Toleo la: 9/26/2022

Chanjo za covid-19
Upimaji wa COVID-19
Zuia Kuenea kwa COVID-19
Ikiwa unajisikia kuumwa
Kupata huduma kwa ajili yako na familia yako


Kila mtu mwenye umri wa miaka 6 na zaidi anastahiki kupata chanjo dhidi ya UVIKO-19. Hata kama umepata chanjo zilizopendekezwa, endelea kulinda afya yako na afya ya familia na marafiki zako. Kaa nyumbani ikiwa wewe ni mgonjwa, nawa mikono yako, na usaidie familia na marafiki kupata huduma za matibabu na msaada wa afya ya akili.

Chanjo za COVID-19 husaidia kulinda jamii dhidi ya COVID

Je, nitawezaje kupata chanjo ya COVID-19?

Kuna njia kadhaa za kupata chanjo ya COVID-19:

 • Tafuta kituo cha chanjo kwa kutumia Oregon Vaccine Locator

 • Piga simu 211 au 1-866-698-6155 ili kupata kliniki au duka la dawa lililo karibu na wewe.

 • Multnomah County huandaa kliniki za chanjo ya COVID-19 mara kwa mara. Tembelea Kliniki za Multco za Kila Wiki au piga simu 503.988.8939 kwa maelezo zaidi.

Unatarajia nini unapopata chanjo yako

 • HUNA haja ya kuwa raia wa Marekani. 

 • Kupata chanjo HAKUTAATHIRI hali yako ya uhamiaji au hautahesabika kama mhamiaji aliyepata mafao ya serikali. 

 • Huna haja ya kuwa na au kutoa namba ya hifadhi ya jamii. 

 • Huna haja ya kuwa na bima ya afya.

 • Chanjo ni bure.

Je, unahitaji kusafirishwa hadi eneo la miadi yako ya chanjo? Piga simu 211 au 1-866-698-6155.

Dozi za ziada za UVIKO-19:

Dozi ya nyongeza ni dozi muhimu ya ziada inayopendekezwa kutolewa kwa watu wengi ambao tayari wamechanjwa ili kuongeza ufanisi wa chanjo kwa muda mrefu.

Unastahiki kupata dozi ya ziada iwapo:

 • Angalau miezi 5 imepita baada ya kuchanjwa dozi ya pili ya Pfizer au Moderna
 • Angalau miezi 3 imepita baada ya kuchanjwa dozi ya tatu ya Pfizer au Moderna iwapo una kingamwili dhaifu
 • Angalau miezi 2 imepita baada ya kuchanjwa chanjo ya Johnson & Johnson

Kila mtu mwenye umri wa miaka 12 na zaidi anapaswa kuchanjwa dozi yake ya kwanza ya ziada.

Dozi za ziada za watoto pia zinapatikana kwa watoto wenye umri wa miaka 5-11. Ni muhimu sana kwa watoto kuchanjwa dozi zao za msingi za UVIKO-19.

Dozi za pili za ziada:

Dozi za pili za ziada zinapatikana kwa baadhi ya watu miezi 4 baada ya kuchanjwa dozi zao za kwanza za ziada.

 • Dozi ya pili ya ziada inapatikana kwa baadhi ya watu wenye umri wa miaka 12 na zaidi ambao kingamwili zao ni dhaifu na kwa watu wazima wote wenye umri wa miaka 50 na zaidi. Kuchanjwa chanjo ya pili ya ziada ni muhimu kwa wazee, watu wenye kingamwili dhaifu, na watu wenye matatizo ya kiafya ambayo yanawaweka katika hatari kubwa ya kuugua sana UVIKO-19.

Maelezo zaidi:  Chanjo ya ziada na dozi za tatu (OHA)

Maelezo zaidi: Dozi za Nyongeza za UVIKO19  au Nyongeza ya Chanjo na dozi za tatu (OHA)

Maelezo zaidi:  “Dozi za Nyongeza za Chanjo ya UVIKO-19”  na “Dozi za ziada”  (OHA)  

Chanjo kwa watoto wa miezi 6 - miaka 17

Chanjo mbili zimeidhinishwa na FDA kwa watoto wachanga kuanzia miezi 6. Chanjo ya Pfizer-BioNTech ni kwa watoto wa umri wa miezi 6 hadi wa chini ya miaka 5. Chanjo ya Moderna ni kwa watoto wa umri wa miezi 6 hadi wa chini ya miaka 6.

Watoto wengi wataweza kupata chanjo kutoka kwa ofisi ya daktari wao wa watoto. Baadhi ya maeneo katika jamii na baadhi ya maduka ya dawa pia yatachanja watoto wenye umri mdogo.

Chanjo za ziada kwa watoto pia zinapatikana kwa watoto wenye umri wa miaka 5 hadi 11. Ni muhimu kwa watoto kupata dozi zao mbili za mwanzo za chanjo ya UVIKO-19 (wakati mwingine huitwa “safu mfululizo za msingi”).

 • Watoto wenye umri wa miaka 14 lazima waandamane na mzazi, mlezi au mtu aliyeteuliwa na mzazi/mlezi.

 • Ikiwa mtu mwingine asiye mzazi au mlezi yuko na umri wa miaka 5-14, atahitaji kutoa uthibitisho wa idhini ya mzazi/mlezi. Mzazi au mlezi pia anapaswa kupatikana kwenye simu kujibu maswali kadhaa ya matibabu. Uthibitisho wa idhini ni wa ama:

  • Fomu ya idhini iliyosainiwa, au

  • Ujumbe ulioandikwa au kuchapishwa ambao unajumuisha jina la mzazi/mlezi, uhusiano wao na mhusika, tarehe ya kuzaliwa kwa mhusika, taarifa inayosema mzazi/mlezi anakubali kijana huyo mdogo kupewa chanjo, na saini ya mzazi/mlezi.

 • Watoto wa miaka 15-17 hawana haja ya kuwa na mtu mzima, na hawahitaji idhini ya mzazi katika jimbo la Oregon. Tunawahimiza vijana kuwahusisha watu wazima wanaoaminika katika kufanya uamuzi wa kimatibabu.

Pata taarifa zaidi:  "Chanjo za UVIKO-19 kwa Watoto” na “Chanjo za UVIKO-19 kwa Vijana.

Maelezo zaidi:

Ujauzito, Kunyonyesha na Chanjo ya UVIKO-19

Watu wenye mimba na ambao walikuwa na mimba hivi karibuni wana uwezekano mkubwa wa kuugua sana au kupelekwa hospitali dhidi ya UVIKO-19 ukilinganisha na watu wengine. CDC inahimiza sana utoaji wa chanjo za UVIKO-19 ikiwemo dozi za nyongeza kwa watu ambao:

 • wana ujauzito, 
 • walikuwa wajawazito hivi karibuni (ikiwemo wale ambao wananyonyesha), 
 • wanajaribu kuwa wajawazito sasa, au watakuwa wajawazito hapo baadae.

Tazama taarifa zaidi kwenye Ujauzito, Kunyonyesha na Chanjo ya UVIKO-19

Nyenzo zaidi za Chanjo ya COVID-19

[ Rudi juu ]

Upimaji wa COVID-19

Ni muhimu sana kupima ikiwa una dalili za UVIKO-19 na unaweza kuhitaji matibabu kupunguza hatari kwako ya kuwa na homa kali. Iwapo ulitangamana kwa karibu na mtu aliye na UVIKO-19, ni lazima uvae barakoa na uzingatie kupimwa siku tano baada ya kukutana na mtu huyo. Kutangamana kwa karibu kunamaanisha kuwa karibu na mtu ndani ya futi sita kwa dakika 15 au zaidi kwa siku, ukiwa na au bila barakoa. Jifunze zaidi kuhusu “Kupima UVIKO-19

Pata maelezo zaidi kwenye ukurasa wa Multnomah County: “Upimaji wa UVIKO-19”  Iwapo unaumwa au ulikuwa katika hatari ya kupata UVIKO, unaweza kutakiwa kukaa nyumbani kwa muda fulani. Piga simu 2-1-1 iwapo unahitaji msaada.  Chunguza machaguo yako: Rasilimali za Jamii 

[ Rudi juu ]

Zuia Kuenea kwa COVID-19 

Virusi ambavyo husababisha COVID-19 huambukiza kwa urahisi kutoka kwa mtu mmoja. Kuepuka kuugua au kueneza virusi:

 • Kachanjwe

 • Kaa nyumbani ukiwa mgonjwa

 • Tunakushauri uvae barakoa

 • Nawa mikono yako mara kwa mara kwa angalau kwa sekunde 20

 • Epuka kugusa uso wako

 • Funika unapokohoa na kupiga chafya

 • Kaa angalau futi 6 kutoka kwa watu ambao huishi nao

 • Safisha na kuua vimelea kwenye maeneo yanayoguswa sana

Watu wenye matatizo ya kiafya ya muda mrefu, kama vile pumu, ugonjwa wa kisukari, au ugonjwa wa moyo au mapafu, wako katika hatari kubwa ya kuugua sana na UVIKO-19.  Tazama “vidokezo vya jinsi ya kuwa salama ikiwa unaishi na watu wengi.

Barakoa

Kuanzia Machi 12, barakoa hazitahitajika tena katika mazingira mengi ya ndani ya umma katika jimbo la Oregon. Waajiri na biashara zinaweza kuwa na masharti yake yenyewe ya barakoa. Barakoa bado zitahitajika katika baadhi ya maeneo kama vile mazingira ya huduma za afya. 

Katika nyakati za kusambaa sana kwa UVIKO, Idara ya Afya ya Umma ya Kaunti ya Multnomah inapendekeza kuvaa barakoa ukiwa ndani hadi hali ya ugonjwa itakapotulia. Kuvaa barakoa ukiwa ndani au kwenye mikusanyiko mahali pa umma mara zote kunapokelewa kuwa ni njia ya kupunguza hatari ya ugonjwa kwako.

Pata maelezo zaidi kwenye ukurasa wa Multnomah County:  Vifunika uso, barakoa na UVIKO-19: nini unapaswa kujua

[ Rudi juu ]

Ikiwa unajisikia kuumwa

Ukianza kuhisi kuumwa:

 • Kaa nyumbani na mbali na wengine. 

 • Pimwa ikiwezekana. Mpigie simu daktari au kliniki yako kwa ajili ya vipimo. Au Tafuta Kipimo cha COVID -19.

 • Kaa nyumbani hadi daktari au kliniki yako itakapokushauri kuwa unaweza kuwa karibu na wengine tena. Kama huna uhakika, kaa nyumbani hadi utakapojisikia vyema.

 • Fanya vitu ambavyo kwa kawaida hufanya ili kujisikia vizuri: lala, pumzika, kunywa maji mengi.

kama vipimo vitaonyesha una maambukizi:

 • Watu wenye UVIKO-19 wanapaswa kukaa nyumbani kwa angalau siku tano, kisha wavae barakoa kwa siku 5 za ziada wanapokuwa karibu na watu wengine. Shule zitaendelea kuwatenga wanafunzi wasihudhurie shuleni kwa siku 5 iwapo watapimwa na kutambuliwa kuwa wana UVIKO-19.

Mpigie simu mtoa huduma wako wa afya haraka iwezekanavyo. Kulingana na umri au hali yako ya kiafya, kunaweza kuwa na matibabu yanayopatikana.  Baadhi ya matibabu ya COVID-19 lazima yaanzishwe ndani ya siku 5 baada ya dalili kuanza.

Tafuta huduma ya dharura mara moja ikiwa wewe au mtu wa umri wowote anaonyesha ishara zozote za tahadhari za dharura:

 • Kupumua kwa shida

 • Maumivu yanayoendelea au shinikizo kwenye kifua

 • Kuanza kuchanganyikiwa

 • Kutokuwa na uwezo wa kuamka au kukaa macho

 • Midomo au uso wa rangi ya samawati au kijivu

 • Maumivu makali ya tumbo

 • Piga simu 911 au piga simu kabla ya kutembelea kituo chako cha dharura cha eneo lako.

 • Mwambie opereta kwamba wewe au mtu anayehitaji msaada anaweza kuwa na COVID-19.

Fahamu kuhusu machaguo ya likizo ya ugonjwa, muda gani unaweza kurudi kazini, na kama unapaswa kumwambia mwajiri wako kama majibu ya vipimo yanaonyesha una maambukizo ya UVIKO-19.  Tazama “UVIKO-19 na kukabiliana na kazi yako -Kumwambia mwajiri wako kuwa unaugua UVIKO-19

[ Rudi juu ]

Kupata huduma kwa ajili yako na familia yako

Ikiwa huna daktari, piga simu 211 au Vituo vya Afya vya Msingi vya Multnomah County 503-988-5558. Huduma za ukalimani zinapatikana. Katika kliniki ya Multnomah County

 • Huna haja ya kuwa na bima ya afya.

 • Huna haja ya kuwa na mapato.

 • Unaweza kupata huduma ya afya bila ya kujali hali yako ya uhamiaji.

 • Hatutoi taarifa yako kwa maafisa wa usalama au maafisa wa uhamiaji.

Uhamiaji na Utekelezaji wa Forodha una sera ya kuzuia kukamatwa katika vituo vya huduma za afya, kama vile hospitali, ofisi za daktari, kliniki za afya, na vituo vya huduma za dharura. 

Ikiwa utapata matibabu au huduma za COVID-19, haitathiri maombi yako ya makazi ya kudumu Marekani. Soma zaidi kuhusu Msaada Serikali.

Pata maelezo zaidi kwenye ukurasa wa Multnomah County: “Vidokezo vya kukabiliana na janga hili

Nyenzo

[ Rudi juu ]

Maswali?

Tembelea 211 info au piga simu 2-1-1 kati ya 2-8 asubuhi hadi 5-11 usiku Huduma za tafsiri zinapatikana.