May 12, 2021

Thứ Tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021

Đã Quá Trễ Để Gửi Lá Phiếu Qua Đường Bưu Điện! Gửi Lại Lá Phiếu Đã Bầu đến Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức.

Quý vị có thể xem thông báo này bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Somali.

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-8683

Đã Quá Trễ Để Gửi Lá Phiếu Bầu Cử Qua Đường Bưu Điện. Vui Lòng Gửi Lại Lá Phiếu Đã Bầu đến Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức.

Vui lòng gửi lại lá phiếu đã bầu đến Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức. Đã quá trễ để gửi lại lá phiếu qua đường bưu điện. Dấu bưu điện không được tính ở Oregon. Để đảm bảo lá phiếu của quý vị được văn phòng bầu cử quận tiếp nhận trước 8 giờ tối Đêm Bầu Cử, ngày 18 tháng 5, quý vị phải gửi lại lá phiếu đến Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức ở Oregon. Ở Quận Multnomah, quý vị có thể gửi lại lá phiếu đến bất kỳ Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức nào hoạt động 24 giờ hoặc đến bất kỳ Địa Điểm Trả Sách Thư Viện nào hoạt động 24 giờ thuộc Quận Multnomah. Quý vị có thể gửi lại lá phiếu đã bầu đến bất kỳ Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức nào (Google Map). Các lá phiếu được các đội ngũ viên chức bầu cử đã tuyên thệ thu nhận từ các địa điểm thư viện và các Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức theo lịch trình thường xuyên. Toàn bộ 30 Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức của Quận Multnomah, kể cả các địa điểm thư viện, đều an toàn và bảo đảm. Tất cả các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức được liệt kê dưới đây và tại multco.us/elections/official-ballot-drop-sites-vietnamese-0.

Lá phiếu đã bầu của quý vị phải được gửi đến Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức hoặc được văn phòng bầu cử tiếp nhận trước 8 giờ tối Đêm Bầu Cử, ngày 18 tháng 5 năm 2021 để được kiểm đếm.

Dịch Vụ Yêu Cầu Lá Phiếu Thay Thế Trước

Ban Bầu Cử Quận Multnomah cung cấp Dịch Vụ Yêu Cầu Lá Phiếu Thay Thế Trước để cho phép cử tri truy cập trang mạng multco.us/orderahead trước khi đến một địa điểm phục vụ cử tri, để yêu cầu một lá phiếu thay thế. Cử tri có thể yêu cầu lá phiếu thay thế được gửi đến cho mình hoặc lá phiếu được chuẩn bị sẵn để họ đến lấy tại "Nơi Nhận Lá Phiếu Bầu Cử Đã Được Yêu Cầu Trước" tại một trong hai địa điểm phục vụ cử tri của chúng tôi. Cử tri có thể đến lấy lá phiếu thay thế tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc bên trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah ở địa chỉ 600 NE 8th Street, Gresham 97030 hoặc tại Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah ở địa chỉ 1040 SE Morrison Street, Portland 97214.

Giờ Mở Cửa Thêm tại cả hai địa điểm SE Portland và Gresham

Giờ hoạt động bình thường của Ban Bầu Cử Quận Multnomah tại cả hai điểm phục vụ cử tri là 8 giờ sáng - 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Giờ mở cửa thêm và giờ mở cửa vào Thứ Bảy tại cả hai địa điểm SE Portland và Gresham là:

 • Thứ Bảy, ngày 15 tháng 5: 10 giờ sáng - 2 giờ chiều
 • Thứ Hai, ngày 17 tháng 5: 8 giờ sáng - 7 giờ tối
 • Thứ Ba, NGÀY BẦU CỬ, ngày 18 tháng 5: 7 giờ sáng - 8 giờ tối

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah có địa chỉ tại 1040 SE Morrison Street ở SE Portland. Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc nằm bên trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah tại địa chỉ 600 NE 8th Street ở Gresham. Chỗ đậu xe trên đường hạn chế và tòa nhà nằm gần tuyến xe buýt TriMet số 15 và 70. Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc là địa điểm phục vụ cử tri gần hơn dành cho hơn 165,000 cử tri của Quận Multnomah sống ở phía đông I-205. Có bãi đậu xe miễn phí và tòa nhà nằm gần Nhà Ga MAX ở Trung Tâm Thị Trấn TriMet Gresham.

Nếu quý vị không cần trợ giúp trực tiếp, chúng tôi đề nghị quý vị bỏ lá phiếu đã bầu tại trong những Địa Điểm Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức thay vì một địa điểm phục vụ cử tri (Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah và Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Gresham). Mặc dù nhân viên bầu cử luôn làm việc ở cả hai địa điểm phục vụ cử tri SE Portland và Gresham dành cho mọi người cần các dịch vụ trực tiếp, chúng tôi cũng đang làm việc hết mình để giãn cách các hàng người và tuân thủ các biện pháp giữ khoảng cách. Các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức (Google Map) là lựa chọn tuyệt vời để gửi lại trực tiếp lá phiếu bầu cử của quý vị cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc ở cả hai điểm phục vụ cử tri SE Portland và Gresham dành cho những người cần dịch vụ trực tiếp.

Ban Bầu Cử Quận Multnomah cung cấp dịch vụ hỗ trợ các cử tri khuyết tật tại Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah, Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Gresham, hoặc tại nhà cử tri hay cơ sở nơi cử tri sinh sống. Ban bầu cử sẽ tuân thủ mọi khuyến cáo về an toàn do tiểu bang và Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) đưa ra, bao gồm việc đeo khẩu trang che mặt và những chỉ dẫn về việc giữ khoảng cách vật lý. Việc đeo khẩu trang khi đến hai địa điểm phục vụ cử tri của chúng tôi là bắt buộc. Nhiều dịch vụ cử tri cũng có thể được hoàn thành trực tuyến.

Ban Bầu Cử Quận Multnomah cung cấp dịch vụ phiên dịch miễn phí cho bất kỳ người nào cần được giúp đỡ bỏ phiếu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Thông tin khác về việc bỏ phiếu và bầu cử bằng chín ngôn ngữ hiện có sẵn trực tuyến tại multco.us/VEOLang.

Nếu có thắc mắc, vui lòng gọi 503-988-8683.

Đăng ký Theo Dõi Lá Phiếu của Quý Vị

Dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu của Quý Vị phổ biến của chúng tôi hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ! Quý vị có thể chọn nhận thông báo theo dõi và thông tin cập nhật về lá phiếu bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt hoặc tiếng Hoa. Nhận nhãn dán điện tử “Tôi Đã Bỏ Phiếu” sau khi bạn gửi lại lá phiếu của mình. Cử tri Quận Multnomah có thể đăng ký bằng cách truy cập multnomah.ballottrax.net. 30% cử tri ghi danh đã đăng ký sử dụng dịch vụ tuyệt vời này!

Các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức ở Quận Multnomah

Quận Multnomah hiện có 30 Địa Điểm Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức hoạt động từ bây giờ cho đến 8 giờ tối Ngày Bầu Cử để quý vị gửi lại lá phiếu đã bầu của mình. Các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức bao gồm tất cả các địa điểm Thư Viện Quận Multnomah. Các lá phiếu bầu cử được các đội ngũ bầu cử đã tuyên thệ thu nhận theo lịch trình thường xuyên.

Portland

Bắc Portland

 • Thư Viện St. Johns (Thùng Trả Sách Thư Viện) –7510 N Charleston Ave. (xem bản đồ)
 • Thư Viện North Portland (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 512 N Killingsworth St. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Kenton (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 8226 N Denver Ave. (xem bản đồ)
 • Cửa Hàng Tạp Hóa Green Zebra – ĐỊA ĐIỂM MỚI 3011 N Lombard St. (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức đặt gần bãi đậu xe phía sau của N Curtis Ave.) (xem bản đồ)
 • Công Viên McCoy – ĐỊA ĐIỂM MỚI – nằm ở góc đông nam Công Viên McCoy, gần giao lộ North Trenton Street và North Newman Avenue – Chỉ Dành Cho Người Đi Bộ) (xem bản đồ)

Đông Bắc Portland

 • Thư Viện Albina (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) –216 NE Knott St. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Hollywood (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 4040 NE Tillamook St. (xem bản đồ)
 • Nhà Hàng McDonald – 2010 NE Cesar Chavez Blvd. - Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức đặt ở phía tây của NE 40th Avenue giữa NE Tillamook và NE Hancock và gần Thư Viện Hollywood. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Gregory Heights (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 7921 NE Sandy Blvd. (xem bản đồ)
 • Khu Phố Parkrose – 4390 NE 102nd Ave. – Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức đặt tại bãi đậu xe phía đông, đối diện MHCC Maywood Park Center nằm trên NE 102nd Ave. và NE Prescott St. (xem bản đồ)

Tây Bắc Portland

 • Thư Viện Northwest (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 2300 NW Thurman St. (xem bản đồ)

Đông Nam Portland

 • Ban Bầu Cử Quận Multnomah – 1040 SE Morrison St. (xem bản đồ)
  • SE 11th Avenue – Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức đặt tại phía đông của SE 11th Ave. giữa SE Alder St. và SE Morrison St.
  • SE Belmont Street – Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức đặt tại phía bắc của SE Belmont St. giữa SE 10th Ave. và SE 11th Ave.
  • 1040 SE Morrison Street – Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức cho người đi bộ/đi xe đạp là một vị trí trong tòa nhà nằm ở góc phố SE 11th Ave. và SE Morrison St.
 • Thư Viện Belmont (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 1038 SE César E. Chávez Blvd. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Sellwood – Moreland (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 7860 SE 13th Ave. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Woodstock (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 6008 SE 49th Ave. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Holgate (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 7905 SE Holgate Blvd. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Midland (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – 805 SE 122nd Ave. (xem bản đồ)
 • Rạp Chiếu Phim Regal Cinemas / Cửa Hàng Rửa Xe M & M – SE Division St. & SE 165th Ave. – Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức đặt tại bãi đỗ xe của Regal Cinemas, phía sau Cửa Hàng Rửa Xe M & M (xem bản đồ)
 • Thư Viện Rockwood (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 17917 SE Stark St. (xem bản đồ)

Tây Nam Portland

 • A–Boy Supply – 7365 SW Barbur Blvd. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Capitol Hill (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 10723 SW Capitol Hwy. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Hillsdale (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 1525 SW Sunset Blvd. (xem bản đồ)
 • Thư Viện Central – 801 SW 10th Ave. Thùng Trả Sách Thư Viện cho Lái Xe Qua nằm trên SW 11th Ave. giữa SW Yamhill St. và SW Taylor St. (xem bản đồ)
 • Quảng Trường Pioneer Courthouse – 700 khu phố SW Broadway (bên cạnh Starbucks và đối diện Nordstrom – Chỉ Dành Cho Người Đi Bộ) (xem bản đồ)

Fairview

 • Thư Viện Fairview – Columbia (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 1520 NE Village St. (xem bản đồ)

Gresham

 • Thư Viện Gresham (Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức) – 385 NW Miller Ave. (xem bản đồ)
 • Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc – Giờ Mở Cửa Giới Hạn – Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah, 600 NE 8th St. – Có một Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức bên trong Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc ở tầng một của Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah. Địa điểm này chỉ mở cửa trong giờ mở cửa của trung tâm bỏ phiếu. Quý vị sẽ cần phải đỗ xe và đi bộ tiếp vào bên trong để bỏ lá phiếu của mình. (xem bản đồ)

Troutdale

 • Thư Viện Troutdale (Thùng Trả Sách Thư Viện) – 2451 SW Cherry Park Rd. (xem bản đồ)

Đếm Ngược đến Ngày Bầu Cử 18 Tháng 5

 • Quá trễ để gửi lá phiếu qua đường bưu điện! Vui lòng gửi lại lá phiếu bầu cử đến Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức - ngày 12 tháng 5 năm 2021
 • Ngày Bầu Cử - Hạn chót nhận lá phiếu trước 8 giờ tối ngày 18 tháng 5 năm 2021
 • Kết quả bầu cử cuối cùng được chứng nhận cho các đặc khu - Ngày 7 tháng
  6 năm 2021

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở cửa từ ngày 3 - 18 tháng 5 năm 2021

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-8683

Email: elections@multco.us

Trang mạng: www.mcelections.org