October 13, 2021

Arbaco, Oktobar 13, 2021 

Warqadaha codbixinta waxaa boosta loogu soo dirayaa 12, 097 oo ah cod bixiyayaasha xaqa u leh Doorashada Gaarka ah oo dhacaysa 2-da Nofeembar 2021. Xarunta Codbixinta Degdegga ee Gresham waxaa la furayaa 18-ka Oktobar - 2-da Nofeembar.

Dadka lagala soo xiriirayo: Tim Scott ama Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)

Warqadaha codbixinta ee loogu talagalay Doorashada Gaarka ah oo dhacayso 2-da Nofeembar, 2021 waxay yaalaan boostada.

Doorashada kale ee la wakhtiyeeyay ee soo socta  waa Doorashada Gaarka ah ee 2-da Nofeembar, 2021. Degmada Multnomah, kaliya 12,000 oo cod -bixiyeyaal ah oo ku nool Magaalada Fairview, Magaalada Lake Oswego, Degmada Lake Oswego School, ama Degmada Tualatin Valley Fire & Rescue (TVF&R) ayaa heli doona warqadda cod-bixinta. Codbiyayaasha Gobalka Multnomah badankooda kuma noola mid kamid ah maamuladan mana lasiin doona warqadaha codbixinta ee Doorashada Gaarka ah ee dhacaysa 2-da Nofeembar, 2021. 

Wax badan ayaa ka baran kartaa oo ku saabsan Doorashada Gaarka ah ee Nofeembar 2, 2021 oo aadna heli kartaa hagaha cod-bixiyaha interneetka, buuxinta cabbiraadda cod-bixinta, iyo muunad ka mid ah warqadaha cod-bixinta Warqadaha codbixinta waxaa boosta loogu diray codbixiyayaal xaq u leh oo gaaraya 12, 097 laga bilaawa maanta, 13-ka Oktobar Codbixiyayaasha guriga ka maqnaan doona marki la gaaro ama loo dhawaado Maalinta Doorashada waa inay codsadaan in warqaddooda codbixinta ee dadka maqan loogu soo diro ciwaanka gurigooda ku meelgaarka ah. Dhamaan codbixiyayaasha xaqa u leh doorashadan gaarka ah waa in ay helaan warqadahooda codbixinta Khamiista, 21-ka Oktobar. 

Gacma Qarsoon Mar dambe laguma soo daraayo warqadaada codbixinta.

Gacanta qarsoodida ah waxay marwalba aheed dookha codbiyayaasha hadase looma baahna. Saxiixa ku yaala baqshada korkeeda wuxuu hoos ku leeyahay wax qarsoodi ah oo ilaalinaaya asturnaantaada. Asturnaantaada iyo qarsoodi ahaanta codkaaga waligood waa la badbaadin jiray waana la sii wadi doonaa in la badbaadiyo inta uu socdo hannaanka tirinta codadka dhammaantii. Isbeddelkan waxaa soo ansixiyay xafiiska Xoghayaha ISmaamulka Oregon wuxuuna ilaalinayaa lacagta iyo wakhtiga shaqaalaha.

Soo celi warqadaada codbixinta ee kusoo codaysay.

Codbixiye ahaan, waxaad haysataa laba qaab oo aad ku soo celinta karto warqadaada codbixinta. Waqti hore coddee oo ku soo celi warqadaada codaynta boostada. Shaambad looma baahna! Noogu soo dir warqadaada codbixinta boostada Salaasada, 26-da Oktobar kahor (haddii aad kasoo diraysid dibada ismaamulka) si loo xaqiijiyo inay soo gaartay xafiiskeena wakhti ku haboon. Calaamadaha boostadu xisaabta kuma jiraan doorashadaan. 

Sidoo kale warqadaada codbixinta ee aad kusoo codaysay waxaad kusoo celin kartaa Goobaha Codbixinta Rasmiga ah ee furan ee loogu talagalay doorashadan. Warqadaha codeynta waa in uu helo xafiiska doorashooyinka ka hor 8-pm Maalinta Doorashada ee ah Talaadada, Nofeembar 2, 2021. Liiska Goobaha Codbixinta Rasmiga ah ee la diyaariyay waxaa laga heli karaa hoos hadday oonleen tahay https://www.multco.us/elections/official-ballot-drop-sites-november-2-2021-special-election-somali.

Goobaha Rasmiga ah ee la keenayo Waraaqaha Codbixinta ee Nofeembar 2, 2021 Doorashada Gaarka ah

 Doorashooyinka Degmada Multnomah ee Portland:
 • Doorashooyinka Gobalka Multnomah (Goobta Rasmiga ah ee Waraaqaha Codbixinta la Keeni kara 24-ka sac) – 1040 SE Morrison St – Socodka/baaskiil ku kaxaynta Goobta Rasmiga ah ee waraaqaha codbixinta la keeni kara waa meel yar oo ku dhex taala dhinaca Dhismaha SE 11th Ave. iyo SE Morrison St.
Agagaarka Caasimada Farirview:
 • Fairview – Columbia Library (24-hour Sanduuqa Buugta Laybareeriga Lagu Diro) – 1520 NE Village St. Fairview
 • Maktabada Gresham (waa Goobta Rasmiga ah Waraaqaha Codbixinta la keeni karo 24-ka sac) – 385 NW Miller Ave Gresham
 • Xarunta Codbixinta Degdega – Saacada Koobaban – Degmada Multnomah Dhismaha East 600 NE 8th St. Gresham – wuxuu yaala Sanduuqa Codaynta Rasmiga ah gudaha Xarunta Codbixinta Degdega dabaqa koowaad ee Degmada Multnomah Dhismaha East Waxa uu furan yahay kaliya saacadaha xarunta codaynta ay furan tahay. Waa inaad inta aad gaadhiga meel soo dhigato kadibna usoo lugaysaa si aad warqadaada codaynta aad ugu diro.
Agagaarka Caasimada Lake Oswego iyo Iskuulka Degmada Lake Oswego:
 • A–Boy Supply (Sanduuqa Codaynta Rasmiga ee 24-ka sac) – 7365 SW Barbur Blvd. Portland
 • Hoolka Caasimada Lake Oswego  (Sanduuqa Codaynta Rasmiga 24-ka sac) - 380 A Ave. Lake Oswego - meesha lagala Goobta Codbixinta Rasmiga ah waa aagga lagu baakimo gawaarida 4th St.
 • Beerta Lake Oswego-Westlake  (Sanduuqa Codaynta Rasmiga 24-ka sac) - 14165 Bunick Dr. Lake Oswego - Goobta Codbixinta Rasmiga waxaa loo wareejiyay qaybta baarkinka ee xiriirisa Bunick iyo Melrose.
Agagaarka DooxadaTualatin oo kutaala Degmada Dabka & Samatabixinta:
 • A–Boy Supply (Sanduuqa Codaynta Rasmiga 24-ka sac) – 7365 SW Barbur Blvd. Portland
 • Maktabada Bulshada Cedar Mill (Sanduuqa Codaynta Rasmiga 24-ka sac) - 12505 NW Cornell Rd. Ste. 13 Portland
 • Maktabada Bulshada West Slope (Sanduuqa Codaynta Rasmiga 24-ka sac) - 3678 SW 78th Ave. Portland
 • Maktabada Garden Home - 7475 SW Oleson Rd. #6, Portland - *Sanduuqa lagu ridayo wuxuu ku jiraa gudaha -kala soco taariikhda/saacada www.wccls.org/libraries/gardenhome

Wixii liisas Goobaha Codbixinta Rasmiga Dheeraadka oo doorashadan u furan, booqo  Degmada Clackamas (www.clackamas.us/elections) iyo Degmada Washington (www.co.washington.or.us/AssessmentTaxation/Elections).  

 Xarunta Codbixinta Degdega ee Gresham waxay u furan tahay diiwaangelinta codbixiyayaasha, in lagu codeeyo iyo wixii baahi oo la xiriira doorashada laga bilaabo 18-ka Oktobar.

Xarunta Codbixinta Degdega ee kutaala Degmada Multnomah Dhismaha Barriga ee Wadada 800 NE 8th Gresham waxaa loo furi doona Doorashada Gaarka ee 2-da Nofeembar, 2021 laga bilaawo. Xarunta Codbixinta Degdega, Waadka cusboonaysiin kartaa macluumaadka la xiriira diiwaangelinta codbixintaada. Waxa aad sidoo kale heli kartaa warqada codaynta cusub si aad u badalato mid luntay ama waxyeelawday. Codeeyayaasha qaba naafonimada waxay heli karaan kaalmo. Codeeyayaasha ku hadla luuqad aan Ingiriisi ahayn waxay kaalmo ku heli karaan luuqada ay doorbidaan. Shaqaalaha doorashooyinka ayaa sidoo kale diyaar u ah su'aalaha ama wixii kale ee taageero ah ee la xiriira doorashooyinka.

Xarunta Codbixinta Degdega ee ku taala  Gresham way furan tahay Asniin ilaa Jumco laga bilaabo 8 a.m. ilaa 5 p.m. Warqadaha codbixinta waxaa laga gudoomayaa keliya Xarunta Codbixinta Degdega xiliyada ay furan tahay. Goobta ugu dhaw ee ah Goobta Sanduuqa Codbixinta Rasmiga ah 24-saacadood waxa ay ku taalaa baarkinka Maktabadda Gresham ee 385 NW Miller Avenue. 

Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay siinaysaa turjumaan, oo lacag la'aan ah, qof walba oo ubaahan caawimaad la xiriirta codbixinta luuqad aan ahayn Ingiriis Macluumaadka codaynta iyo doorashooyinka dheeraad ah oo ku qoran sagaal luuqadood ayaa onlayn ahaan looga heli karaa www.mcelections.org.

Furo adeegga Lasoco Warqadaada Codaynta 

Adeegeena La Soco Warqadaada Codaynta waxaa hadda lagu heli karaa luuqado badan! Waxaad dooran kartaa inaad ogaysiisyada warqadda codbixinta ku hesho Ingiriisi, Isbaanish, Fiitnaamiis, ama Shiineys. Isku diiwaan geli maanta adeegga La Soco Warqadaada Codaynta oo hel istiikarka onleenka ah ee "Waan Codeeyay". Fariin qoraal ah, iimayl ama cod wargelin ah ayaa kuu sheegi doona marka xafiiska degmada Doorashooyinka uu boosta kuugu soo diro warqada codaynta, oo marka aad soo celiso inay nasoo gaadhay. Wargelinta ayaa sidoo kale muujinaysa hadii warqada codaynta la aqbalay ama hadii ay u baahan tahay in talaabo dheeraad ah laga qaado. Gudaha fariinta "Codaynta La Aqbalay", codeeyayaashu waxay ka heli doonaan warqada dhajista ah ee "Waan Codeeyay" ee Oregon ee gaar ah oo ay soo dhigi karaan baraha bulshada. Codbixiyeyaasha Degmada Multnomah waxay ku furan karaan adeegan inay booqdaan multnomah.ballottrax.net.

Laanta Doorashooyinka Degmada Multnomah iyo COVID-19

Laanta Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay raacaysaa dhamaan talooyinka fayodhawrka ee ay bixisay Xarunta Kahortaga iyo Xakamaynta Cudurada (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), oo ay ku jiraan xidhashada daboolka wejiga iyo tilmaamaha kala fogaanshaha. Daboolitanka wejiga ayaa waajib ah marka la booqanayo goobaheena adeega codbixinta. Adeegyada codbixinta badankood waxa lagu dhammaystiri karaa onleen ahaan. Wixii su'aalo ah, fadlan wac 503-988-VOTE (8683).

Taariikhaha Muhiimka ah ee Maalmaha Doorashada Gaarka ah ee Nofeembar 2, 2021.

 • Waxaa la bilaabi doonaa in warqadaha codeynta loogu soo diro boostada codeeyeyaasha u qalma (waraaqaha codeeyeyaasha oo ku jira xirmada cod bixinta) - Oktoobar 13, 2021
 • Xarunta Codbixinta Degdegga ah ee Gresham Waxay Furan Tahay - Oktoobar 18, 2021
 • Dhammaan codeeyayaasha uqalma waa inay helaan waraaqahooda codaynta. Oktoobar 21, 2021 
 • Maalinta ugu danbaysa ee si ammaan ah aad ugu soo celinayso warqadaada codbixinta boostada. Oktobar 26, 2021
 • Maalinta Doorashooyinka - Warqadaha codbixinta waxa u danbaysa 8 p.m Nofeembar 2, 2021
 • Natiijooyinka Doorashooyinka kama dambaysta ah waxaa loo sharciyaynayaa magaalooyinka iyo degmooyinka gaarka ah. Nofeembar 22, 2021

Xafiiska Guud:

Dhismaha Doorashada Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Goobta Gresham:

Wey Furan Tahay Oktoobar 18 - Nofeembar 2, 2021

Xarunta Codbixinta Degdegga ah ee Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Taleefan: 503-988-VOTE (8683)

Iimayl: elections@multco.us

Barta internetka (wensaytka) www.mcelections.org