November 8, 2022

Thứ Ba, ngày 8 tháng 11 năm 2022

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)

Thông tin về Ngày Bầu Cử ở Quận Multnomah: Hạn chót để quý vị bỏ phiếu là 8 giờ tối hoặc quý vị có thể gửi lá phiếu qua đường bưu điện và đóng dấu bưu điện chậm nhất vào ngày 8 tháng 11 năm 2022 để lá phiếu của quý vị được kiểm đếm

Vote muralHôm nay, ngày 8 tháng 11 năm 2022, là ngày cuối cùng để bỏ phiếu trong Cuộc Tổng Tuyển Cử. Các lá phiếu đã bầu phải đến được bất kỳ văn phòng bầu cử quận nào tại Oregon hoặc Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức chậm nhất vào 8 giờ tối nay hoặc được gửi qua đường bưu điện và đóng dấu bưu điện chậm nhất vào ngày 8 tháng 11 năm 2022 để lá phiếu của quý vị được kiểm đếm. Quý vị có thể xem trực tuyến Lịch Trình Kết Quả Bầu Cử cho cuộc bầu cử này  tại đây

Các cử tri có thể đến bất kỳ Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức 24 giờ nào và bất kỳ thùng trả sách 24 giờ nào của Thư Viện Quận Multnomah để bỏ phiếu một cách an toàn và bảo mật. Quý vị có thể tìm Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức hoặc điểm trả sách của thư viện gần quý vị nhất tại  multco.us/dropsites. Tất cả cử tri đã ghi danh ở Quận Multnomah phải đã nhận được lá phiếu của mình chậm nhất vào Thứ Năm, ngày 27 tháng 10 năm 2022. 

Nếu cử tri của Quận Multnomah cần một lá phiếu hoặc muốn được hỗ trợ, hãy gọi cho Ban Bầu Cử Quận Multnomah theo số 503-988-VOTE (8683). Để được hỗ trợ trực tiếp, các cử tri cũng có thể đến Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy tại Quận Multnomah ở khu vực Đông Nam Portland (1040 SE Morrison St., Portland) hoặc Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc ở Gresham (600 NE 8th St., Gresham, trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah). 

Xin lưu ý rằng quý vị phải đeo đồ che mặt khi ở bên trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah, nơi đặt Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Gresham, vì đây là cơ sở có không gian hoạt động chung cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Ban Bầu Cử Quận Multnomah mở cửa đến 8 giờ tối đối với các dịch vụ dành cho cử tri

Các cơ sở của Ban Bầu Cử Quận Multnomah sẽ mở cửa tại cả hai địa điểm Đông Nam Portland và Gresham đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử, ngày 8 tháng 11 năm 2022 để hỗ trợ cử tri. Nhân viên bầu cử có thể giúp cử tri thay thế lá phiếu bị mất hay bị hư hại hoặc cập nhật thông tin ghi danh cử tri của họ. Nhân viên cũng có thể hỗ trợ các cử tri khuyết tật. 

Các cử tri nói ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh sẽ được hỗ trợ bằng ngôn ngữ ưu tiên của mình. Ban Bầu Cử Quận Multnomah cung cấp dịch vụ phiên dịch miễn phí cho bất kỳ người nào cần được giúp đỡ bỏ phiếu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Quý vị có thể xem thêm thông tin về hoạt động bỏ phiếu và bầu cử bằng 18 ngôn ngữ trực tuyến trên trang multco.us/education-and-outreach

Nhân viên bầu cử cũng sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc hoặc cung cấp trợ giúp khác liên quan đến bầu cử qua điện thoại theo số 503-988-VOTE (8683). 

Dịch Vụ Yêu Cầu Lá Phiếu Thay Thế Trước

Ban Bầu Cử Quận Multnomah cung cấp Dịch Vụ Yêu Cầu Lá Phiếu Thay Thế Trước để cho phép cử tri yêu cầu lá phiếu thay thế trực tuyến trên trang web multco.us/orderahead trước khi đến một địa điểm phục vụ cử tri để nhận lá phiếu thay thế đó. Cử tri có thể yêu cầu lấy lá phiếu thay thế ngay hôm nay tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc (600 NE 8th St. Gresham, trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah) hoặc tại Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah (1040 SE Morrison St., Portland). Đối với các yêu cầu nhận lá phiếu trong giờ làm việc, một lá phiếu sẽ được chuẩn bị sẵn trong vòng hai giờ tại một trong hai địa điểm văn phòng do quý vị chọn.

Ghi danh nhận dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu 

Dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu phổ biến của chúng tôi hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ! Cử tri có thể chọn nhận thông báo theo dõi và thông tin cập nhật về lá phiếu bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Somali, tiếng Việt hoặc tiếng Trung. Nhận nhãn dán ảo “Tôi Đã Bỏ Phiếu” sau khi quý vị gửi lại lá phiếu của mình. Các cử tri tại Quận Multnomah có thể ghi danh bằng cách truy cập multnomah.ballottrax.net.

Các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức ở Quận Multnomah

Tất cả các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức 24 giờ, bao gồm cả các địa điểm của Thư Viện Quận Multnomah làm việc đến 8 giờ tối nay, Thứ Ba, ngày 8 tháng 11 có trong danh sách dưới đây. Trong đó có cả một Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức mới tại Rose Quarter, nằm ở phía nam của Rose Quarter, cạnh đài phun nước và bảng hiệu Rip City! Chúng tôi sẽ thu gom toàn bộ phiếu bầu tại các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức thường xuyên trong ngày và đúng 8 giờ tối nay.oki Quý vị cũng có thể tìm danh sách đầy đủ tại multco.us/dropsites

Portland

Bắc Portland

 • Rose Quarter – Nằm ở phía nam của Rose Quarter, cạnh đài phun nước và bảng hiệu Rip City; chỉ dành cho người đi bộ (xem bản đồ)
 • Thư Viện St. Johns (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 7510 N Charleston Ave. (xem bản đồ)
 • Thư Viện North Portland (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 512 N Killingsworth St. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Kenton (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 8226 N Denver Ave. (xem bản đồ)
 • Cửa Hàng Tạp Hóa Green Zebra (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – 3011 N Lombard St., nằm tại bãi đậu xe phía sau của N Curtis Ave. (xem bản đồ)
 • Công Viên McCoy (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – Nằm ở góc đông nam của Công Viên McCoy, gần giao lộ N Trenton St. và N Newman Ave.; chỉ dành cho người đi bộ (xem bản đồ)

Đông Bắc Portland

 • Thư Viện Albina (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – 216 NE Knott St. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Hollywood (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 4040 NE Tillamook St. (xem bản đồ)
 • Nhà Hàng McDonald's (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – 2010 NE César E. Chávez Blvd., ở phía tây của NE 40th Ave. giữa NE Tillamook St. và NE Hancock St. và gần Thư Viện Hollywood (xem bản đồ)
 • Thư Viện Gregory Heights (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 7921 NE Sandy Blvd. (xem bản đồ)
 • Khu Phố Parkrose (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – 4390 NE 102nd Ave., nằm tại bãi đậu xe phía đông, đối diện Trung Tâm Maywood Park của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Mt. Hood nằm trên NE 102nd Ave. và NE Prescott St. (xem bản đồ)

Tây Bắc Portland

 • Thư Viện Northwest (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 2300 NW Thurman St. (xem bản đồ)

Đông Nam Portland

 • Ban Bầu Cử Quận Multnomah – 1040 SE Morrison St. (xem bản đồ)
  • SE 11th Ave. – Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức đặt tại phía đông của SE 11th Ave. giữa SE Alder St. và SE Morrison St.
  • SE Belmont St. – Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức đặt tại phía bắc của SE Belmont St. giữa SE 10th Ave. và SE 11th Ave.
  • 1040 SE Morrison St. – Đi bộ/đi xe đạp tới Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức tại tòa nhà nằm ở góc phố SE 11th Ave. và SE Morrison St.
 • Thư Viện Belmont (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 1038 SE César E. Chávez Blvd. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Sellwood-Moreland (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 7860 SE 13th Ave. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Woodstock (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 6008 SE 49th Ave. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Holgate (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 7905 SE Holgate Blvd. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Midland (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – 805 SE 122nd Ave. (xem bản đồ)
 • Rạp Chiếu Phim Regal Cinemas / Cửa Hàng Rửa Xe M & M (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – SE Division St. và SE 165th Ave., nằm ở bãi đậu xe của Regal Cinemas, phía sau Cửa Hàng Rửa Xe M & M (xem bản đồ)
 • Thư Viện Rockwood (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 17917 SE Stark St. (xem bản đồ)

Tây Nam Portland

 • A–Boy Supply (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – 7365 SW Barbur Blvd. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Capitol Hill (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 10723 SW Capitol Hwy. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Hillsdale (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 1525 SW Sunset Blvd. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Trung Tâm (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 801 SW 10th Ave., nằm trên S.W. 11th Avenue, giữa S.W. Yamhill Street và S.W. Taylor Street trong khi Thư Viện Trung Tâm đang trong quá trình xây dựng.  (xem bản đồ)
 • Quảng Trường Pioneer Courthouse (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – Nằm ở khu nhà 700 của SW Broadway, bên cạnh Starbucks và đối diện Nordstrom; chỉ dành cho người đi bộ (xem bản đồ)

Fairview

 • Thư Viện Fairview-Columbia (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 1520 NE Village St. (xem bản đồ

Gresham

 • Thư Viện Gresham (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – 385 NW Miller Ave. (xem bản đồ)
 • Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc - Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – 600 NE 8th St., nằm bên trong Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc ở tầng một của Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah. Nơi này chỉ phục vụ trong giờ mở cửa của Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc. Quý vị sẽ cần phải đậu xe và đi bộ tiếp vào bên trong để bỏ lá phiếu của mình. (xem bản đồ)

Troutdale 

 • Thư Viện Troutdale (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 2451 SW Cherry Park Rd. (xem bản đồ

Đếm ngược đến Ngày Tổng Tuyển Cử sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11

 • Ngày Bầu Cử: Ngày 8 tháng 11 năm 2022
 • Kết quả bầu cử cuối cùng được chứng nhận: Ngày 5 tháng 12 năm 2022

Địa Điểm của Ban Bầu Cử

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah

1040 SE Morrison St., Portland

Địa điểm tại Gresham (mở từ ngày 17 tháng 10 – 8 tháng 11 năm 2022):

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham

Điện thoại: 503-988-VOTE

Email: elections@multco.us

Trang web: MultnomahVotes.gov