October 13, 2021

Thứ Tư, ngày 13 tháng 10 năm 2021 

Trong hôm nay, các lá phiếu sẽ được gửi qua đường bưu điện tới 12,097 cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 2 Tháng 11 Năm 2021. Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Tại Gresham sẽ mở cửa từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11.

Liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)

Các lá phiếu sẽ được gửi qua đường bưu điện cho Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 2 Tháng 11 Năm 2021

Cuộc bầu cử dự kiến tiếp theo là Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 2 Tháng 11 Năm 2021. Tại Quận Multnomah, chỉ có 12,000 cử tri hiện đang sinh sống trong Thành Phố Fairview, Thành Phố Lake Oswego, Học Khu Lake Oswego hoặc Khu Cứu Hộ và Cứu Hỏa Thung Lũng Tualatin (Tualatin Valley Fire & Rescue, TVF&R) sẽ nhận được lá phiếu. Đa số cử tri của Quận Multnomah hiện không sống ở bất kỳ khu vực pháp lý nào trong số những khu vực này sẽ không nhận được lá phiếu tham gia Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 2 Tháng 11 Năm 2021. 

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 2 Tháng 11 Năm 2021 và truy cập Hướng Dẫn Cử Tri Trực Tuyến, quy trình kiểm đếm phiếu bầu và các lá phiếu mẫu. Các lá phiếu đã được gửi đến 12.097 cử tri đủ điều kiện bắt, đầu từ hôm nay, ngày 13 tháng 10. Những cử tri sẽ vắng nhà vào hoặc gần Ngày Bầu Cử cần yêu cầu gửi lá phiếu vắng mặt đến địa chỉ tạm trú của mình qua đường bưu điện. Tất cả các cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đặc biệt này sẽ nhận được lá phiếu của mình chậm nhất vào Thứ Năm, ngày 21 tháng 10. 

Lá Phiếu của Quý Vị Không Còn Bao Gồm Bao Thư Kín Nữa

Bao thư kín tùy chọn đã luôn là lựa chọn cho cử tri và hiện không còn cần thiết nữa. Chữ ký bên ngoài của phong bì có mã bảo mật được in ở bên trong để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị. Quyền riêng tư và tính bảo mật đối với lá phiếu của quý vị đã luôn và sẽ tiếp tục được bảo vệ trong suốt quá trình kiểm phiếu. Thay đổi này đã được Văn Phòng Tổng Thư Ký Oregon chính thức phê duyệt và sẽ giúp tiết kiệm tiền bạc và thời gian của nhân viên.

Gửi Lại Lá Phiếu Đã Bầu của Quý Vị

Là cử tri, quý vị có hai cách để gửi lại lá phiếu của mình. Bỏ phiếu sớm và gửi lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện. Không cần dán tem! Hãy gửi lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện cho chúng tôi muộn nhất vào Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 (sớm hơn nếu quý vị gửi thư từ bên ngoài tiểu bang) để đảm bảo văn phòng chúng tôi sẽ nhận được thư kịp thời. Chúng tôi sẽ không tính dấu bưu điện cho cuộc bầu cử này. 

Quý vị cũng có thể gửi lại lá phiếu đã bầu tới một trong những Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức cho cuộc bầu cử này. Văn phòng bầu cử phải nhận được lá phiếu trước 8 giờ tối Ngày Bầu Cử, Thứ Ba, ngày 2 tháng 11 năm 2021. Quý vị có thể xem danh sách Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức sẵn sàng phục vụ dưới đây và trực tuyến tại địa chỉ https://www.multco.us/elections/official-ballot-drop-sites-november-2-2021-special-election-vietnamese.

Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức cho Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 2 Tháng 11 Năm 2021

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah tại Portland:
 • Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah (Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức hoạt động 24 giờ mỗi ngày) – 1040 SE Morrison St – Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức dành cho người đi bộ/đi xe đạp là một vị trí trong tòa nhà nằm ở góc phố SE 11th Ave. và SE Morrison St.
Gần Thành Phố Fairview:
 • Thư Viện Fairview – Columbia (Thùng Trả Sách Thư Viện hoạt động 24 giờ mỗi ngày) – 1520 NE Village St. Fairview
 • Thư Viện Gresham (Thùng Phiếu Chính Thức hoạt động 24 giờ mỗi ngày) – 385 NW Miller Ave Gresham
 • Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc – Giờ Mở Cửa Giới Hạn – Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah, 600 NE 8th St. Gresham – Có một Thùng Phiếu Chính Thức bên trong Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc ở tầng một của Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah. Địa điểm này chỉ mở cửa trong giờ mở cửa của trung tâm bỏ phiếu. Quý vị sẽ cần phải đỗ xe và đi bộ tiếp vào bên trong để bỏ lá phiếu của mình.
Gần Thành Phố Lake Oswego và Học Khu Lake Oswego:
 • A–Boy Supply (Thùng Phiếu Chính Thức hoạt động 24 giờ mỗi ngày) – 7365 SW Barbur Blvd. Portland
 • Tòa Thị Chính Lake Oswego  (Thùng Phiếu Chính Thức hoạt động 24 giờ mỗi ngày) - 380 A Ave. Lake Oswego - Lối vào Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức nằm trong khu đỗ xe ngoài 4th St.
 • Công Viên Lake Oswego-Westlake  (Thùng Phiếu Chính Thức hoạt động 24 giờ mỗi ngày) - 14165 Bunick Dr. Lake Oswego - Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức đã chuyển sang làn đường nối Bunick và khu đỗ xe Melrose.
Gần Khu Cứu Hỏa và Cứu Hộ Tualatin Valley:
 • A–Boy Supply (Thùng Phiếu Chính Thức hoạt động 24 giờ mỗi ngày) – 7365 SW Barbur Blvd. Portland
 • Thư Viện Cộng Đồng Cedar Mill (Thùng Phiếu Chính Thức hoạt động 24 giờ mỗi ngày) - 12505 NW Cornell Rd. Ste. 13 Portland
 • Thư Viện Cộng Đồng West Slope (Thùng Phiếu Chính Thức hoạt động 24 giờ mỗi ngày) - 3678 SW 78th Ave. Portland
 • Thư Viện Garden Home - 7475 SW Oleson Rd. #6, Portland - *Thùng Bỏ Phiếu Trong Nhà - Xem ngày/giờ hoạt động tại địa chỉ www.wccls.org/libraries/gardenhome.

Để xem danh sách đầy đủ các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức mở cửa cho cuộc bầu cử này, hãy truy cập trang web của Quận Clackamas (www.clackamas.us/elections) và Quận Washington (www.co.washington.or.us/AssessmentTaxation/Elections).  

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Tại Gresham bắt đầu mở cửa từ ngày 18 tháng 10 để cử tri ghi danh, bỏ phiếu và được đáp ứng các nhu cầu về bầu cử.

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc bên trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah tại 800 NE 8th Street, Gresham này sẽ mở cửa từ ngày 18 tháng 10 cho Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 2 Tháng 11 Năm 2021. Tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc này, quý vị có thể cập nhật thông tin ghi danh cử tri của mình. Quý vị cũng có thể nhận được lá phiếu mới hoặc thay thế lá phiếu bị hư hại hoặc thất lạc. Cử tri khuyết tật có thể được hỗ trợ tại đây. Các cử tri nói ngôn ngữ khác mà không phải tiếng Anh có thể được hỗ trợ bằng ngôn ngữ mà họ muốn sử dụng. Nhân viên bầu cử cũng sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc hoặc cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào liên quan đến bầu cử.

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Gresham mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc chỉ chấp nhận lá phiếu trong giờ làm việc. Địa điểm thùng phiếu chính thức hoạt động 24 giờ mỗi ngày gần nhất là khu đỗ xe tại Thư Viện Gresham ở địa chỉ 385 NW Miller Avenue. 

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah cung cấp dịch vụ phiên dịch miễn phí cho bất kỳ ai cần được giúp đỡ bỏ phiếu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Quý vị có thể xem thêm thông tin về hoạt động bỏ phiếu và bầu cử bằng chín ngôn ngữ khác nhau trên trang mạng www.mcelections.org.

Đăng ký dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử 

Dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử phổ biến của chúng tôi hiện được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ! Quý vị có thể chọn nhận thông báo và thông tin cập nhật về lá phiếu bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt hoặc tiếng Trung. Hãy đăng ký dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử ngay hôm nay và nhận nhãn dán ảo "Tôi Đã Bỏ Phiếu". Thông báo bằng văn bản, email hoặc giọng nói sẽ cho quý vị biết khi văn phòng bầu cử quận đã gửi lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện và khi chúng tôi nhận được lá phiếu mà quý vị gửi lại. Thông báo cũng cho biết liệu lá phiếu có được chấp nhận để kiểm đếm hay liệu cử tri có được yêu cầu phải hành động thêm hay không. Bên trong thông báo “Lá Phiếu Được Chấp Nhận”, cử tri sẽ có quyền truy cập nhãn dán "Tôi Đã Bỏ Phiếu" đặc biệt của Oregon, hiện đã sẵn sàng để có thể chia sẻ trên mạng xã hội. Các cử tri tại Quận Multnomah có thể đăng ký bằng cách truy cập multnomah.ballottrax.net.

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah và Đại Dịch COVID-19

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah luôn tuân thủ những khuyến cáo về an toàn do Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers For Disease Control And Prevention, CDC) đưa ra, bao gồm việc đeo đồ che mặt và các chỉ dẫn về việc giữ khoảng cách. Quý vị bắt buộc phải đeo đồ che mặt khi đến các địa điểm phục vụ cử tri của chúng tôi. Nhiều dịch vụ cử tri cũng có thể được hoàn thành trực tuyến. Nếu có thắc mắc, vui lòng gọi 503-988-VOTE (8683).

Các Ngày Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 2 Tháng 11 Năm 2021

 • Các lá phiếu bắt đầu được gửi đến những cử tri đủ điều kiện (sổ tay cử tri được cung cấp trong phong bì đựng lá phiếu) - Ngày 13 tháng 10 năm 2021
 • Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Tại Gresham Mở Cửa Hoạt Động - Ngày 18 tháng 10 năm 2021
 • Các cử tri đủ điều kiện cần nhận được lá phiếu của mình. - Ngày 21 tháng 10 năm 2021
 • Ngày cuối cùng để gửi lại lá phiếu của quý vị một cách an toàn qua đường bưu điện. - Ngày 26 tháng 10 năm 2021
 • Ngày Bầu Cử - Hạn chót bỏ phiếu là 8 giờ tối. - Ngày 2 tháng 11 năm 2021
 • Kết quả Bầu Cử cuối cùng được công nhận cho các thành phố và đặc khu. Ngày 22 tháng 11 năm 2021

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở cửa từ ngày 18 tháng 10 - ngày 2 tháng 11 năm 2021 

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-VOTE (8683)

Email: elections@multco.us

Trang web: www.mcelections.org