Toleo la: 5/24/2022

Chanjo za covid-19
Upimaji wa COVID-19
Zuia Kuenea kwa COVID-19
Ikiwa unajisikia kuumwa
Kupata huduma kwa ajili yako na familia yako

Mwongozo mpya:

 • Taarifa mpya kuhusu barakoa
  Kuanzia Machi 12, barakoa hazitahitajika tena katika mazingira mengi ya ndani ya umma Oregon. Waajiri na biashara zinaweza kuwa na masharti yake yenyewe ya barakoa. Barakoa bado zitahitajika katika baadhi ya maeneo kama vile mazingira ya huduma za afya. Kama uko katika hatari kubwa ya kuugua sana, Mamlaka ya Afya ya Umma ya Multnomah County inakushauri uzingatie kuvaa barakoa katika sehemu za ndani au za umma zenye watu wengi, hasa ikiwa hujachanjwa chanjo kamili ya UVIKO-19. 
   
 • Taarifa mpya kuhusu karantini

  Kuanzia Machi 12, Mamlaka ya Afya ya Oregon itasimamisha mapendekezo ya karantini kwa watu mbalimbali. Ikiwa umetangamana kwa karibu na mtu mwenye UVIKO-19, sio lazima ukae karantini (kaa nyumbani), bila kujali kama umechanjwa au la. Hii ni pamoja na watoto na wafanyakazi katika mazingira ya K-12 na vituo vya kulelea watoto. Karantini bado inapendekezwa katika mazingira ya mikusanyiko yenye hatari kubwa, pamoja na mazingira ya huduma za afya, jela na magereza, na makazi.

   

  Miongozo ya kujitenga bado inatumika. Watu wenye UVIKO-19 wanapaswa kukaa nyumbani kwa siku tano, kisha wavae barakoa kwa siku 5 zaidi wanapokuwa karibu na watu wengine. Shule zitaendelea kuwatenga wanafunzi shuleni kwa siku 5 iwapo wana dalili au maambukizi yanayojulikana ya UVIKO-19.
   

 • Maelezo ya Kumfukuza Mpangaji Kipindi cha COVID-19: Jinsi ya kupata msaada iwapo umepokea notisi ya kufukuzwa kwenye nyumba au unahitaji msaada wa kodi ya nyumba

Wakazi wote wa Oregon wenye umri wa miaka 5 na zaidi wanastahiki kupata chanjo ya COVID-19. Watu wenye umri wa miaka 5-17 lazima wapate chanjo ya Pfizer. Watu wenye umri wa miaka 18 na zaidi wanaweza kupata yoyote kati ya chanjo zinazopatikana.

Kila mtu mwenye umri wa miaka 12 na zaidi anastahiki kupata dozi ya nyongeza pale muda wa kutosha unapokuwa umepita baada ya kupewa dozi yako ya mwisho. Dozi ya nyongeza ni dozi ya ziada itakayokusaidia kuongeza kinga.

Hata kama umepata chanjo, endelea kulinda afya yako na afya ya familia na marafiki zako.  Kaa nyumbani ikiwa wewe ni mgonjwa, nawa mikono yako, na usaidie familia na marafiki kupata huduma za matibabu na msaada wa afya ya akili.

Chanjo za COVID-19 husaidia kulinda jamii dhidi ya COVID

Je, nitawezaje kupata chanjo ya COVID-19?

Kuna njia kadhaa za kupata chanjo ya COVID-19:

 • Tafuta kituo cha chanjo kwa kutumia Oregon Vaccine Locator

 • Piga simu 211 au 1-866-698-6155 ili kupata kliniki au duka la dawa lililo karibu na wewe.

 • Multnomah County huandaa kliniki za chanjo ya COVID-19 mara kwa mara. Tembelea Kliniki za Multco za Kila Wiki au piga simu 503.988.8939 kwa maelezo zaidi.

Unatarajia nini unapopata chanjo yako

 • HUNA haja ya kuwa raia wa Marekani. 

 • Kupata chanjo HAKUTAATHIRI hali yako ya uhamiaji au hautahesabika kama mhamiaji aliyepata mafao ya serikali. 

 • Huna haja ya kuwa na au kutoa namba ya hifadhi ya jamii. 

 • Huna haja ya kuwa na bima ya afya.

 • Chanjo ni bure.

Je, unahitaji kusafirishwa hadi eneo la miadi yako ya chanjo? Piga simu 211 au 1-866-698-6155.

Dozi za ziada za UVIKO-19:

Dozi ya nyongeza ni dozi ya ziada inayopendekezwa kutolewa kwa watu wengi ambao tayari wamechanjwa ili kuongeza ufanisi wa chanjo kwa muda mrefu. 

Unaweza kupewa chanjo ya nyongeza ya COVID-19 iwapo una umri wa miaka 12 au zaidi na

 • Ulipewa dozi 2 za Pfizer au Moderna zaidi ya miezi 5 iliyopita. Au,
 • ulipewa chanjo ya Johnson and Johnson zaidi ya miezi 2 iliyopita.

Tazama taarifa zaidi kwenye ukurasa wa Multnomah County: Dozi za Nyongeza za UVIKO19  au Nyongeza ya Chanjo na dozi za tatu (OHA)

Chanjo kwa watoto wa miaka 5 na zaidi

 • Watoto wa miaka 15-17 hawana haja ya kuwa na mtu mzima, na hawahitaji idhini ya mzazi katika jimbo la Oregon. Tunawahimiza vijana kuwahusisha watu wazima wanaoaminika katika kufanya uamuzi wa kimatibabu. 

 • Watoto wenye umri wa miaka 5-14 lazima waandamane na mzazi, mlezi au mtu aliyeteuliwa na mzazi/mlezi.

 • Ikiwa mtu mwingine asiye mzazi au mlezi yuko na umri wa miaka 5-14, atahitaji kutoa uthibitisho wa idhini ya mzazi/mlezi. Mzazi au mlezi pia anapaswa kupatikana kwenye simu kujibu maswali kadhaa ya matibabu. Uthibitisho wa idhini ni wa ama:

  • Fomu ya idhini iliyosainiwa, au

  • Ujumbe ulioandikwa au kuchapishwa ambao unajumuisha jina la mzazi/mlezi, uhusiano wao na mhusika, tarehe ya kuzaliwa kwa mhusika, taarifa inayosema mzazi/mlezi anakubali kijana huyo mdogo kupewa chanjo, na saini ya mzazi/mlezi.

Unaweza pia:

Angalia taarifa zaidi kwenye ukurasa wa tovuti wa Multnomah County:  Chanjo za COVID-19 kwa Watoto na Vijana. Na soma “ Vijana na Chanjo ya COVID-19” na “ Chanjo ya COVID -19 kwa Watoto kwa ajili ya Watoto wenye umri wa miaka 5-11“  

Ujauzito, Kunyonyesha na Chanjo ya UVIKO-19

Watu wenye mimba na ambao walikuwa na mimba hivi karibuni wana uwezekano mkubwa wa kuugua sana au kupelekwa hospitali dhidi ya UVIKO-19 ukilinganisha na watu wengine. CDC inahimiza sana utoaji wa chanjo za UVIKO-19 ikiwemo dozi za nyongeza kwa watu ambao:

 • wana ujauzito, 
 • walikuwa wajawazito hivi karibuni (ikiwemo wale ambao wananyonyesha), 
 • wanajaribu kuwa wajawazito sasa, au watakuwa wajawazito hapo baadae.

Tazama taarifa zaidi kwenye Ujauzito, Kunyonyesha na Chanjo ya UVIKO-19

Nyenzo zaidi za Chanjo ya COVID-19

[ Rudi juu ]

Upimaji wa COVID-19

Unapaswa kupimwa ikiwa una dalili za COVID-19 au ikiwa ulitangamana kwa karibu na mtu aliye na COVID-19. Kutangamana kwa karibu kunamaanisha kuwa karibu na mtu ndani ya futi sita kwa dakika 15 au zaidi kwa muda wa siku, ukiwa na au bila barakoa.

 • Ikiwa una dalili, kaa nyumbani na mbali na wengine wakati unasubiri majibu ya kipimo chako.

 • Tafuta kipimo cha COVID-19. 

 • Baada ya Kupimwa, unapaswa kufanya nini.

 • Ikiwa utapimwa na kukutwa na maambukizi:

  • Ikiwa una dalili au huna, tafadhali kaa nyumbani na ujitenge na wengine kwa siku 5. Ikiwa huna dalili, au dalili zako zimeisha baada ya siku 5, unaweza kuondoka nyumbani kwako. Endelea kuvaa barakoa unapokuwa karibu na watu wengine kwa siku 5 zaidi.

  • Waambie watu wako wa karibu na wanafamilia mara moja kuwa vipimo vinaonyesha una virusi. Wanaweza kuchukua hatua za kupunguza kuenea kwa UVIKO-19 kama vile kuvaa barakoa wanapokuwa karibu na watu na kupimwa. 

Pata maelezo zaidi kwenye ukurasa wa Multnomah County: “Upimaji wa UVIKO-19”  Iwapo unaumwa au ulikuwa katika hatari ya kupata UVIKO, unaweza kutakiwa kukaa nyumbani kwa muda fulani. Piga simu 2-1-1 kama unahitaji msaada wa kujitenga au kukaa karantini.  Chunguza machaguo yako: Rasilimali za Jamii 

[ Rudi juu ]

Zuia Kuenea kwa COVID-19 

Virusi ambavyo husababisha COVID-19 huambukiza kwa urahisi kutoka kwa mtu mmoja. Kuepuka kuugua au kueneza virusi:

 • Kachanjwe

 • Kaa nyumbani ukiwa mgonjwa

 • Tunakushauri uvae barakoa

 • Nawa mikono yako mara kwa mara kwa angalau kwa sekunde 20

 • Epuka kugusa uso wako

 • Funika unapokohoa na kupiga chafya

 • Kaa angalau futi 6 kutoka kwa watu ambao huishi nao

 • Safisha na kuua vimelea kwenye maeneo yanayoguswa sana

Watu wenye matatizo ya kudumu ya afya, kama vile pumu, ugonjwa wa kisukari, au ugonjwa wa moyo au mapafu, wako katika hatari kubwa ya kuugua sana na COVID-19. Tazama vidokezo vya jinsi ya kuwa salama ikiwa unaishi na watu wengi. Ikiwa unajumuika na watu walio katika hatari kubwa, 

 • Fanya mikusanyiko iwe midogo, mifupi na ifanyike nje kadri inavyowezekana
 • Tazama vidokezo vya jinsi ya kuwa salama ikiwa unaishi na watu wengi. 

Barakoa

Barakoa na chanjo ni sehemu ya mbinu safu ya kuilinda jamii yetu dhidi ya UVIKO-19. Ingawa mahitaji ya barakoa katika jimbo zima yaliondolewa Machi 12, 2022, kwa maeneo mengi ya umma ya ndani, barakoa zinaendelea kuwa nyenzo muhimu ya afya ya umma ya kupunguza kuenea kwa UVIKO-19.

Pata maelezo zaidi kwenye ukurasa wa Multnomah County:  Vifunika uso, barakoa na UVIKO-19: nini unapaswa kujua

[ Rudi juu ]

Ikiwa unajisikia kuumwa

Ukianza kuhisi kuumwa:

 • Kaa nyumbani na mbali na wengine. 

 • Pimwa ikiwezekana. Mpigie simu daktari au kliniki yako kwa ajili ya vipimo. Au Tafuta Kipimo cha COVID -19.

 • Kaa nyumbani hadi daktari au kliniki yako itakapokushauri kuwa unaweza kuwa karibu na wengine tena.

 • Fanya vitu ambavyo kwa kawaida hufanya ili kujisikia vizuri: lala, pumzika, kunywa maji mengi.

Mpigie simu mtoa huduma wako wa afya haraka iwezekanavyo. Kulingana na umri au hali yako ya kiafya, kunaweza kuwa na matibabu yanayopatikana.  Baadhi ya matibabu ya COVID-19 lazima yaanzishwe ndani ya siku 5 baada ya dalili kuanza.

Tafuta huduma ya dharura mara moja ikiwa wewe au mtu wa umri wowote anaonyesha ishara zozote za tahadhari za dharura:

 • Kupumua kwa shida

 • Maumivu yanayoendelea au shinikizo kwenye kifua

 • Kuanza kuchanganyikiwa

 • Kutokuwa na uwezo wa kuamka au kukaa macho

 • Midomo au uso wa rangi ya samawati au kijivu

 • Maumivu makali ya tumbo

 • Piga simu 911 au piga simu kabla ya kutembelea kituo chako cha dharura cha eneo lako.

 • Mwambie opereta kwamba wewe au mtu anayehitaji msaada anaweza kuwa na COVID-19.

Fahamu kuhusu machaguo ya likizo ya ugonjwa, muda gani unaweza kurudi kazini, na kama unapaswa kumwambia mwajiri wako kama majibu ya vipimo yanaonyesha una maambukizo ya UVIKO-19.  Tazama “UVIKO-19 na kukabiliana na kazi yako -Kumwambia mwajiri wako kuwa unaugua UVIKO-19

[ Rudi juu ]

Kupata huduma kwa ajili yako na familia yako

Ikiwa huna daktari, piga simu 211 au Vituo vya Afya vya Msingi vya Multnomah County 503-988-5558. Huduma za ukalimani zinapatikana. Katika kliniki ya Multnomah County

 • Huna haja ya kuwa na bima ya afya.

 • Huna haja ya kuwa na mapato.

 • Unaweza kupata huduma ya afya bila ya kujali hali yako ya uhamiaji.

 • Hatutoi taarifa yako kwa maafisa wa usalama au maafisa wa uhamiaji.

Uhamiaji na Utekelezaji wa Forodha una sera ya kuzuia kukamatwa katika vituo vya huduma za afya, kama vile hospitali, ofisi za daktari, kliniki za afya, na vituo vya huduma za dharura. 

Ikiwa utapata matibabu au huduma za COVID-19, haitathiri maombi yako ya makazi ya kudumu Marekani. Soma zaidi kuhusu Msaada Serikali.

Pata maelezo zaidi kwenye ukurasa wa Multnomah County: “Vidokezo vya kukabiliana na janga hili

Nyenzo

[ Rudi juu ]

Maswali?

Tembelea 211 info au piga simu 2-1-1 kati ya 2-8 asubuhi hadi 5-11 usiku Huduma za tafsiri zinapatikana.