October 27, 2022

Thứ Năm, ngày 27 tháng 10 năm 2022

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)

Tất Cả Cử Tri Đã Ghi Danh Ở Quận Multnomah Phải Đã Nhận Được Lá Phiếu Của Mình

Woman holding ballotChậm nhất là hôm nay, ngày 27 tháng 10 năm 2022, tất cả cử tri đã ghi danh ở Quận Multnomah phải đã nhận được lá phiếu của mình. Nếu quý vị vẫn chưa nhận được lá phiếu của mình qua đường bưu điện hoặc cần một lá phiếu thay thế, vui lòng liên lạc với Ban Bầu Cử Quận Multnomah theo số 503-988-VOTE. Để được kiểm đếm, các lá phiếu đã bầu phải được gửi đến văn phòng Ban Bầu Cử Quận bất kỳ ở Oregon hoặc Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức chậm nhất là 8 giờ tối, Thứ Ba, ngày 8 tháng 11, hoặc được gửi qua đường bưu điện và đóng dấu bưu điện chậm nhất là ngày 8 tháng 11

Để tìm Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức gần quý vị nhất, hãy truy cập multco.us/dropsites.

Tăng Thêm Thời Gian Hoạt Động Tại Cả Hai Địa Điểm Phục Vụ Cử Tri

Thời gian hoạt động bình thường của Ban Bầu Cử Quận Multnomah tại cả hai địa điểm phục vụ cử tri là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Cả hai địa điểm Đông Nam Portland và Gresham sẽ tăng thêm thời gian hoạt động, cụ thể:

  • Thứ Tư, ngày 2 tháng 11 đến Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11: 8 giờ sáng - 7 giờ tối
  • Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11: 10 giờ sáng - 2 giờ chiều
  • Thứ Hai, ngày 7 tháng 11:  8 giờ sáng - 7 giờ tối
  • Thứ Ba, ngày 8 tháng 11 (NGÀY BẦU CỬ): 7 giờ sáng - 8 giờ tối

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah nằm tại 1040 S.E. Morrison St ở Portland. Có chỗ đậu xe trên đường với số chỗ có hạn, nhưng vị trí này nằm gần tuyến xe buýt TriMet số 15 và 70. 

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc nằm bên trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah tại địa chỉ 600 N.E. 8th St. ở Gresham. Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc là địa điểm phục vụ gần hơn đối với hơn 165.000 cử tri của Quận Multnomah hiện sống tại khu vực phía đông Interstate 205. Đậu xe miễn phí. Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc cũng nằm gần Nhà Ga MAX ở Trung Tâm Trung Chuyển Trung Tâm Gresham của TriMet.

Xin lưu ý rằng quý vị phải đeo đồ che mặt khi ở bên trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah, nơi Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tọa lạc, vì nơi đây là cơ sở có không gian hoạt động chung cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Quý vị cũng có thể hoàn tất nhiều dịch vụ dành cho cử tri qua hình thức trực tuyến trên trang multco.us/elections. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi số 503-988-VOTE (8683).

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah sẽ cung cấp thông dịch viên miễn phí cho bất kỳ ai cần được hỗ trợ bỏ phiếu bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Quý vị có thể xem thêm thông tin về hoạt động bỏ phiếu và bầu cử bằng 18 ngôn ngữ trực tuyến trên trang multco.us/VEOLang.

Theo Dõi Lá Phiếu

Cử tri ở Quận Multnomah có thể ghi danh nhận dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu tại multnomah.ballottrax.net để biết được thời gian lá phiếu của mình được chuyển phát. Dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu của Ban Bầu Cử Quận Multnomah hiện cũng có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ. Cử tri có thể chọn nhận thông báo theo dõi và thông tin cập nhật về lá phiếu bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Somali, tiếng Việt hoặc tiếng Trung. Thông báo cũng cho biết liệu lá phiếu có được chấp nhận để kiểm đếm hay liệu cử tri có được yêu cầu phải hành động thêm hay không. Cử tri cũng có thể nhận được nhãn dán ảo “Tôi Đã Bỏ Phiếu” sau khi gửi lại lá phiếu của mình. 

Các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức ở Quận Multnomah 

Quận Multnomah hiện có hơn 30 Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức hoạt động từ bây giờ cho đến 8 giờ tối của Ngày Bầu Cử để quý vị gửi lại lá phiếu đã bầu của mình, bao gồm tất cả các địa điểm tại Thư Viện Quận Multnomah. Tất cả Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức của Quận Multnomah được đăng tải tại multco.us/dropsites

Địa điểm bỏ phiếu mới nhất nằm ở phía nam của Rose Quarter, cạnh đài phun nước và bảng hiệu Rip City! Địa điểm này chỉ dành cho người đi bộ. Các lá phiếu sẽ được thu nhận từ các địa điểm tại thư viện và tất cả các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức khác theo lịch trình định kỳ. 

Đếm ngược đến Ngày Tổng Tuyển Cử sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11

  • Tất cả cử tri phải đã nhận được lá phiếu của mình: Thứ Năm, ngày 27 tháng 10 năm 2022
  • Ngày Bầu Cử: Thứ Ba, ngày 8 tháng 11 năm 2022
  • Kết quả bầu cử cuối cùng được chứng nhận: Ngày 5 tháng 12 năm 2022

Địa điểm chính tại Portland:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah

1040 S.E. Morrison St., Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham (Mở vào Thứ Hai, ngày 17 tháng 10 năm 2022 đến Thứ Ba, ngày 8 tháng 11 năm 2022)

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah

600 N.E. 8th St., Gresham OR 97030

Liên hệ:

Điện thoại: 503-988-VOTE (8683)

Email: elections@multco.us

Trang web: MultnomahVotes.gov