May 19, 2021

Thứ Tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021

Các Cử Tri của Quận Multnomah Đưa Ra Quyết Định về Hơn 100 Phần Tranh Cử Của Đặc Khu và Dự Luật Trên Lá Phiếu cho Cuộc Bầu Cử Đặc Khu vào Ngày 18 Tháng 5 Năm 2021 — Các Thành Viên Nhóm Nỗ Lực Giúp Đảm Bảo Mọi Lá Phiếu Đều Được Kiểm Đếm

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)

Các Cử Tri của Quận Multnomah Đưa Ra Quyết Định về Hơn 100 Phần Tranh Cử Của Đặc Khu và Dự Luật Trên Lá Phiếu

Tính đến 8 giờ tối Ngày Bầu Cử, Thứ Ba, ngày 18 tháng 5, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 22.34 phần trăm so với 126,086 phiếu bầu, vì các cử tri đã đưa ra quyết định về hơn 100 phần tranh cử của đặc khu và một dự luật trên lá phiếu toàn quận. Các phần tranh cử cụ thể và dự luật trên lá phiếu của từng cử tri phụ thuộc vào các quận và khu vực pháp lý mà họ sinh sống.

Kiểm Phiếu Các Cuộc Bầu Cử Ở Địa Phương!

Các cuộc bầu cử ở địa phương có ý nghĩa rất quan trọng và đóng vai trò then chốt trong việc đưa ra quyết định định hình tương lai của cộng đồng chúng ta. Xin cảm ơn hàng ngàn cử tri ở Quận Multnomah đã tham gia bỏ phiếu và đảm bảo rằng tiếng nói của họ được lắng nghe trong cuộc bầu cử đặc khu này.

Các cử tri một lần nữa đã đăng ký và nhận được thông báo theo dõi lá phiếu và thông tin cập nhật từ dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử phổ biến của Quận Multnomah. Thông báo được gửi qua tin nhắn bằng văn bản, email hoặc thư thoại bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt hoặc tiếng Trung giúp cử tri Quận Multnomah biết khi nào họ nhận được lá phiếu của mình và sau khi đã bỏ phiếu và gửi lại, họ sẽ biết khi nào lá phiếu của họ được chấp nhận để kiểm phiếu. Gần 30 phần trăm cử tri đủ điều kiện đã đăng ký sử dụng dịch vụ tuyệt vời này! Đăng ký trước khi diễn ra lần bầu cử tiếp theo tại multnomah.ballottrax.net.

Tổ Chức Bầu Cử là Nỗ Lực của Tập Thể

Lee Neils, election worker stands at the door to the white elections van inside the bay area of the building. One of her arms is in the open window. The Multnomah County logo is on the side of the van.
Lee Neils, Multnomah County Elections

Tổ chức một cuộc bầu cử là nỗ lực của cả một tập thể và cần phải có một đội ngũ chuyên trách về bầu cử để hỗ trợ cử tri và quản lý các lá phiếu từ khi in ra đến khi gửi đi, đảm bảo cử tri có thể bỏ phiếu và cuối cùng là cử tri gửi lại lá phiếu để kiểm đếm. Mỗi bước trong hành trình của lá phiếu cần có sự tham gia của rất nhiều nhân viên bầu cử. Xin nhắc lại, những nhân viên bầu cử này vẫn phục vụ trong thời gian diễn ra đại dịch.

Lee Neils là nhân viên phụ trách phiếu bầu. Cô là thành viên trong một nhóm gồm hai nhân viên bầu cử đã tuyên thệ thu thập phiếu bầu từ 30 Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức của Quận Multnomah và sau đó mang các lá phiếu trở lại Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy của Quận Multnomah để xử lý. Cô làm nhân viên bầu cử từ năm 2006.

Cô cho biết: “Tôi yêu công việc của mình. Tôi đang tham gia vào quá trình bỏ phiếu dân chủ.” “Tôi thích gặp gỡ mọi người ở nơi công cộng; trả lời các câu hỏi về việc bỏ phiếu và khiến họ cảm thấy họ được trân trọng.”


Kristen Mun, elections worker stands at the sorter machine. She takes ballots from a tray at shoulder level and puts them into a green tray just above her head. She wears black headphones, a blue mask with white flowers on it, and a cream colored shirt.
Kristen Mun, Multnomah County Elections

Kristen Mun đang làm công tác bầu cử năm thứ hai ở Quận Multnomah. Cô lấy các lá phiếu đã được bầu từ các Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức hoặc qua đường bưu điện và đưa chúng vào máy phân loại trong Phòng Xanh tại Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy ở Quận Multnomah. Máy phân loại sẽ phân loại các lá phiếu và chụp ảnh chữ ký của quý vị trên phong bì bỏ phiếu.

Mun cho biết: “Tôi tò mò về cách thức mọi việc diễn ra.” “Tôi thích công việc này vì thứ nhất, tôi phải tìm hiểu thêm về hành trình của lá phiếu, và thứ hai, tôi thực sự thích những người làm công tác Bầu Cử. Họ thực sự quan tâm đến quá trình bầu cử hơn bất cứ điều gì.”


Tom Urbanowicz, election worker sits at a ballot extration table. He wears a black face covering and red colored shirt. There is a woman working at a machine behind him and an open green door in the background.
Tom Urbanowicz, Multnomah County Elections

Tom Urbanowicz làm việc với các bảng trích xuất phiếu bầu. Anh kiểm tra các khay đựng phiếu bầu đã được phân loại và chuẩn bị mở ra. Anh ấy cũng làm các công việc khác phục vụ Bầu Cử. Anh gửi các lá phiếu đến các cử tri ở nước ngoài, chuẩn bị các lá phiếu thay thế và nhận những lá phiếu đã được cử tri bỏ phiếu gửi lại qua đường bưu điện vào mỗi buổi sáng. Đây là lần bầu cử thứ sáu của anh ấy.

Anh cho biết: “Trước đây tôi dạy môn xã hội học trong 31 năm, dạy về quy trình bỏ phiếu và khuyến khích trẻ em đi bỏ phiếu. Sau khi nghỉ dạy, tôi bắt đầu làm việc ở đây và tôi thực sự thích công việc này. Tôi thậm chí còn chỉ hướng dẫn nhà tạo mẫu tóc của mình cách bỏ phiếu.” “Hòm Bỏ Phiếu Chính Thức của cô ấy ở gần salon.”


Delores Terry, election worker sits at her station in the elections call center. She wears a white face covering and blue shirt. A copy of the constitution hangs on the wall behind her.
Delores Terry, Multnomah County Elections

Delores Terry làm công việc trả lời các cuộc điện thoại và hỗ trợ thông tin cho các cử tri được hơn 10 năm. Khi quý vị gọi đến đường dây nóng về bầu cử của chúng tôi theo số 503-988-VOTE (8683), quý vị có thể sẽ nghe thấy giọng nói khích lệ của Terry ở đầu dây bên kia.

Terry cho biết: “Tôi thích nói chuyện với cử tri và hỗ trợ họ. Bản thân tôi đã học được rất nhiều điều về quy trình bầu cử và thật tuyệt khi có thể chia sẻ điều đó với những người gọi điện đến”.


Susy Kristin, elections worker poses in front of the Gresham Voting Center Express bilingual sign in Gresham. She wears a black face covering, a pink shirt, and white sweater. She has a badge pinned to her shirt that says Habla Español.
Susy Kristin, Multnomah County Elections

Susy Kristin làm việc tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Gresham nằm bên trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah tại địa chỉ 600 NE 8th Street ở phố Gresham. Cô cũng là thành viên của nhóm Tiếp Cận và Tuyên Truyền Cho Cử Tri. Cô ấy bắt đầu làm nhân viên bầu cử vào năm 2016. Susy giúp các cử tri nói tiếng Tây Ban Nha hiểu được tầm quan trọng của các cuộc bầu cử thông qua thông dịch, hỗ trợ cử tri, tuyên truyền cho cử tri và tiếp cận cộng đồng.

“Khi tôi bắt đầu làm việc ở đây, tôi thực sự cảm thấy điều quan trọng là phải giúp mọi người hiểu được cách thức hoạt động của các cuộc bầu cử và cách thức bỏ phiếu.  Tôi muốn phục vụ cộng đồng người La-tinh.” Kristin chia sẻ.

Bộ Phận Bầu Cử có tới 300 nhân viên bầu cử sẵn sàng chờ lệnh để tham gia vào đội ngũ nhân viên thường trực phục vụ mọi cuộc bầu cử.  Mỗi nhân viên bầu cử đều góp phần vào mục đích lớn hơn là tổ chức các cuộc bầu cử chính xác, dễ tiếp cận và an toàn cho các cử tri của Quận Multnomah.

Kết Quả Bầu Cử Chính Thức Cuối Cùng Được Công Bố vào ngày 7 tháng 6 năm 2021

Kết quả bầu cử chính thức cuối cùng sẽ được chứng nhận và đệ trình lên các đặc khu trước ngày 7 tháng 6 năm 2021. Ít nhất 50 đến 60 phần trăm tổng số phiếu bầu trong một cuộc bầu cử ở Quận Multnomah được báo cáo trước 8 giờ tối Đêm Bầu Cử. Công tác xử lý lá phiếu sẽ được tiếp tục trong ngày hôm nay và kết quả thường sẽ được cập nhật trên trang mcelections.org.

Cuộc bầu cử dự kiến tiếp theo ở Quận Multnomah là Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ vào ngày 17 tháng 5 năm 2022.

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Ngừng bỏ phiếu - Hẹn gặp lại quý vị vào cuộc Bầu Cử Sơ Bộ vào ngày 17 tháng 5 năm 2022

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-VOTE (8683)

Email: elections@multco.us

Trang mạng: www.mcelections.org