نحوه درخواست برای دریافت کمک

اطلاعات211: اگر شما یا خانواده شما به دلیل عدم پرداخت اجاره‌بها یک اخطاریه اخراج دریافت کرده‌اید، فوراً با 2-1-1 تماس بگیرید تا درباره کمک هزینه پرداخت فوری اجاره‌بها که می‌تواند به شما در جلوگیری از اخراج کمک کند، اطلاعات کسب کنید.

برنامه کمک هزینه اجاره اضطراری اورگان (Allita): از چهارشنبه، 1 دسامبر، ساعت 11:59 بعد از ظهر، برنامه کمک اجاره اضطراری اورگان پذیرش درخواست‌های جدید برای امداد را متوقف می‌کند. این توقف حداقل به مدت شش هفته ادامه خواهد داشت و بر افرادی که قبلاً درخواستشان را تکمیل و ارسال کرده باشند تأثیر نمی‌گذارد. اگر برای پرداخت اجاره فعلی یا اجاره بهای گذشته که بین آوریل 2020 و ژوئن 2021 جمع شده است به کمک نیاز دارید، قبل از شروع توقف این برنامه درخواست دهید. اگر برای تکمیل درخواست به راهنمایی نیاز دارید، برای دریافت کمک با شماره 2-1-1 تماس بگیرید.

اطلاعات درباره حفاظت در برابر اخراج

مهلت قانونی اخراج سراسری اورگان از 30 ژوئن 2021 منقضی شده است، و دیگر فعال نیست.

از 1 جولای، اجاره‌نشینان اورگان طبق لایحه 278 سنای اورگان در برابر اخراج ناشی از پرداخت نشدن اجاره‌بها مصون هستند به‌شرطی‌که درخواست کمک‌هزینه اجاره‌بها را ارائه کرده باشند و مدارک درخواست خود را تسلیم صاحب‌خانه خود کرده باشند. ممکن است اجاره‌نشینان واجدشرایط که در شهرستان مولتنومه زندگی می‌کنند، بعد از ارائه اخطاریه مورد نیاز به صاحب‌خانه خود، واجد شرایط برخورداری از 90 روز حفاظت در برابر اخراج باشند. این 90 روز زمانی آغاز می‌شود که مستاجر مدارک درخواست کمک هزینه اجاره‌بهای خود را به صاحب‌خانه‌اش ارائه دهد. اجاره‌نشینان می‌توانند مدارک مرتبط را از ارائه‌دهنده کمک‌هزینه اجاره‌بها که با آن کار می‌کنند، دریافت کنند.

به همین دلیل ما به شدت توصیه می‌کنیم: اگر مستاجران نمی‌توانند اجاره‌بهای خود را پرداخت کنند، باید فوراً برای دریافت کمک‌هزینه اجاره‌بها تقاضا بدهند.

اگر درباره نحوه و زمان تسلیم شواهد و مدارک درخواست خود پرسش دیگری دارید، لطفاً با ارائه‌دهنده کمک‌هزینه اجاره‌بهای خود یا مرکز حقوقی اورگان (Oregon Law Center )، اتحادیه مستاجران جامعه (Community Alliance of Tenants) یا خدمات کمک حقوقی اورگان (Legal Aid Services of Oregon) تماس بگیرید.

لطفاً توجه کنید که امکان اخراج مستاجران بابت داشتن بدهی اجاره‌بها از و بین آوریل 2020 و تا پایان ژوئن 2021 وجود ندارد، و آنها تا 28 فوریه 2022 فرصت دارند اجاره‌بها را پرداخت کنند.

اگر شما یا خانواده شما به دلیل عدم پرداخت اجاره‌بها یک اخطاریه اخراج دریافت کرده‌اید، فوراً با 2-1-1 تماس بگیرید.

واجد شرایط بودن برای دریافت کمک‌هزینه اجاره‌بها در شهرستان مولتنومه

Happy black family hugging and embracing on couchاگر شما ساکن شهرستان مولتنومه هستید و به دلیل همه‌گیری در پرداخت اجاره‌بهای خود (اعم از فعلی یا معوقه) مشکل دارید، ممکن است واجد شرایط دریافت کمک‌ هزینه باشید. شما باید از تمام معیارهای زیر برخودار باشید تا واجد شرایط شوید:    

  1. شما در اورگان یک اجاره‌نشین هستید که اجاره‌بهای معوقه دارید.
  2. یک یا چند نفر از اعضای خانواده شما می‌توانند نشان دهند که همه‌گیری کووید-19 چگونه به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر توانایی شما در پرداخت اجاره‌بها یا قبوض آب و برق تاثیر گذاشته است.
  3. درآمد سالانه خانواده شما به اندازه یا کمتر از 80% درآمد متوسط منطقه برای تعداد خانوار شما است. از نمودار زیر برای تعیین واجد شرایط بودن درآمد خود استفاده کنید.

80% درآمد متوسط منطقه (AMI)

تعداد خانوار

$54,150 1
$61,900 2
$69,650 3
$77,350 4
$83,550 5
$89,750 6
$95,950 7
$102,150 8