April 12, 2021

Thứ Hai, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah Sẵn Sàng Hỗ Trợ Các Cử Tri Khuyết Tật. Các Cử Tri Cũng Có Thể Được Hỗ Trợ Bằng Ngôn Ngữ Ưa Thích Của Mình.

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-8683

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah có thể hỗ trợ quý vị lập kế hoạch BỎ PHIẾU vào Tháng 5 này!

Cuộc bầu cử tiếp theo ở Quận Multnomah là Cuộc Bầu Cử Đặc Khu sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 5 năm 2021. Cuộc bầu cử này bao gồm phần tranh cử cho các vị trí trong hội đồng trường học, cao đẳng cộng đồng, khu vực dịch vụ giáo dục, khu chữa cháy và khu cấp nước nông thôn ở địa phương của quý vị. Tùy thuộc vào nơi quý vị sinh sống, trên lá phiếu bầu cử của quý vị có thể có một hoặc nhiều phần tranh cử trong số này. Quý vị cũng sẽ có ít nhất một dự luật trên lá phiếu bầu cử của mình. Tất cả các cử tri đã ghi danh ở Quận Multnomah sẽ nhận được một lá phiếu bầu cử cho cuộc bầu cử này. Lá phiếu bầu cử sẽ được gửi qua đường bưu điện bắt đầu từ ngày 28 tháng 4.

Nếu quý vị là cử tri cần trợ giúp, quý vị có thể truy cập trực tuyến, gọi điện, gửi email hoặc đến địa điểm của Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah để được hỗ trợ ở bất kỳ bước nào của quy trình bỏ phiếu, bao gồm: đăng ký bỏ phiếu, đánh dấu hoặc đọc lá phiếu bầu cử, cập nhật thông tin ghi danh cử tri, tìm hiểu các quy tắc bầu cử và các bước bỏ phiếu hoặc bất kỳ hỗ trợ nào khác liên quan đến hoạt động bầu cử.

Các cuộc bầu cử ở địa phương có ý nghĩa rất quan trọng. Hãy Lên Kế Hoạch BỎ PHIẾU trong Tháng 5 này!

Trước hạn chót vào Ngày Bầu Cử sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 5, Ban Bầu Cử Quận Multnomah yêu cầu cử tri Lập Kế Hoạch BỎ PHIẾU! Danh sách kiểm tra chú trọng vào hành động sẽ hướng dẫn cử tri qua năm bước cần thiết để đảm bảo lá phiếu bầu cử của cử tri sẽ được kiểm đếm.
 

 • Ghi danh BỎ PHIẾU.
 • Nhận lá phiếu bầu cử của quý vị.
 • BẦU trên lá phiếu bầu cử của quý vị.
 • Gửi lại lá phiếu bầu cử của quý vị.
 • Các cuộc bầu cử ở địa phương rất quan trọng. Hãy đảm bảo lá phiếu bầu cử của quý vị được kiểm đếm!

Hỗ Trợ Cử Tri Có Sẵn Dành Cho Các Cử Tri Khuyết Tật.

Quý vị có thể yêu cầu hỗ trợ bỏ phiếu từ bạn bè, thành viên gia đình hoặc người khác mà quý vị quen biết và tin tưởng. Nếu cần, quý vị cũng có thể gọi điện và yêu cầu Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah hỗ trợ bỏ phiếu và giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động bầu cử. Nhóm Hỗ Trợ Cử Tri của Ủy Ban Bầu Cử có thể hỗ trợ cử tri tại nhà, tại nơi họ sinh sống hoặc tại địa điểm phục vụ bầu cử tại SE Portland hoặc Gresham. Dịch vụ hỗ trợ này luôn được cung cấp miễn phí. Theo quy định của pháp luật, các chủ hãng hoặc đại diện công đoàn không được hỗ trợ cử tri. Nhân viên Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah luôn tuân thủ theo những khuyến cáo về an toàn do Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers For Disease Control And Prevention, CDC) đưa ra.

Dịch Vụ Hỗ Trợ Bầu Cử Cũng Có Sẵn Bằng Ngôn Ngữ Ưa Thích Của Cử Tri.

Quý vị cũng có thể yêu cầu hỗ trợ bỏ phiếu bằng ngôn ngữ ưa thích của mình. Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah có nhân viên song ngữ nói được nhiều ngôn ngữ. Ủy Ban Bầu Cử cũng có thể cung cấp thông dịch viên miễn phí cho bất kỳ ai cần được hỗ trợ bỏ phiếu hoặc trong quy trình bầu cử bằng một ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh. Dịch vụ thông dịch qua điện thoại hoặc video được cung cấp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, kể cả Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ (American Sign Language, ASL).

Hạn Chót Ghi Danh Cử Tri là ngày 27 tháng 4.

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah xin nhắc cử tri rằng ngày 27 tháng 4 năm 2021 là hạn chót ghi danh cử tri cho Cuộc Bầu Cử Đặc Khu sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 5. Cử tri Oregon mới có giấy phép lái xe, bằng lái xe hoặc căn cước Oregon hợp lệ có thể ghi danh trực tuyến tại oregonvotes.gov/register. Nếu quý vị không có giấy phép lái xe, bằng lái xe hoặc căn cước Oregon hợp lệ hoặc nếu đã hết hạn, quý vị cần điền thông tin vào Thẻ Ghi Danh Cử Tri bản cứng sẵn có tại Cơ Quan Bưu Chính Hoa Kỳ, các địa điểm tại Thư Viện Quận Multnomah và Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah.

Nếu quý vị đã ghi danh bỏ phiếu, chúng tôi đề nghị quý vị kiểm tra địa chỉ và tên hiện được ghi trong hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị. Cử tri có thể cập nhật thông tin của mình trực tuyến tại oregonvotes.gov/myvote hoặc trên Thẻ Ghi Danh Cử Tri Oregon.

Đăng ký dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử

Dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử phổ biến của chúng tôi hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ! Quý vị có thể chọn nhận thông báo và thông tin cập nhật về lá phiếu bầu cử bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt hoặc Tiếng Trung. Đăng ký dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử và nhận ngay nhãn dán ảo "Tôi Đã Bỏ Phiếu". Thông báo bằng văn bản, email hoặc giọng nói sẽ cho quý vị biết khi văn phòng bầu cử quận đã gửi lá phiếu bầu cử của quý vị qua đường bưu điện và khi chúng tôi nhận được lá phiếu bầu cử quý vị gửi lại. Thông báo cũng cho biết liệu lá phiếu bầu cử có được chấp nhận để kiểm đếm hay liệu cử tri có được yêu cầu phải hành động thêm hay không. Bên trong thông báo "Lá Phiếu Được Chấp Nhận", cử tri sẽ có quyền truy cập vào nhãn dán "Tôi Đã Bỏ Phiếu" đặc biệt của Oregon hiện và có thể chia sẻ nhãn dán này trên mạng xã hội. Các cử tri tại Quận Multnomah có thể đăng ký dịch vụ này bằng cách truy cập multnomah.ballottrax.net.

Thông Tin Lá Phiếu Vắng Mặt

Những cử tri sẽ vắng nhà vào hoặc gần Ngày Bầu Cử cần yêu cầu gửi lá phiếu vắng mặt đến địa chỉ tạm trú của mình qua đường bưu điện. Để nhận được lá phiếu vắng mặt, quý vị phải hoàn thành Đơn Yêu Cầu Lá Phiếu Vắng Mặt. Quý vị có thể tìm đơn đăng ký và tìm hiểu thêm thông tin về cách đăng ký vắng mặt trực tuyến tại multco.us/absentee. Ngoài ra, quý vị có thể liên hệ với văn phòng của chúng tôi theo địa chỉ elections@multco.us hoặc theo số (503) 988-8683 để được trợ giúp thêm.

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah và COVID-19

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah luôn tuân theo những khuyến cáo về an toàn do Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) đưa ra, bao gồm việc đeo đồ che mặt và các chỉ dẫn về việc giữ khoảng cách. Việc đeo đồ che mặt khi đến hai địa điểm phục vụ cử tri của chúng tôi là BẮT BUỘC. Nhiều dịch vụ cử tri cũng có thể được hoàn thành trực tuyến. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi 503-988-8683.

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah mong muốn tất cả cử tri có thể bỏ phiếu dễ dàng, riêng tư và độc lập, hiểu rõ các bước trong quy trình bỏ phiếu cũng như quy tắc bầu cử và biết đến những cử tri nào cần yêu cầu hỗ trợ. Hoàn cảnh của mỗi cử tri có thể khác nhau và chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết.

Đếm Ngược đến Ngày Bầu Cử 18 Tháng 5

 • Sổ Tay Cử Tri được gửi qua đường bưu điện đến tất cả các hộ gia đình - Ngày 21 tháng 4 năm 2021
 • Hạn Chót Để Cử Tri Ghi Danh - Ngày 27 tháng 4 năm 2021
 • Các lá phiếu bầu cử bắt đầu được gửi qua đường bưu điện đến các cử tri - Ngày 28 tháng 4 năm 2021
 • Mở Cửa Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Gresham - Ngày 3 tháng 5 năm 2021
 • Tất cả các cử tri phải nhận được lá phiếu bầu cử của mình. - Ngày 6 tháng 5 năm 2021
 • Ngày cuối cùng để gửi lại lá phiếu bầu cử của quý vị qua đường bưu điện một cách an toàn - Ngày 11 tháng 5 năm 2021
 • Ngày Bầu Cử - Chúng tôi phải nhận được các lá phiếu bầu cử trước 8 giờ tối - Ngày 18 tháng 5 năm 2021
 • Kết quả bầu cử cuối cùng được chứng nhận cho các đặc khu - ngày 7 tháng 6 năm 2021.

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở cửa từ ngày 3 tháng 5 - ngày 18 tháng 5 năm 2021

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-8683

Email: elections@multco.us

Trang mạng: www.mcelections.org