May 12, 2022

Thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)

Các lá phiếu bầu cử đã bầu phải được gửi tới bất kỳ văn phòng bầu cử quận nào tại Oregon hoặc Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức chậm nhất vào lúc 8 giờ tối, thứ Ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022.

motorcyclist dropping ballot at drop boxCử tri có thể gửi lại lá phiếu đã bầu cử của mình tại bất kỳ Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức nào bao gồm bất kỳ thùng trả sách 24 giờ nào của Thư Viện Quận Multnomah để bỏ lá phiếu một cách an toàn và bảo mật. Để tìm Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức gần quý vị nhất, hãy truy cập: multco.us/dropsites

Tất cả cử tri đã ghi danh phải nhận được lá phiếu bầu cử của mình. Cử tri đã ghi danh nhưng chưa nhận được lá phiếu hoặc cần nhận lá phiếu thay thế cần phải liên hệ với văn phòng bầu cử. Tại Quận Multnomah, Dịch Vụ Yêu Cầu Trước Lá Phiếu Thay Thế cho phép cử tri truy cập trực tuyến multco.us/orderahead, yêu cầu lá phiếu thay thế để đến nhận tại “Will Call” (quầy Nhận Lá Phiếu Đã Yêu Cầu Trước). Sau đó cử tri có thể nhận được lá phiếu thay thế của họ tại Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah tại 1040 SE Morrison Street, Portland 97214 hoặc Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah tại 600 NE 8th Street, Gresham 97030

Cử tri cũng có thể gọi cho Ban Bầu Cử Quận Multnomah theo số 503-988-VOTE (8683) hoặc đến trực tiếp địa điểm SE Portland hoặc Gresham để được hỗ trợ hoặc nhận lá phiếu thay thế. Xin lưu ý, quý vị phải đeo đồ che mặt khi ở bên trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah, nơi đặt Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Gresham, vì đây là cơ sở có không gian hoạt động chung cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Giờ hoạt động bình thường của Ban Bầu Cử Quận Multnomah tại cả hai địa điểm SE Portland và Gresham là 8 giờ sáng - 5 giờ chiều, thứ Hai - thứ Sáu. 

Giờ mở cửa tăng cường tại cả hai địa điểm SE Portland và Gresham là:

 • Thứ Tư, ngày 11 tháng 5 - thứ Sáu, ngày 13 tháng 5:  8 giờ sáng – 7 giờ tối
 • Thứ Bảy, ngày 14 tháng 5: 10 giờ sáng – 2 giờ chiều
 • Thứ Hai, ngày 16 tháng 5: 8 giờ sáng – 7 giờ tối
 • Thứ Ba,  ngày 17 tháng 5:  7 giờ sáng – 8 giờ tối (Ngày Bầu Cử)

Theo Dõi Lá Phiếu Của Mình: Cử tri có thể ghi danh để theo dõi lá phiếu của mình và nhận nhãn dán ảo “Tôi Đã Bỏ Phiếu”. Thông báo bằng cách nhắn tin, gửi e-mail hoặc thư thoại cho cử tri biết thời điểm văn phòng bầu cử quận gửi lá phiếu qua đường bưu điện. Thông báo cũng cho biết liệu lá phiếu bầu cử có được chấp nhận để kiểm đếm hay liệu cử tri có được yêu cầu phải hành động thêm hay không. Bên trong thông báo "Lá Phiếu Được Chấp Nhận", cử tri có thể truy cập nhãn dán “Tôi Đã Bỏ Phiếu” đặc biệt của Oregon hiện đã sẵn sàng để có thể chia sẻ trên mạng xã hội. Dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử hiện có sẵn tiếng Anh và năm ngôn ngữ khác. Cử tri tại Quận Multnomah có thể ghi danh bằng cách truy cập multnomah.ballottrax.net.
 

30 Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức của Quận Multnomah để Phục Vụ Quý Vị

Quận Multnomah hiện có 30 Địa Điểm Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức hoạt động từ bây giờ cho đến 8 giờ tối Ngày Bầu Cử để quý vị gửi lại lá phiếu bầu cử của mình. Các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức bao gồm tất cả các địa điểm Thư Viện Quận Multnomah. Các lá phiếu bầu cử được thu nhận từ các địa điểm tại thư viện và các Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức theo lịch trình thường xuyên. Danh sách các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức có sẵn trực tuyến và được trình bày dưới đây. 

Portland

Bắc Portland

 • Thư Viện St. Johns (Thùng Trả Sách Thư Viện) –7510 N Charleston Ave. (xem bản đồ)
 • Thư Viện North Portland (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 512 N Killingsworth St. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Kenton (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 8226 N Denver Ave. (xem bản đồ)
 • Cửa Hàng Tạp Hóa Green Zebra – 3011 N Lombard St. (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức đặt gần bãi đậu xe phía sau của N Curtis Ave.) (xem bản đồ)
 • Công Viên McCoy (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – nằm ở góc đông nam Công Viên McCoy, gần giao lộ North Trenton Street và North Newman Avenue – Chỉ Dành Cho Người Đi Bộ) (xem bản đồ)

Đông Bắc Portland

 • Thư Viện Albina (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – 216 NE Knott St. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Hollywood (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 4040 NE Tillamook St. (xem bản đồ)
 • Nhà Hàng McDonald’s (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – 2010 NE César E. Chávez Blvd., ở phía tây của NE 40th Ave. giữa NE Tillamook St. và NE Hancock St. và gần Thư Viện Hollywood (xem bản đồ)
 • Thư Viện Gregory Heights (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 7921 NE Sandy Blvd. (xem bản đồ)
 • Khu Phố Parkrose Neighborhood – 4390 NE 102nd Ave. – Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức đặt tại bãi đậu xe phía đông, đối diện MHCC Maywood Park Center nằm trên NE 102nd Ave. và NE Prescott St. (xem bản đồ)

Tây Bắc Portland

 • Thư Viện Northwest (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 2300 NW Thurman St. (xem bản đồ)

Đông Nam Portland

 • Ban Bầu Cử Quận Multnomah – 1040 SE Morrison St. (xem bản đồ)
  • SE 11th Avenue – Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức đặt tại phía đông của
   SE 11th Ave. giữa SE Alder St. và SE Morrison St.
  • SE Belmont Street – Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức đặt tại phía bắc của
   SE Belmont St. giữa SE 10th Ave. và SE 11th Ave.
  • 1040 SE Morrison Street – Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức cho người đi bộ/đi xe đạp là một vị trí trong tòa nhà nằm ở góc phố SE 11th Ave. và
   SE Morrison St.
 • Thư Viện Belmont (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 1038 SE César E. Chávez Blvd. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Sellwood – Moreland (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 7860 SE 13th Ave. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Woodstock (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 6008 SE 49th Ave. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Holgate (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 7905 SE Holgate Blvd. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Midland (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – 805 SE 122nd Ave. (xem bản đồ)
 • Rạp Chiếu Phim Regal Cinemas / Cửa Hàng Rửa Xe M & M – SE Division St. & SE 165th Ave. – Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức đặt tại bãi đậu xe của Regal Cinemas, phía sau Cửa Hàng Rửa Xe M & M (xem bản đồ)
 • Thư Viện Rockwood (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 17917 SE Stark St.  (xem bản đồ)

Tây Nam Portland

 • A–Boy Supply (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – 7365 SW Barbur Blvd. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Capitol Hill (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 10723 SW Capitol Hwy. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Hillsdale (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 1525 SW Sunset Blvd. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Central – 801 SW 10th Ave. Thùng Trả Sách Thư Viện cho Lái Xe Qua nằm trên SW 11th Ave. giữa SW Yamhill St. và SW Taylor St. (xem bản đồ)
 • Quảng Trường Pioneer Courthouse (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức)  – khu nhà 700 của SW Broadway (bên cạnh Starbucks và đối diện Nordstrom – Chỉ Dành Cho Người Đi Bộ) (xem bản đồ)

Fairview

 • Thư Viện Fairview – Columbia (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 1520 NE Village St. (xem bản đồ

Gresham

 • Thư Viện Gresham (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – 385 NW Miller Ave. (xem bản đồ)
 • Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc - Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah, 600 NE 8th St. – Có một Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức bên trong Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc ở tầng một của Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah. Thùng bỏ phiếu này chỉ phục vụ trong giờ mở cửa của trung tâm bỏ phiếu. Quý vị sẽ cần phải đậu xe và đi bộ tiếp vào bên trong để bỏ lá phiếu bầu cử của mình. (xem bản đồ)

Troutdale 

 • Thư Viện Troutdale (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 2451 SW Cherry Park Rd. (xem bản đồ
 

Văn phòng chính:

Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

 

Địa điểm tại Gresham:

Mở cửa từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5 năm 2022

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

 

Điện thoại: 503-988-VOTE (8683)

Email: elections@multco.us

Trang web: MultnomahVotes.gov