Dalbo Guddida Kaqaybgalka Bulshada

Ma danaysaa kaqaybgalka bulshada ee go'aan-qaadashada Degmada? Ma rabtaa inaad gacan ka gaysato yaraynta caqabadaha kaqaybgalka shacabka? Ma ku raaxaysataa la shaqaynta kooxo dad kala duwan ka kooban si aad u aqoonsataan yoolal caam ah oo faa'ido u leh bulshada? Hadday sidaas tahay, dalbo inaad ku biirto Guddida Kaqaybgalka Bulshada ee Degmada.

Guddida Kaqaybgalka Bulshada waxay ururka kala taliya Degmada Multnomah kaqaybgalinta iyo ka-qayb-noqoshada bulshada. Hadda waxaanu shaqaalaynaynaa laba xubnood oo cusub oo ka mid noqda Guddida Kaqaybgalka Bulshada.

Si aad u codsato, soo dejiso dalabka waraaqaha ah oo ku soo celi Xafiiska Kaqaybgalka Bulshada.

Wakhtiga kama dambaysta ah ee dalabyadu waa Jimcaha, Maarso 31keeda, saacaddu markay tahay 5gd.

Haddaad qabto su'aalo ku saabsan hannaanka dalabka ama aad jeclaan lahayd kaalmo ku aaddan buuxinta dalabkaaga, kala xiriir Xafiiska Kaqaybgalka Bulshada community.involvement@multco.us ama 503.988.3450.

  af Soomaali - Somali 2023 Community Involvement Committee Application - Paper Form.docx (434.64 KB)

af Soomaali - 2023 Application - PDF.pdf (140.03 KB)