May 5, 2022

Thứ Năm, ngày 5 tháng 5 năm 2022

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)

Thứ Năm, ngày 5 tháng 5 năm 2022: Tất Cả Cử Tri Đã Ghi Danh ở Quận Multnomah Phải Nhận Được Lá Phiếu Bầu Cử Của Mình

voters at an official ballot drop boxTất cả cử tri đã ghi danh ở quận Multnomah phải nhận được lá phiếu bầu cử của mình trong hôm nay, ngày 5 tháng 5 năm 2022. Nếu quý vị vẫn chưa nhận được lá phiếu của mình qua đường bưu điện hoặc cần một lá phiếu thay thế, vui lòng liên lạc với Ban Bầu Cử Quận Multnomah theo số 503-988-VOTE. Để được kiểm đếm, các lá phiếu đã bầu phải được gửi đến bất kỳ văn phòng bầu cử nào của Quận ở Oregon hoặc Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức trước 8 giờ tối, Thứ Ba, ngày 17 tháng 5, hoặc được gửi qua đường bưu điện và đóng dấu bưu điện trước ngày 17 tháng 5. Để tìm Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức gần quý vị nhất, hãy truy cập multco.us/dropsites

Đọc thêm về dấu bưu điện cho các lá phiếu đã gửi qua đường bưu điện
tại đây

Tăng Cường Thời Gian Hoạt Động Buổi Tối và Vào Thứ Bảy tại Cả Hai Địa Điểm Phục Vụ Cử Tri

Giờ hoạt động bình thường của Ban Bầu Cử Quận Multnomah tại cả hai địa điểm phục vụ cử tri là 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Nhưng giờ mở cửa tăng cường và giờ mở cửa vào Thứ Bảy sẽ được cung cấp tại cả hai địa điểm Southeast Portland và Gresham:

  • Thứ Bảy, ngày 14 tháng 5: 10 giờ sáng - 2 giờ chiều
  • Thứ Hai, ngày 16 tháng 5: 8 giờ sáng - 7 giờ tối
  • Thứ Ba, NGÀY BẦU CỬ, ngày 17 tháng 5: 7 giờ sáng - 8 giờ tối

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah ở 1040 S.E. Morrison St.. Chỗ đậu xe bị hạn chế trên đường, nhưng vị trí này nằm gần tuyến xe buýt TriMet số 15 và 70. 

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc nằm bên trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah tại địa chỉ 600 N.E. 8th St. ở Gresham. Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc là địa điểm phục vụ gần hơn đối với hơn 165,000 cử tri của Quận Multnomah hiện sống tại khu vực phía đông Interstate 205. Đậu xe miễn phí. Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc cũng nằm gần Nhà Ga MAX ở Trung Tâm Thị Trấn TriMet Gresham.

Xin lưu ý, quý vị phải đeo đồ che mặt khi ở bên trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah, nơi đặt Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc, vì đây là cơ sở có không gian hoạt động chung cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Nhiều dịch vụ cử tri cũng có thể được hoàn thành trực tuyến. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi số 503-988-VOTE (8683).

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah sẽ cung cấp thông dịch viên miễn phí cho bất kỳ ai cần được hỗ trợ bỏ phiếu bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Quý vị có thể xem thêm thông tin về hoạt động bỏ phiếu và bầu cử bằng 18 ngôn ngữ trên trang mạng multco.us/VEOLang.

Theo Dõi Lá Phiếu của Quý Vị 

Cử tri ở Quận Multnomah có thể ghi danh nhận dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử tại multnomah.ballottrax.net để biết được thời gian lá phiếu bầu cử được chuyển phát. Dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử của Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ. Cử tri có thể chọn nhận thông báo theo dõi và thông tin cập nhật về lá phiếu bầu cử bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Somali, tiếng Việt hoặc tiếng Trung. Thông báo cũng cho biết liệu lá phiếu bầu cử có được chấp nhận để kiểm đếm hay liệu cử tri có được yêu cầu phải hành động thêm hay không. Cử tri cũng có thể nhận được nhãn dán ảo “Tôi Đã Bỏ Phiếu” sau khi gửi lại lá phiếu bầu cử của mình. 

Các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức ở Quận Multnomah 

Quận Multnomah hiện có 30 Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức hoạt động từ bây giờ cho đến 8 giờ tối Ngày Bầu Cử để quý vị gửi lại lá phiếu bầu cử đã bầu của mình. Các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức bao gồm tất cả các địa điểm Thư Viện Quận Multnomah. Các lá phiếu bầu cử sẽ được thu nhận từ các địa điểm tại thư viện và tất cả các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức khác theo lịch trình thường xuyên. Tất cả Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức của Quận Multnomah được đăng tải trên multco.us/dropsites.

Đếm Ngược đến Ngày Bầu Cử Sơ Bộ 17 tháng 5

  • Tất cả cử tri phải nhận được lá phiếu bầu cử của mình: Ngày 5 tháng 5 năm 2022
  • Ngày Bầu Cử: Ngày 17 tháng 5 năm 2022
  • Kết quả bầu cử cuối cùng được chứng nhận: Ngày 13 tháng 6 năm 2022

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah
1040 S.E. Morrison St., Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở cửa từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5 năm 2022
Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah
600 N.E. 8th St., Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-VOTE (8683)

Email: elections@multco.us

Trang web: MultnomahVotes.gov