Toleo la:11/30/2021

Chanjo za covid-19
Upimaji wa COVID-19
Zuia Kuenea kwa COVID-19
Ikiwa unajisikia kuumwa
Kupata huduma kwa ajili yako na familia yako

Mwongozo mpya:


Wakazi wote wa Oregon wenye umri wa miaka 5 na zaidi wanastahiki kupata chanjo ya COVID-19. Watu wenye umri wa miaka 5-17 lazima wapate chanjo ya Pfizer. Watu wenye umri wa miaka 18 na zaidi wanaweza kupata yoyote kati ya chanjo zinazopatikana.

Hata kama umepata chanjo, endelea kutunza afya yako na afya ya familia na marafiki zako.  Kaa nyumbani ikiwa unaumwa, nawa mikono yako, na uisaidie familia na marafiki kupata huduma ya matibabu na msaada wa afya ya akili.

Chanjo za COVID-19 husaidia kulinda jamii dhidi ya COVID

Je, nitawezaje kupata chanjo ya COVID-19?

Kuna njia kadhaa za kupata chanjo ya COVID-19:

 • Tafuta kituo cha chanjo kwa kutumia Oregon Vaccine Locator

 • Piga simu 211 au 1-866-698-6155 ili kupata kliniki au duka la dawa lililo karibu na wewe.

 • Multnomah County huandaa kliniki za chanjo ya COVID-19 mara kwa mara Jumanne - Jumamosi. Tembelea Kliniki za Multco za Kila Wiki au piga simu 503.988.8939 kwa maelezo zaidi.

Unatarajia nini unapopata chanjo yako

 • HUNA haja ya kuwa raia wa Marekani. 

 • Kupata chanjo HAKUTAATHIRI hali yako ya uhamiaji au hautahesabika kama mhamiaji aliyepata mafao ya serikali. 

 • Huna haja ya kuwa na au kutoa namba ya hifadhi ya jamii. 

 • Huna haja ya kuwa na bima ya afya.

 • Chanjo ni bure.

Je, unahitaji kusafirishwa hadi eneo la miadi yako ya chanjo? Piga simu 211 au 1-866-698-6155.

Dozi za ziada za UVIKO-19:

Dozi ya nyongeza ni dozi ya ziada inayopendekezwa kutolewa kwa watu wengi ambao tayari wamechanjwa ili kuongeza ufanisi wa chanjo kwa muda mrefu. 

Unaweza kupata dozi ya nyongeza ya UVIKO19 iwapo 

 • una umri wa miaka 18 na umepata dozi mbili za chanjo za Pfizer au Moderna zaidi ya miezi sita iliyopita, au
 • ulipata chanjo ya Johnson and Johnson zaidi ya miezi miwili iliyopita.

Tazama taarifa zaidi kwenye ukurasa wa Multnomah County: Dozi za Nyongeza za UVIKO19  au Nyongeza ya Chanjo na dozi za tatu (OHA)

Chanjo kwa watoto wa miaka 5 na zaidi

 • Watoto wa miaka 15-17 hawana haja ya kuwa na mtu mzima, na hawahitaji idhini ya mzazi katika jimbo la Oregon. Tunawahimiza vijana kuwahusisha watu wazima wanaoaminika katika kufanya uamuzi wa kimatibabu. 

 • Watoto wenye umri wa miaka 5-14 lazima waandamane na mzazi, mlezi au mtu aliyeteuliwa na mzazi/mlezi.

 • Ikiwa mtu mwingine asiye mzazi au mlezi yuko na umri wa miaka 5-14, atahitaji kutoa uthibitisho wa idhini ya mzazi/mlezi. Mzazi au mlezi pia anapaswa kupatikana kwenye simu kujibu maswali kadhaa ya matibabu. Uthibitisho wa idhini ni wa ama:

  • Fomu ya idhini iliyosainiwa, au

  • Ujumbe ulioandikwa au kuchapishwa ambao unajumuisha jina la mzazi/mlezi, uhusiano wao na mhusika, tarehe ya kuzaliwa kwa mhusika, taarifa inayosema mzazi/mlezi anakubali kijana huyo mdogo kupewa chanjo, na saini ya mzazi/mlezi.

Unaweza pia:

Ujauzito, Kunyonyesha na Chanjo ya UVIKO-19

Watu wenye mimba na ambao walikuwa na mimba hivi karibuni wana uwezekano mkubwa wa kuugua sana au kupelekwa hospitali dhidi ya UVIKO-19 ukilinganisha na watu wengine. CDC inahimiza sana utoaji wa chanjo za UVIKO-19 ikiwemo dozi za nyongeza kwa watu ambao:

 • wana ujauzito, 
 • walikuwa wajawazito hivi karibuni (ikiwemo wale ambao wananyonyesha), 
 • wanajaribu kuwa wajawazito sasa, au watakuwa wajawazito hapo baadae.

Tazama taarifa zaidi kwenye Ujauzito, Kunyonyesha na Chanjo ya UVIKO-19

Nyenzo zaidi za Chanjo ya COVID-19

[ Rudi juu ]

Upimaji wa COVID-19

Unapaswa kupimwa ikiwa una dalili za COVID-19 au ikiwa ulitangamana kwa karibu na mtu aliye na COVID-19. Kutangamana kwa karibu kunamaanisha kuwa karibu na mtu ndani ya futi sita kwa dakika 15 au zaidi kwa muda wa siku, ukiwa na au bila barakoa.

[ Rudi juu ]

Zuia Kuenea kwa COVID-19 

Virusi ambavyo husababisha COVID-19 huambukiza kwa urahisi kutoka kwa mtu mmoja. Ili kuepuka kuugua:

 • Nawa mikono yako mara kwa mara kwa angalau kwa sekunde 20

 • Vaa barakoa unapotoka nje

 • Epuka kugusa uso wako

 • Funika unapokohoa na kupiga chafya

 • Kaa angalau futi 6 kutoka kwa watu ambao huishi nao

 • Punguza idadi ya watu katika mikusanyiko, iwe mifupi, na ifanyiwe nje wakati wowote inapowezekana

 • Safisha na kuua vimelea kwenye maeneo yanayoguswa sana

 • Punguza safari na ukae karibu na nyumbani

 • Pata chanjo

Watu wenye matatizo ya kudumu ya afya, kama vile pumu, ugonjwa wa kisukari, au ugonjwa wa moyo au mapafu, wako katika hatari kubwa ya kuugua sana na COVID-19. Tazama vidokezo vya jinsi ya kuwa salama ikiwa unaishi na watu wengi.

Barakoa, Kudumisha Umbali wa Mtu na Mtu, Mikusanyiko

UVIKO-19 bado unaenea, hasa miongoni mwa watu wasiochanjwa. Lakini hata kama umechanjwa, barakoa inakupatia safu ya ziada ya kinga dhidi ya UVIKO-19, ikiwemo Aina ya Delta. Kama hujachanjwa, ni muhimu sana kuendelea kujilinda mwenyewe na kuwalinda wengine kwa kuvaa barakoa kwenye maeneo ya umma.

Kila mtu aliyopo Multnomah County mwenye umri wa miaka 5 na zaidi anatakiwa kuvaa barakoa, bila kujali hali yake ya chanjo.

 • Ndani ya nyumba ukiwa karibu na watu ambao huishi nao
 • Nje ya nyumba pale ambapo huwezi kukaa umbali wa miguu 6 kutoka kwa mtu wa nje ya kaya yako.

Pata maelezo zaidi kwenye ukurasa wa Multnomah County:  Vifunika uso, barakoa na UVIKO-19: nini unapaswa kujua

Pata maelezo zaidi: Maelezo kuhusu barakoa katika Jimbo la Oregon

[ Rudi juu ]

Ikiwa unajisikia kuumwa

Ukianza kuhisi kuumwa - haswa na homa na kikohozi:

 • Kaa nyumbani na mbali na wengine. 

 • Piga simu kwa daktari wako au kliniki ili kuona kama unapaswa kupimwa.

 • Kaa nyumbani hadi daktari au kliniki yako itakapokushauri kuwa unaweza kuwa karibu na wengine tena.

 • Fanya vitu ambavyo kwa kawaida hufanya ili kujisikia vizuri: lala, pumzika, kunywa maji mengi.

 • Tazama Njia 10 za Kudhibiti Dalili za Upumuaji Nyumbani kutunza afya yako.

Tafuta huduma ya dharura mara moja ikiwa wewe au mtu wa umri wowote anaonyesha ishara zozote za tahadhari za dharura:

 • Kupumua kwa shida

 • Maumivu yanayoendelea au shinikizo kwenye kifua

 • Kuanza kuchanganyikiwa

 • Kutokuwa na uwezo wa kuamka au kukaa macho

 • Midomo au uso wa hudhurungi

 • Maumivu makali ya tumbo

 • Piga simu 911 au piga simu kabla ya kutembelea kituo chako cha dharura cha eneo lako.

 • Mwambie opereta kwamba wewe au mtu anayehitaji msaada anaweza kuwa na COVID-19.

Fahamu kuhusu machaguo ya likizo ya ugonjwa, muda gani unaweza kurudi kazini, na kama unapaswa kumwambia mwajiri wako kama majibu ya vipimo yanaonyesha una maambukizo ya UVIKO-19.  Tazama “UVIKO-19 na kukabiliana na kazi yako -Kumwambia mwajiri wako kuwa unaugua UVIKO-19

[ Rudi juu ]

Kupata huduma kwa ajili yako na familia yako

Ikiwa huna daktari, piga simu 211 au Vituo vya Afya vya Msingi vya Multnomah County 503-988-5558. Huduma za ukalimani zinapatikana. Katika kliniki ya Multnomah County

 • Huna haja ya kuwa na bima ya afya.

 • Huna haja ya kuwa na mapato.

 • Unaweza kupata huduma ya afya bila ya kujali hali yako ya uhamiaji.

 • Hatutoi taarifa yako kwa maafisa wa usalama au maafisa wa uhamiaji.

Uhamiaji na Utekelezaji wa Forodha una sera ya kuzuia kukamatwa katika vituo vya huduma za afya, kama vile hospitali, ofisi za daktari, kliniki za afya, na vituo vya huduma za dharura. 

Ikiwa utapata matibabu au huduma za COVID-19, haitathiri maombi yako ya makazi ya kudumu Marekani. Soma zaidi kuhusu Msaada Serikali.

Pata maelezo zaidi kwenye ukurasa wa Multnomah County: “Vidokezo vya kukabiliana na janga hili

Nyenzo

[ Rudi juu ]

Maswali?

Tembelea 211 info au piga simu 2-1-1 kati ya 2-8 asubuhi hadi 5-11 usiku Huduma za tafsiri zinapatikana.