Thứ Tư, Ngày 28 Tháng 4 Năm 2021

Hôm Nay, Ngày 28 Tháng 4, USPS Đã Bắt Đầu Gửi Các Lá Phiếu Bầu Cử cho Cuộc Bầu Cử Đặc Khu Ngày 18 Tháng 5 Năm 2021

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)

Ban Bầu Cử Quận Multnomah Gửi Các Lá Phiếu Bầu Cử Qua Đường Bưu Điện đến Hơn 565,000 Cử Tri Đã Ghi Danh cho Cuộc Bầu Cử Đặc Khu Ngày 18 Tháng 5 Năm 2021.

Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ (United States Postal Service, USPS) bắt đầu chuyển phát các lá phiếu bầu cử cho cuộc bầu cử sắp tới từ hôm nay, Thứ Tư, ngày 28 tháng 4. Là một cử tri ở Quận Multnomah, quý vị có thể đăng ký dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử tại multnomah.ballottrax.net để biết được thời gian lá phiếu bầu cử được chuyển đến quý vị. Nếu quý vị không nhận được lá phiếu bầu cử của mình trước Thứ Năm, ngày 6 tháng 5, hãy hành động và liên hệ văn phòng bầu cử của quận theo số 503.988.VOTE (8683).

Sổ Tay Cử Tri Quận Multnomah Được Cung Cấp Trực Tuyến

Cuộc Bầu Cử Đặc Khu ngày 18 tháng 5 năm 2021 bao gồm phần tranh cử vào các vị trí trong hội đồng trường học, cao đẳng cộng đồng, khu vực dịch vụ giáo dục, khu chữa cháy và khu cấp nước nông thôn tại địa phương của quý vị. Tùy thuộc vào nơi quý vị sinh sống, trên lá phiếu bầu cử của quý vị có thể có một hoặc nhiều phần tranh cử trong số này. Quý vị cũng sẽ có ít nhất một dự luật trên lá phiếu bầu cử của mình. Tìm hiểu thêm về các đặc khu tại Quận Multnomah và các định nghĩa bầu cử thường gặp trên trang web của chúng tôi. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về các ứng cử viên và dự luật sẽ có trên lá phiếu bầu cử của quý vị trong Sổ Tay Cử Tri Quận Multnomah được gửi qua đường bưu điện tới từng hộ gia đình và cũng được cung cấp trực tuyến.

Các Cuộc Bầu Cử Ở Địa Phương Cũng Quan Trọng! Lập Kế Hoạch BỎ PHIẾU! 

Vì sắp đến Cuộc Bầu Cử Đặc Khu sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 5 năm 2021, Ban Bầu Cử Quận Multnomah sẽ yêu cầu cử tri Lên Kế Hoạch BỎ PHIẾU trong Tháng 5 này!

 • Ghi danh BỎ PHIẾU. - ĐÃ QUÁ HẠN GHI DANH CỬ TRI OREGON
  • Đã quá Hạn Ghi Danh Cử Tri Oregon cho cuộc bầu cử này. Nếu quý vị chưa ghi danh, chúng tôi đề nghị quý vị kiểm tra thông tin ghi danh cử tri của mình đã chính xác và được cập nhật hay chưa. Nếu quý vị đã chuyển đi, vui lòng cập nhật địa chỉ nhận thư NGAY để đảm bảo quý vị sẽ nhận được lá phiếu bầu cử. Các lá phiếu bầu cử không phải là thư có thể chuyển tiếp được. Quý vị có thể cập nhật thông tin ghi danh cử tri của mình tại www.oregonvotes.gov/myvote.
 • Đăng ký dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử!
 • Nhận, BỎ PHIẾU, và gửi lại lá phiếu bầu cử của quý vị.
 • Các cuộc bầu cử ở địa phương có ý nghĩa rất quan trọng. Hãy đảm bảo lá phiếu bầu cử của quý vị được kiểm đếm!

Đăng ký Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử

Dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử phổ biến của chúng tôi hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ! Quý vị có thể chọn nhận thông báo và thông tin cập nhật về lá phiếu bầu cử bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt hoặc Tiếng Trung. Đăng ký dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử và nhận ngay nhãn dán ảo "Tôi Đã Bỏ Phiếu". Thông báo bằng văn bản, email hoặc giọng nói sẽ cho quý vị biết khi văn phòng bầu cử quận đã gửi lá phiếu bầu cử của quý vị qua đường bưu điện và khi chúng tôi nhận được lá phiếu bầu cử quý vị gửi lại. Thông báo cũng cho biết liệu lá phiếu bầu cử có được chấp nhận để kiểm đếm hay liệu cử tri có được yêu cầu phải hành động thêm hay không. Bên trong thông báo "Lá Phiếu Bầu Cử Được Chấp Nhận", cử tri sẽ có quyền truy cập nhãn dán "Tôi Đã Bỏ Phiếu" đặc biệt của Oregon hiện đã sẵn sàng để chia sẻ trên mạng xã hội. Các cử tri tại Quận Multnomah có thể đăng ký dịch vụ này bằng cách truy cập multnomah.ballottrax.net.

Hai Cách để Gửi Lại Lá Phiếu Bầu Cử Của Quý Vị

Là cử tri, quý vị có hai cách để gửi lại lá phiếu bầu cử của mình. Bỏ phiếu sớm và gửi lại lá phiếu bầu cử qua đường bưu điện. Không cần tem! Gửi lá phiếu bầu cử của quý vị qua đường bưu điện cho chúng tôi muộn nhất vào Thứ Ba, ngày 11 tháng 5 (sớm hơn nếu quý vị gửi thư từ bên ngoài tiểu bang) để đảm bảo văn phòng chúng tôi sẽ nhận được thư kịp thời. Dấu bưu điện không được tính ở Oregon.

Quý vị cũng có thể gửi lại lá phiếu bầu cử đến Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức. Vui lòng gửi lại lá phiếu bầu cử của quý vị đến Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức hoạt động 24 giờ tại tiểu bang hoặc đến bất kỳ Địa Điểm Bỏ Phiếu hoạt động 24 giờ nào Tại Thư Viện Quận Multnomah. Tất cả 30 Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức của Quận Multnomah được nêu dưới đây và có tại multco.us/dropsites.

Bất kể quý vị chọn gửi lại lá phiếu bầu cử bằng phương thức nào, lá phiếu bầu cử phải được nhận không muộn hơn 8 giờ tối vào Tối Ngày Bầu Cử, ngày 18 tháng 5 năm 2021.

30 Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức của Quận Multnomah để Phục Vụ Quý Vị

Quận Multnomah hiện có ba mươi Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức hoạt động từ bây giờ cho đến 8 giờ tối Ngày Bầu Cử để quý vị gửi lại lá phiếu bầu cử của mình. Các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức bao gồm tất cả các địa điểm tại Thư Viện Quận Multnomah. Các lá phiếu bầu cử sẽ được thu nhận từ các địa điểm tại thư viện và các Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức theo lịch trình thường xuyên. Danh sách Các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức có sẵn trực tuyến và được trình bày dưới đây.

Portland

North Portland
 • Thư Viện St. Johns (Thùng Trả Sách Thư Viện) –7510 N Charleston Ave. (xem bản đồ)
 • Thư Viện North Portland (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 512 N Killingsworth St. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Kenton (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 8226 N Denver Ave. (xem bản đồ)
 • Cửa Hàng Tạp Hóa Green Zebra – ĐỊA ĐIỂM MỚI –3011 N Lombard St. (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức đặt gần bãi đậu xe phía sau của N Curtis Ave.) (xem bản đồ)
 • Công Viên McCoy – ĐỊA ĐIỂM MỚI – nằm ở góc đông nam Công Viên McCoy, gần giao lộ North Trenton Street và North Newman Avenue – (Chỉ Dành Cho Người Đi Bộ) (xem bản đồ)
Northeast Portland
 • Thư Viện Albina (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) –216 NE Knott St. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Hollywood (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 4040 NE Tillamook St. (xem bản đồ)
 • Nhà Hàng McDonald – 2010 NE Cesar Chavez Blvd. - Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức đặt ở phía tây của NE 40th Avenue giữa NE Tillamook và NE Hancock và gần Thư Viện Hollywood. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Gregory Heights (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 7921 NE Sandy Blvd. (xem bản đồ)
 • Khu Phố Parkrose – 4390 NE 102nd Ave. – Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức đặt tại bãi đậu xe phía đông, đối diện MHCC Maywood Park Center nằm trên NE 102nd Ave. và NE Prescott St. (xem bản đồ)
Northwest Portland
 • Thư Viện Northwest (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 2300 NW Thurman St. (xem bản đồ)
Southeast Portland
 • Ban Bầu Cử Quận Multnomah – 1040 SE Morrison St. (xem bản đồ)
  • SE 11th Avenue – Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức đặt tại phía đông của SE 11th Ave. giữa SE Alder St. và SE Morrison St.
  • SE Belmont Street – Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức đặt tại phía bắc của SE Belmont St. giữa SE 10th Ave. và SE 11th Ave.
  • 1040 SE Morrison Street – Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức cho người đi bộ/đi xe đạp là một vị trí trong tòa nhà nằm ở góc phố SE 11th Ave. và SE Morrison St.
 • Thư Viện Belmont (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 1038 SE César E. Chávez Blvd. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Sellwood – Moreland (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 7860 SE 13th Ave. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Woodstock (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 6008 SE 49th Ave. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Holgate (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 7905 SE Holgate Blvd. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Midland (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – 805 SE 122nd Ave. (xem bản đồ)
 • Rạp Chiếu Phim Regal Cinemas / Cửa Hàng Rửa Xe M & M – SE Division St. & SE 165th Ave. – Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức đặt tại bãi đậu xe của Regal Cinemas, phía sau Cửa Hàng Rửa Xe M & M (xem bản đồ)
 • Thư Viện Rockwood (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 17917 SE Stark St. (xem bản đồ)
Southwest Portland
 • A–Boy Supply – 7365 SW Barbur Blvd. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Capitol Hill (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 10723 SW Capitol Hwy. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Hillsdale (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 1525 SW Sunset Blvd. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Central – 801 SW 10th Ave. Thùng Trả Sách Thư Viện cho Lái Xe Qua nằm trên SW 11th Ave. giữa SW Yamhill St. và SW Taylor St. (xem bản đồ)
 • Quảng Trường Pioneer Courthouse – 700 block of SW Broadway (bên cạnh Starbucks và đối diện Nordstrom – Chỉ Dành Cho Người Đi Bộ) (xem bản đồ)

Fairview

 • Thư Viện Fairview – Columbia (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 1520 NE Village St. (xem bản đồ)

Gresham

 • Thư Viện Gresham (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – 385 NW Miller Ave. (xem bản đồ)
 • Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc – Giờ Mở Cửa Giới Hạn Bắt Đầu Từ ngày 3 tháng 5 – Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah, 600 NE 8th St. – Có một Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức bên trong Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc ở tầng một của Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah. Thùng bỏ phiếu này chỉ phục vụ trong giờ mở cửa của trung tâm bỏ phiếu. Quý vị sẽ cần phải đậu xe và đi bộ tiếp vào bên trong để bỏ lá phiếu bầu cử của mình. (xem bản đồ)

Troutdale

 • Thư Viện Troutdale (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 2451 SW Cherry Park Rd. (xem bản đồ)

Đếm Ngược đến Ngày Bầu Cử 18 Tháng 5

 • Lá phiếu bầu cử bắt đầu được gửi qua đường bưu điện đến các cử tri - Ngày 28 tháng 4 năm 2021
 • Mở Cửa Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Gresham - Ngày 3 tháng 5 năm 2021
 • Tất cả cử tri phải nhận được lá phiếu bầu cử của mình. - Ngày 6 tháng 5 năm 2021
 • Ngày cuối cùng để gửi lại lá phiếu bầu cử của quý vị qua đường bưu điện một cách an toàn - Ngày 11 tháng 5 năm 2021
 • Ngày Bầu Cử - Chúng tôi phải nhận được các lá phiếu bầu cử trước 8 giờ tối - Ngày 18 tháng 5 năm 2021
 • Kết quả bầu cử cuối cùng được chứng nhận cho các đặc khu - Ngày 7 tháng 6 năm 2021

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở cửa từ ngày 3 - 18 tháng 5 năm 2021

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-VOTE (8683)

Email: elections@multco.us

Trang mạng: www.mcelections.org