gramma and grandaughter together washing handsहामीमध्ये धेरैजना एउटै घरमा धेरै परिवार, साथी वा रुममेटहरूसँगै वा बच्चाहरू, आमाबुबा तथा हजुर-बुबाआमासँगै बस्ने गर्छौं ।

65 वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसहरू वा पहिलेदेखि फोक्सोको रोग, मुटुको रोग, उच्च रक्तचाप, दम, मधुमेह भएको कुनै पनि व्यक्ति COVID-19 बाट एकदमै बिरामी हुने उच्च जोखिममा हुन्छन् । यदि घरमा कुनै एक व्यक्ति जोखिममा छन् भने उनलाई सुरक्षित राख्नका निम्ति सबैजनाले बिरामी हुनबाट बच्नका लागि थप ध्यान दिनुपर्छ ।

यहाँ हामी कसरी सँगै स्वस्थ रहन सक्छौं भनेर केही सुझावहरू दिइएको छ ।

हरेक दिन चाल्नुपर्ने कदमहरू

आफ्नो हातहरूलाई कम्तीमा पनि 20 सेकेन्डसम्म साबुन तथा पानीले बारम्बार धुनुहोस् ।

 • घर फर्केर आएपछि, खाना खानुभन्दा अगाडि, सरसफाइ गरेपछि र बाथरुम प्रयोग गरिसकेपछि धोएको सुनिश्चित गर्नुहोस् ।
 • हातहरू धुँदा 20-सेकेन्डको गीत सँगै गाएर परिवारहरूले हात धुने कार्यलाई रमाइलो खेलमा परिवर्तन गर्न सक्छन् ।

नधोएका हातहरूले आफ्नो आँखा, नाक वा मुखलाई नछुनुहोस् ।

खोक्दा वा हाच्छ्युँ गर्दा टिस्यु प्रयोग गर्नुहोस् वा आफ्नो कुहिनाको भित्रि भाग प्रयोग गर्नुहोस् । प्रयोग गरिएका टिस्युहरूलाई राम्रोसँग फाल्नुहोस् र त्यसपछि आफ्नो हातहरू धुनुहोस् ।

टेबल, कुर्सी, ढोकाका नोब, बत्तीका स्विच, रिमोट, खेलौना, शौचालय तथा सिङ्क जस्ता बारम्बार छोइने सतहहरूलाई प्राय: सफा गरिरहनुहोस् र जीवाणुरहित बनाउनुहोस् । सम्भव हुँदा डिस्पोजेबल पन्जाहरू प्रयोग गर्नुहोस् र/वा सतहहरूलाई सफा गरिसकेपछि हातहरू धुनुहोस् ।

कपडाहरू धुँदा तातो पानी प्रयोग गर्नुहोस् र कपडाहरूलाई पूर्ण रूपमा सुकाउनुहोस् ।

 • फोहोर कपडाहरूलाई नझट्कार्नुहोस्
 • फोहोर कपडाहरूलाई छोएपछि हातहरू धुनुहोस्

सबैको स्वास्थ्यका लागि योजना बनाउनुहोस्

 • यदि तपाईं बिरामी हुनुभएमा तपाईंले कसरी स्याहार प्राप्त गर्नुहुनेछ भनेर योजना बनाउनुहोस् । आफ्नो घरपरिवारसँग आफ्नो योजना बाँड्नुहोस् । तपाईंको चिकित्सक वा क्लिनिकको नाम तथा फोन नम्बर समावेश गर्नुहोस् । दम वा मधुमेह जस्ता पहिलेदेखिका सबै स्वास्थ्य समस्याहरू लगायत तपाईंले खाइरहेको औषधिहरू बारेको जानकारीलाई समावेश गर्नुहोस् ।
 • तपाईंको घरपरिवारमा सुपरिवेक्षण वा स्याहार आवश्यक पर्ने तपाईंको बच्चा वा अरूहरूको स्याहार कसले राख्नेछन् भनेर योजना बनाउनुहोस् ।
 • यदि तपाईंका तपाईंलाई गम्भीर बिरामी बनाउनका लागि उच्च जोखिममा राख्ने पहिलेदेखिका स्वास्थ्य समस्याहरू (मौजुदा चिकित्सकीय समस्याहरू) छन् भने केही हप्तासम्म घरमै बस्न आवश्यक रहेको खण्डमा पर्याप्त औषधि तथा सरसामानहरू छन् भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस् ।

young men making dinner togetherयदि तपाईं आफ्नो घरभन्दा बाहिर काम गर्नुहुन्छ भने

सबैजनालाई स्वस्थ राख्नका लागि:

 • बाहिरबाट घर आएपछि आफ्नो कपडा तथा जुत्ताहरूलाई फेर्नुहोस् । र आफ्नो हातहरूलाई कम्तीमा पनि 20 सेकेन्डसम्म धुनुहोस् ।
 • यदि सक्नुहुन्छ भने आफ्नो घरमा अरू मानिसहरूबाट 6 फिट टाढा रहनुहोस् ।
 • यदि 6 फिट टाढा बस्न सम्भव छैन भने सबैजनाले अनुहार छोपिने कपडा लगाउने बारेमा विचार पुर्‍याउनुहोस् ।

यदि कोही बिरामी भएमा

 • उक्त व्यक्तिलाई आराम तथा सन्चो हुनका लागि छुट्टै बस्ने ठाउँ बनाउने प्रयास गर्नुहोस् ।
 • यदि सम्भव भएमा बिरामी व्यक्तिलाई आफ्नो छुट्टै बाथरुम उपलब्ध गराउनुहोस् ।
 • यदि एउटा मात्र बाथरुम छ भने बिरामी व्यक्तिले हरेकपटक प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई सफा गरिन्छ भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस् ।
 • टावेल, ओछ्यान, खानेकुरा, अनुहार छोपिने कपडा वा भाँडाकुँडाहरूलाई साझा नगर्नुहोस् ।
 • बिरामी व्यक्तिको स्याहार गर्नका लागि घरपरिवारमा एकजना स्वस्थ व्यक्तिलाई छनौट गर्नुहोस् ।
 • स्याहार उपलब्ध गराउँदा अनुहार छोपिने कपडा लगाउनुहोस् ।
 • यदि सम्भव भएमा बिरामी व्यक्तिले पनि सँगै बस्ने अरूहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि अनुहार छोपिने कपडा लगाउनुपर्छ ।