5/4/2022 मा अद्यावधिक गरिएको

यस पृष्ठमा:

तपाईंले निष्कासन सूचना प्राप्त गर्नुभयो भने के गर्ने

२११ इन्फो : घर भाडा नतिरेको कारणले तपाईं वा तपाईंको परिवारको सदस्यले एभिक्सन नोटिस प्राप्त गरेमा, २-१-१ मा तत्काल फोन गर्नुहोस र घर भाडा छिटो तिरेर एभिक्सनबाट बच्ने उपाए बारे बुझ्नुहोस् | मल्टनोमा काउन्टीमा घर भाडामा बस्नेहरुलाई काउन्टीको घरबाट निकाल्ने कार्यबाट बचाउने टिमले तत्काल आर्थिक र कानूनी श्रोत प्रदान गर्न सक्छ | तपाईंले राज्यको अनलाइन पोर्टल मार्फत वा सामुदायिक संस्था मार्फत सहयोगको निवेदन दिए पनि फोन गर्नुहोस |

घरबाट निकालिने कार्यको बारेमा थप जान्न ओरेगन ल सेन्टर को यो सूचना डाउनलोड गर्नुहोस

कानुनी मद्दत कहाँ खोज्ने

कानुनी सल्लाह आवश्यक हुने घर भाडामा बस्नेहरू ओरेगन ल सेन्टर) Oregon Law Center), कम्युनिटी अलायन्स फर टेनेन्ट्स (, (Community Alliance of Tenants) वा लिगल एड सर्भिसेस अफ ओरेगन जस्ता सामुदायिक स्रोतरूबाट सहायता खोज्न सक्छन)Legal Aid Services of Oregon) |

मल्टनोमा काउन्टीमा भाडा सहायताका लागि चाहिने योग्यता

Happy black family hugging and embracing on couchयदि तपाईं मल्टनोमा काउन्टीको वासी हुनुहुन्छ र प्यानडेमिकको कारणले आफ्नो घर भाडा तिर्न संघर्षरत हुनुहुन्छ भने (हालको र पहिलेको बाँकी) तपाईं घर भाडा तिर्न प्राप्त हुने सहतोगको लागि योग्य हुन् सक्नुहुन्छ | योग्य हुन् तपाईंले तलका सबै बुंदाहरु पुरा गर्नुपर्छ |  

  1. तपाईं ओरेगनमा घर भाडामा बस्नु हुन्छ जो आफ्नो भाडा तिर्न पछाडी पर्नुभएको छ |
  2. तपाईंको परिवारका एक वा बढी सदस्यले कोभिड-१९ को कारणले कसरी सिधै वा अन्य तरिकाले उनीहरुको घर भाडा वा बिजुली, पनि टेलिफोन आदिको शुल्क तिर्ने क्षमतामा असर गर्यो भनि देखाउन सक्छन |

  3. तपाईंको परिवारको बार्षिक आय तपाईंको परिवारको आकार अनुसारको स्थानिय एरिया मिडियन इनकम (ए.एम.आइ) को ८०% वा कम छ | तलको तालिका हेरेर आफ्नो आयको योग्यता हेर्नुहोस |

परिवारको आकार 

स्थानिय एरिया मिडियन इनकम (ए.एम.आइ) को ८०%

1 $54,150
2 $61,900
3 $69,650
4 $77,350
5 $83,550
6 $89,750
7 $95,950
8 $102,150

एभिक्सन प्रिभेन्सनको बारे सूचना

ओरेगन सिनेट बिल ८९१ ले घर भाडा तिर्नको लागि सहयोगको निवेदन दिएका घर भाडामा बस्नेहरुलाई यदि उनीहरुले सो निवेदन दिएको प्रमाण उनीहरुको घर धनीहरुलाई पेश गरेमा घर भाडा नतिरेको कारणले निकाल्ने कार्यबाट रक्षा गर्छ |

ओरेगनको राज्यको आपतकालीन भाडा सहायता कार्यक्रम सोमवार, मार्च 21 देखि नयाँ आवेदकहरूका लागि बन्द भयो। कार्यक्रम समाप्त हुनुअघि भाडा सहायताका लागि आवेदन दिने र जुलाई 1, 2022 अघि आफ्नो घरधनीलाई कागजात प्रदान गर्ने ओरेगन भाडामा लिनेहरू सेप्टेम्बर 30, 2022 सम्म उहाँहरूको आवेदन प्रक्रिया नहुँदासम्म यो “सेफ हर्बर” संरक्षणबाट द्वारा सुरक्षित रहन्छन्। यो सुरक्षा आफ्नो घर धनिहरुलाई प्रमाण पेश गरिसकेका र उनीहरुको लागि सहयोग आउनु अघि नै पुरानो सुरक्षा समाप्त भैसकेका घर भाडामा बस्नेहरुका लागि पनि लागु हुन्छ |

२) घर भाडामा बस्नेहरुले उनीहरुले घर भाडा तिर्नको लागि मद्दत लिंदै गरेको संस्थाहरुबाट उचित कागजात प्राप्त गर्न सक्छन |

यदि तपाईंको मनमा तपाईंको निवेदनको प्रमाण कसरी र कहिले दिने भनेर प्रश्न छ भने, क्रिपया तपाईंको घर भाडा तिर्न सहयोग दिने संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस वा ओरेगन ल सेन्टरमा , कम्युनिटी अलायन्स अफ टिनेंट्समा वा लिगन एड सर्भिस अफ ओरेगनमा सम्पर्क गर्नुहोस |

कृपया सम्झनुहोस, तपाईको अवस्था हेरेर अन्य घर भाडामा बस्नेहरुका लागि सुरक्षा पनि उपलब्ध हुन् सक्छ |

घरबाट निकालिनबाट जोगिन कसरी योग्य हुने?

घर भाडामा बस्नेहरुले उनीहरुले घर भाडा तिर्नको लागि मद्दत लिंदै गरेको संस्थाहरुबाट उचित कागजात प्राप्त गर्न सक्छन | सो कागजात अनिवार्य रूपमा घर धनिलाई जुलाई १ २०२२ सम्म प्रदान गर्नु पर्छ |

यदि तपाईंको मनमा तपाईंको निवेदनको प्रमाण कसरी र कहिले दिने भनेर प्रश्न छ भने, क्रिपया तपाईंको घर भाडा तिर्न सहयोग दिने संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस वा ओरेगन ल सेन्टरमा , कम्युनिटी अलायन्स अफ टिनेंट्समा वा लिगन एड सर्भिस अफ ओरेगनमा सम्पर्क गर्नुहोस |