October 17, 2022

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)

Thứ Hai, ngày 17 tháng 10 năm 2022: Thứ Ba, ngày 18 tháng 10 là Hạn Chót Ghi Danh Cử Tri cho Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 8 tháng 11 năm 2022. 

voter registeringCuộc tuyển cử tới đây tại Quận Multnomah là Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 8 tháng 11 năm 2022, bao gồm các cuộc chạy đua vào Thượng Viện Hoa Kỳ, Hạ Viện Hoa Kỳ, Thống Đốc, các vị trí lập pháp tiểu bang, v.v.

Thứ Ba, ngày 18 tháng 10 là Hạn Chót Ghi Danh Cử Tri cho Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 8 tháng 11. Các lá phiếu sẽ được gửi bằng đường bưu điện đến cử tri bắt đầu từ thứ Tư, ngày 19 tháng 10. Tất cả các cử tri đã ghi danh ở Quận Multnomah sẽ nhận được lá phiếu bầu cử cho cuộc bầu cử này. Điều quan trọng là cần đảm bảo quý vị đã ghi danh để bỏ phiếu và cập nhật thông tin ghi danh của quý vị để có thể nhận lá phiếu sớm nhất có thể. 

Các cử tri mới tại Oregon có giấy phép lái xe, bằng lái xe hoặc căn cước (Identification, ID) hợp lệ do tiểu bang Oregon cấp có thể ghi danh trực tuyến tại OregonVotes.gov. Hạn chót ghi danh trực tuyến là 11 giờ 59 khuya ngày 18 tháng 10 năm 2022. 

Nếu quý vị không có giấy phép lái xe, bằng lái xe hay ID hợp lệ hoặc những giấy tờ đó đã hết hạn, quý vị sẽ cần điền thông tin vào tờ Thẻ Ghi Danh Cử Tri Oregon hiện có sẵn tại Bưu Điện Hoa Kỳ, bất kỳ địa điểm Thư Viện Quận Multnomah nào hoặc Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah. Quý vị cũng có thể in tờ này từ trang mạng của Ngoại Trưởng Oregon. Hạn chót để gửi Thẻ Ghi Danh Cử Tri Oregon bằng đường bưu điện là ngày 18 tháng 10 năm 2022 theo dấu bưu điện của Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ.

Cử tri cũng có thể ghi danh trực tiếp tại Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah ở địa chỉ 1040 S.E. Morrison St., Portland hoặc tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc ở địa chỉ 600 N.E. 8th St., Gresham, bên trong Tòa Nhà Multnomah County East. Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc là địa điểm cung cấp dịch vụ bổ sung sẽ mở cửa từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 năm 2022. Do Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc nằm trong một cơ sở chăm sóc sức khỏe nên những người từ 5 tuổi trở lên bắt buộc phải đeo khẩu trang/đồ che mặt. Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah có thể chấp nhận mẫu đơn ghi danh cử tri từ mọi cư dân của Oregon. 

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah sẽ kéo dài thời gian phục vụ trong ngày 18 tháng 10 tại cả Tòa Nhà Bầu Cử ở khu vực Đông Nam Portland và Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc ở Gresham. Cả hai địa điểm sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Hạn chót ghi danh cử tri trực tiếp là 7 giờ tối ngày 18 tháng 10 năm 2022 tại cả hai địa điểm.

Những cử tri ở xa nhà vào Ngày Bầu Cử phải liên lạc với Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnoma để yêu cầu lá phiếu vắng mặt càng sớm càng tốt.  

Ghi danh nhận dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử 

Dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử phổ biến của Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ! Quý vị có thể chọn nhận thông báo theo dõi và thông tin cập nhật về lá phiếu bầu cử bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Somali, tiếng Việt hoặc tiếng Trung. Thông báo cũng cho biết liệu lá phiếu bầu cử có được chấp nhận để kiểm đếm hay liệu cử tri có được yêu cầu phải hành động thêm hay không. Nhận nhãn dán điện tử “Tôi Đã Bỏ Phiếu” sau khi quý vị gửi lại lá phiếu bầu cử của mình. Các cử tri tại Quận Multnomah có thể ghi danh bằng cách truy cập multnomah.ballottrax.net

Dịch vụ hỗ trợ bầu cử cũng được cung cấp bằng ngôn ngữ ưu tiên của cử tri.

Quý vị cũng có thể yêu cầu hỗ trợ bỏ phiếu bằng ngôn ngữ ưu tiên của mình. Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah có nhân viên nói song ngữ. Ủy Ban Bầu Cử cũng có thể cung cấp thông dịch viên miễn phí cho bất kỳ cử tri nào cần được hỗ trợ bỏ phiếu hoặc hỗ trợ trong quá trình bầu cử bằng một ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh. Dịch vụ thông dịch qua điện thoại hoặc video được cung cấp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, kể cả Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ (American Sign Language, ASL).

Các cử tri cần hỗ trợ cũng có thể truy cập trực tuyến, gọi điện hoặc gửi email để được trợ giúp về quy trình bỏ phiếu, bao gồm ghi danh bỏ phiếu, đánh dấu hoặc đọc lá phiếu, cập nhật thông tin ghi danh cử tri, tìm hiểu các quy tắc bầu cử và thực hiện các bước cần thiết để bỏ phiếu hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến bầu cử. 

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah mong muốn tất cả cử tri có thể bỏ phiếu dễ dàng, riêng tư và độc lập, hiểu rõ các bước trong quy trình bỏ phiếu cũng như quy tắc bầu cử và biết ai cần yêu cầu trợ giúp. Mỗi cử tri có thể có tình huống riêng.  

Đếm ngược đến Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 8 tháng 11 năm 2022

  • Mở Cửa Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Gresham: Ngày 17 tháng 10
  • Hạn Chót Ghi Danh Cử Tri: Ngày 18 tháng 10
  • Lá phiếu bầu cử bắt đầu được gửi qua đường bưu điện: Ngày 19 tháng 10
  • Tất cả cử tri phải nhận được lá phiếu bầu cử của mình: Ngày 27 tháng 10
  • Ngày Bầu Cử: Ngày 8 tháng 11
  • Kết quả bầu cử cuối cùng được chứng nhận: Ngày 5 tháng 12

Thông tin liên hệ:

Email: elections@multco.us

Trang mạng:  MultnomahVotes.gov 

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah

1040 S.E. Morrison St., Portland, OR 97214

Địa điểm tại Gresham: (Ngày 17 tháng 10 - Ngày 8 tháng 11)

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah

600 N.E. 8th St., Gresham, OR 97030

Điện thoại: 503-988-VOTE (8683)