January 30, 2024

Cùng chúng tôi kỷ niệm Ngày Trợ Giúp Bầu Cử Hoa Kỳ (Help America Vote Day) — ngày hành động được đặt ra nhằm khích lệ sự tham gia của công dân

Ban Bầu Cử Quận Multnomah công nhận “Ngày Trợ Giúp Bầu Cử Hoa Kỳ” (Help America Vote Day)

Được công nhận lần đầu tiên bởi Ủy Ban Hỗ Trợ Bầu Cử Hoa Kỳ (U.S. Election Assistance Commission) vào năm 2022, mục tiêu của sự kiện là nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nhân viên bầu cử và truyền cảm hứng cho nhiều người Mỹ hơn để phục vụ cho quá trình bầu cử.

Election worker stationed at a customer service counter

Quận Multnomah, Ore. — Khi mùa tuyển cử 2024 bắt đầu, và với sự thiếu hụt lực lượng nhân viên bầu cử hiện nay trên toàn quốc, Ban Bầu Cử Quận Multnomah tự hào công nhận Ngày Trợ Giúp Bầu Cử Hoa Kỳ, ngày hôm nay, 30 tháng Giêng năm 2024. Được công nhận lần đầu tiên bởi Ủy Ban Hỗ Trợ Bầu Cử Hoa Kỳ, sự kiện nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của nhân viên bầu cử và truyền cảm hứng cho người dân tham gia vào quá trình bầu cử.

Tim Scott, giám đốc Ban Đặc Trách Bầu Cử Quận Multnomah cho biết: "Tại Quận Multnomah và trên toàn Oregon, chúng tôi cảm thấy may mắn khi có nhiều người dân không chỉ gắn kết và chủ động tham gia vào quá trình bầu cử mà còn tự hào về hệ thống bầu qua thư của chúng tôi, hệ thống này cho phép họ bỏ phiếu một cách thuận tiện. Chúng tôi đang tiến hành hoạt động tuyển dụng này để tuyển nhân viên bầu cử ở nhiều vai trò nhằm trợ giúp quá trình bầu cử và tiếp tục khuyến khích tinh thần tham gia của công dân."   

Ban Đặc Trách Bầu Cử Quận Multnomah đang tích cực tìm kiếm nhân viên tuyển cử trực ban và bán thời gian cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ ngày 21 tháng 5 năm 2024 sắp tới và Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 5 tháng 11 năm 2024. Một số chức vụ phụ trách công việc mở và trích xuất lá phiếu, dịch vụ khách hàng, trả lời điện thoại, nhập dữ liệu và nhiều vai trò khác.

Các chức vụ sẽ được đặt cơ sở tại Duniway-Lovejoy Elections Building (1040 S.E. Morrison St., Portland) và Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah (600 N.E. 8th St., Gresham). Để nộp đơn ứng tuyển vào các chức vụ, quý vị phải từ 18 tuổi trở lên. Để làm việc cho Ban Đặc Trách Bầu Cử, quý vị không cần phải sinh sống ở Quận Multnomah. Người dân ở mọi cấp độ kỹ năng, ngôn ngữ và khả năng đều được khuyến khích nộp đơn ứng tuyển. Ban Bầu Cử Quận Multnomah cung cấp dịch vụ thông dịch cho các cử tri nói ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh.

Viên chức bầu cử Quận Multnomah, những người phụ trách đào tạo trước ca làm việc theo lịch, sẽ giám sát nhân viên bầu cử. Việc làm được đăng tải tại: multco.wd1.myworkdayjobs.com/Multco_Jobs/job/Portland-OR/Elections-Worker--On-Call-_R-13725.

Bên cạnh kêu gọi sự chú ý vào sự thiếu hụt lực lượng nhân viên bầu cử, khuyến khích sự tham gia của công dân và nhấn mạnh nhu cầu về cuộc bầu cử an toàn, bảo mật, dễ tiếp cận và minh bạch, Ngày Trợ Giúp Bầu Cử Mỹ còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tìm kiếm nguồn thông tin chính xác và tin cậy đối với mọi thông tin liên quan đến bầu cử.

Ban Đặc Trách Bầu Cử Quận Multnomah luôn tin tưởng vào sự tiến hành và quá trình bầu cử. Ban Bầu Cử quan ngại về thông tin sai lệch, thông tin bịa đặt và thông tin xuyên tạc có thể tràn ngập các kênh truyền thông xã hội và tiếp tục kêu gọi cử tri tìm kiếm thông tin đáng tin cậy, uy tín và chính xác từ các nguồn tin cậy như Multnomahvotes.govOregonvotes.gov. Ngoài ra, quý vị có thể tìm thông tin ở trang câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi cho Ban Đặc Trách Bầu Cử theo số 503-988-VOTE. Và tất nhiên rồi, Ban Bầu Cử khuyến khích quý vị đăng ký bầu cử và tham gia vào công cuộc định hình nền dân chủ.

#####