May 15, 2021

Saturday, May 15, 2021

Goobaha Adeegga Codbixiyaha ee Laanta Doorashooyinka Degmada Multnomah ayaa furan Maanta, Sabti, Maajo 15, 10 a.m. - 2 p.m.

Qorshayso Inaad CODAYSO! Todobaadkan Dhamaadkiisa!

Laanta Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay ka furnaan doonaan labada goobood ee adeegga codbixiyaha — Xarunta Codbixinta Degdegga ah ee Gresham iyo Dhismaha Doorashooyinka Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah Koonfur-bari Portland — Sabtidan, Maajo 15 laga soo bilaabo 10 a.m. - 2 p.m. Saacadaha la kordhiyay iyo saacadaha Sabtida ee goobaha Koonfur-bari Portland iyo Gresham labaduba waa:

  • Sabti, Maajo 15: 10 a.m. - 2 p.m.
  • Isniin, May 17: 8 a.m. - 7 p.m.
  • Talaado, MAALINTA DOORASHADA, Maajo 18: 7 a.m. - 8 p.m.

Dhismaha Laanta Doorashooyinka Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah waxay ku taal 1040 SE Morrison Street ee SE Portland. Xarunta Codbixinta Degdegga ah ee gudaha Dhismaha Bariga Degmada Multnomah waxay ku taal 600 NE 8th Street ee Gresham.

Laanta Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay codbixiyeyaasha naafada ah kaalmo ku siisaa Dhismaha Doorashooyinka Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah, Xarunta Codbixinta Degdegga ah ee Gresham, ama guriga codbixiyaha ama goobta ay ku noolyihiin. Laanta Doorashooyinka waxay raacaysaa dhamaan talooyinka fayodhawrka ee ay bixiyeen gobalka iyo Hay'ada Kahortagga iyo Xakamaynta Cudurada (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), oo ay ku jiraan xidhashada waji gashadka iyo tilmaamaha kala fogaanshaha. Waji gashadka ayaa waajib ah marka la booqanayo labadeena goobood ee adeega codbixinta. Adeegyada codbixinta badankood waxaa sidoo kale lagu dhammaystiri karaa onleyn ahaan.

Laanta Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay siisaa turjubaan, lacag la'aan ah qof kasta oo u baahan in laga caawiyo inuu ku codeyeo luqad aan Ingiriisiga ahayn. Macluumaadka dheeraadka ah ee codbixinta iyo doorashooyinka oo ku qoran sagaal luqadood ayaa laga heli karaa onlayn ahaan barta multco.us/VEOLang.

Wixii su'aalo ah, fadlan wac 503-988-VOTE (8683).

Tirada Maalmaha Ka Hadhay Maalinta Doorashad ee Maajo 18

  • Maalinta Doorashada - Warqadaha codbixinta waxa u danbaysa 8 p.m. - Maajo 18, 2021
  • Natiijooyinka Doorashooyinka kama dambaysta ah waxaa loo sharciyaynayaa degmooyinka gaarka ah - Juun 7, 2021

Xafiiska Guud:

Dhismaha Doorashada Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Goobta Gresham:

Furan Maajo 3 - 18, 2021.

Xarunta Codbixinta Degdegga ah ee Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Taleefan: 503-988-VOTE (8683)

Iimeyl: elections@multco.us

Websayt: www.mcelections.org