo fara badan waxay u baahan yihiin in xili hore la bilaabo.

Qorshe u samayso baaritaanka degdega ah haddii loo baahdo.  

Haddii aadan dhakhtar lahayn, wac 211 si lagaaga caawiyo in aad mid hesho.

Waxaan wali la noolnahay COVID-19 waxaana rajaynaynaa in tirada kiisasku marna kor aadaan marna hoos. Marka COVID uu bulshada ku dhex faafayo ama cudurku isu badalo qaab welwel leh, waxaan ku talin doonaa talaabooyin dadku qaadi karaan si ay gacan uga gaystaan yaraynta khatarta dadka oo dhan. In aan u diyaar garowno in aan badalno hab-dhaqankeenu waxay yarayn kartaa kurbadeenna ku saabsan marka xaaladda COVID-19, ama heerkiisa bulshadu, uu isbadalo.