به‌روزرسانی 4/5/2022

در این صفحه:

اگر اخطاریه اخراج دریافت کردید چه کار کنید

اطلاعات211: اگر شما یا خانواده شما به دلیل عدم پرداخت اجاره‌بها یک اخطاریه اخراج دریافت کرده‌اید، فوراً با 2-1-1 تماس بگیریدتا درباره کمک هزینه پرداخت فوری اجاره‌بها که می‌تواند به شما در جلوگیری از اخراج کمک کند، اطلاعات کسب کنید. ممکن است تیم دفاع از اخراج شهرستان بتواند منابع قانونی و سریع مالی را به اجاره‌نشینان شهرستان Multnomah ارائه دهد تا بتوانند در خانه‌هایشان بمانند. حتی اگر قبلاً از طریق سامانه برخط ایالتی یا یکی از سازمان‌های محلی درخواست کمک‌هزینه کرده‌اید هم تماس بگیرید.

این برگه اطلاعاتی را از مرکز حقوقی اورگان بارگیری کنید تا در مورد مصونیت‌ها در برابر اخراج اطلاعات بیشتری کسب کنید.

راهنمایی حقوقی را از کجا پیدا کنیم

اجاره‌نشینانی که به مشاوره حقوقی نیاز دارند می‌توانند حمایت‌های محلی را از منابعی از جمله مرکز حقوقی اورگان (Oregon Law Center )، اتحادیه مستاجران جامعه (Community Alliance of Tenants) یا خدمات کمک حقوقی اورگان (Legal Aid Services of Oregon) تماس بگیرید.

واجد شرایط بودن برای دریافت کمک‌هزینه اجاره‌بها در شهرستان مولتنومه

Happy black family hugging and embracing on couchاگر شما ساکن شهرستان مولتنومه هستید و به دلیل همه‌گیری در پرداخت اجاره‌بهای خود (اعم از فعلی یا معوقه) مشکل دارید، ممکن است واجد شرایط دریافت کمک‌ هزینه باشید. شما باید از تمام معیارهای زیر برخودار باشید تا واجد شرایط شوید:    

  1. شما در اورگان یک اجاره‌نشین هستید که اجاره‌بهای معوقه دارید.
  2. یک یا چند نفر از اعضای خانواده شما می‌توانند نشان دهند که همه‌گیری کووید-19 چگونه به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر توانایی شما در پرداخت اجاره‌بها یا قبوض آب و برق تاثیر گذاشته است.
  3. درآمد سالانه خانواده شما به اندازه یا کمتر از 80% درآمد متوسط منطقه برای تعداد خانوار شما است. از نمودار زیر برای تعیین واجد شرایط بودن درآمد خود استفاده کنید.

80% درآمد متوسط منطقه (AMI)

تعداد خانوار

$54,150 1
$61,900 2
$69,650 3
$77,350 4
$83,550 5
$89,750 6
$95,950 7
$102,150 8

اطلاعات درباره حفاظت در برابر اخراج

اجاره‌نشینان اورگان طبق لایحه 891 سنای اورگان در برابر اخراج ناشی از پرداخت نشدن اجاره‌بها مصون هستند به‌شرطی‌که درخواست کمک‌هزینه اجاره‌بها را ارائه کرده باشند و مدارک درخواستشان را تسلیم صاحب‌خانه کرده باشند.

ابرنامه ایالت اورگان برای کمک اضطراری در پرداخت اجاره‌بها در روز دوشنبه 21 مارس بر روی متقاضیان جدید بسته شد. اجاره‌نشینان اورگان که پیش از بسته شدن برنامه برای دریافت کمک‌هزینه پرداخت اجاره‌بها درخواست داده باشند و تا قبل از 1 جولای 2022 مدارکشان را به صاحب‌خانه‌شان تسلیم کنند، تا زمانی که درخواستشان پردازش شود و تا 30 سپتامبر 2022 تحت مصونیت این ساحل آرامش هستند. این مصونیت همچنین شامل اجاره‌نشینانی هم خواهد شد که از قبل مدارک را به صاحب‌خانه‌هایشان تسلیم کرده باشند و اکنون مدارکشان منقضی شده باشد و منتظر وصول کمک‌هزینه‌شان باشند.

اجاره‌نشینان می‌توانند مدارک مرتبط را از ارائه‌دهنده کمک‌هزینه اجاره‌بها که با آن کار می‌کنند، دریافت کنند.

اگر درباره نحوه و زمان تسلیم شواهد و مدارک درخواست خود پرسش دیگری دارید، لطفاً با ارائه‌دهنده کمک‌هزینه اجاره‌بهای خود یا مرکز حقوقی اورگان (Oregon Law Center )، اتحادیه مستاجران جامعه (Community Alliance of Tenants) یا خدمات کمک حقوقی اورگان (Legal Aid Services of Oregon) تماس بگیرید.

لطفاً مستحضر باشید که سایر مصونیت‌های مربوط به اجاره‌نشینان نیز ممکن است بر طبق وضعیت فردی خاص شما موجود باشد.

چگونه واجد شرایط دریافت مصونیت از اخراج شویم

اجاره‌نشینان می‌توانند مدارک مرتبط را از ارائه‌دهنده کمک‌هزینه اجاره‌بها که با آن کار می‌کنند، دریافت کنند. این مدرک باید تا پیش از 1 جولای 2022 به صاحب‌خانه تسلیم شود تا مصونیت‌ها از اخراج اعمال شود.

اگر درباره نحوه و زمان تسلیم شواهد و مدارک درخواست خود پرسش دیگری دارید، لطفاً با ارائه‌دهنده کمک‌هزینه اجاره‌بهای خود یا مرکز حقوقی اورگان (Oregon Law Center )، اتحادیه مستاجران جامعه (Community Alliance of Tenants) یا خدمات کمک حقوقی اورگان (Legal Aid Services of Oregon) تماس بگیرید.