May 3, 2021

Thứ Hai, ngày 3 tháng 5 năm 2021

Mở Cửa Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Gresham cho Cuộc Bầu Cử Đặc Khu ngày 18 tháng 5 năm 2021

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-8683

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Gresham mở cửa từ ngày 3 - 18 tháng 5 cho Cuộc Bầu Cử Đặc Khu ngày 18 tháng 5 năm 2021.

Bắt đầu từ hôm nay, ngày 3 tháng 5, Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc bên trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah tại 800 NE 8th Street ở Gresham sẽ mở cửa cho Cuộc Bầu Cử Đặc Khu ngày 18 tháng 5 năm 2021. Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah ở Southeast Portland (SE Portland) vẫn mở cửa cho công chúng. Cả hai địa điểm đều tuân thủ tất cả các khuyến cáo về an toàn được đưa ra bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), bao gồm cả việc yêu cầu khách đến phải đeo khẩu trang che mặt và làm theo những chỉ dẫn về giữ khoảng cách. Nhiều dịch vụ cử tri cũng có thể được hoàn thành trực tuyến. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi đến 503-988-8683.

Tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc ở trung tâm Gresham, quý vị có thể cập nhật thông tin ghi danh cử tri của mình. Quý vị cũng có thể nhận được lá phiếu bầu cử mới hoặc thay thế lá phiếu bầu cử bị hư hại hoặc thất lạc. Cử tri khuyết tật có thể được hỗ trợ tại đây. Các cử tri nói ngôn ngữ khác mà không phải tiếng Anh cũng có thể được hỗ trợ bằng ngôn ngữ mà họ muốn sử dụng tại đây. Nhân viên bầu cử cũng sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc hoặc cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào liên quan đến bầu cử.

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc ở Gresham mở cửa từ Thứ Hai đến hết Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cả hai địa điểm Gresham và SE Portland cũng đều mở cửa vào Thứ Bảy, ngày 15 tháng 5, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Các lá phiếu bầu cử chỉ được chấp nhận tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc trong giờ mở cửa. Địa điểm thùng bỏ phiếu chính thức 24 giờ gần nhất là khu đỗ xe tại Thư Viện Gresham ở địa chỉ 385 NW Miller Avenue.

Ban Bầu Cử Quận Multnomah cung cấp dịch vụ phiên dịch miễn phí cho bất kỳ ai cần được giúp đỡ bỏ phiếu bằng ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh. Quý vị có thể xem thêm thông tin về hoạt động bỏ phiếu và bầu cử bằng chín ngôn ngữ khác nhau trên trang mạng www.mcelections.org.

Lên Kế Hoạch BỎ PHIẾU! trong Cuộc Bầu Cử Đặc Khu ngày 18 tháng 5 năm 2021

 • Ghi danh BỎ PHIẾU.
 • Đăng ký dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử!
 • Nhận, BỎ PHIẾU và gửi lại lá phiếu bầu cử của quý vị.
 • Các cuộc bầu cử ở địa phương có ý nghĩa rất quan trọng. Hãy đảm bảo lá phiếu bầu cử của quý vị được kiểm đếm!

Đăng ký Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử

Dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử phổ biến của chúng tôi hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ! Quý vị có thể chọn nhận thông báo theo dõi và thông tin cập nhật về lá phiếu bầu cử bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt hoặc Tiếng Trung. Nhận nhãn dán điện tử “Tôi Đã Bỏ Phiếu” sau khi bạn gửi lại lá phiếu bầu cử của mình. Các cử tri tại Quận Multnomah có thể đăng ký bằng cách truy cập multnomah.ballottrax.net. Ba mươi phần trăm cử tri ghi danh đã đăng ký dịch vụ tuyệt vời này!

Đếm Ngược đến Ngày Bầu Cử 18 Tháng 5

 • Mở Cửa Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Gresham - Ngày 3 tháng 5 năm 2021
 • Tất cả cử tri phải nhận được lá phiếu bầu cử của mình. - Ngày 6 tháng 5 năm 2021
 • Ngày cuối cùng để gửi lại lá phiếu bầu cử của quý vị qua đường bưu điện một cách an toàn - Ngày 11 tháng 5 năm 2021
 • Ngày Bầu Cử - Chúng tôi phải nhận được các lá phiếu bầu cử trước 8 giờ tối - Ngày 18 tháng 5 năm 2021
 • Kết quả bầu cử cuối cùng được chứng nhận cho các đặc khu - Ngày 7 tháng
  6 năm 2021

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở cửa từ ngày 3 - 18 tháng 5 năm 2021

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-8683

Email: elections@multco.us

Trang mạng: www.mcelections.org