English  |  Español  |  Русский  |  Tiếng Việt  |  中文  |  Chuukese  


Fulinta Miisaaniyadda ee Guddoomiye Jessica Vega ayaa loo soo bandhigay Guddiga Guddoomiyayaasha Degaanka Abriil 25, 2024. Miisaaniyadda Kama dambeysta ah ee FY 2025 waxaa la qorsheeyay in la ansixiyo Juun 6, 2024, iyada oo la joogo kulanka caadiga ah ee Guddiga Guddoomiyayaasha Degaanka.

Waxaad foomka hoose u isticmaali kartaa in aad:

  1. Isku diiwaangeliso in aad markhaati noqoto inta lagu jiro saddexda ah dhageysiyada miisaaniyadda dadweynaha ee Degaanka Multnomah.
  2. Gudbi faallooyin ama talooyin qoraal ah oo ku saabsan miisaaniyadda la soo jeediyayee Degaanka.

Saddexda ah dhageysiyada miisaaniyadda dadweynaha ayaa hadda la qorsheeyay:

  • Arbacada, Maajo 8, laga bilaabo 6 ilaa 8 habeenimo Kani wuxuu noqon doonaa dhageysiga isku dhafan oo dhacaya: Multnomah Building (501 SE Hawthorne Blvd., Portland).
  • Arbacada, Maajo 15, laga bilaabo 6 ilaa 8 habeenimo Kani wuxuu noqon doonaa dhageysiga shakhsi ahaaneed oo dhacaya: Y.O.U.TH PDX (16126 SE Stark St., Portland).
  • Arbacada, Maajo 29, laga bilaabo 6 ilaa 8 habeenimo Kani wuxuu noqon doonaa dhageysiga dhanka internet-ka ah oo kaliya.

Taariikhaha iyo waqtiyada kulamadu waa kuwo isbeddeli kara.

Xubnaha ka tirsan dadweynuhu waxay fiirsan karaan dhageysiga miisaaniyadda bulshada oo si toos ah uga baxaysa YouTube channel-ka Guddiga Degaanka Multnomah. Wixii tilmaamo ah ee ku saabsan soo wicitaanka telefoon ahaan si loo dhageysto dhageysiga miisaaniyadda, booqo website-ka Karaaniga Guddiga.

Waad ku mahadsan tahay jawaab-celintaada.


Ka marag fur dhanka internet-ka

†Xafiisyada aan waaxda ahayni waa kuwo ugu horrayn ah xafiisyo siyaasadeed oo yar yar oo u adeega ururka oo dhan, oo ay ku jiraan: Xafiiska Ka qayb galka Bulshada, Xafiiska Maamulka Xaaladaha Degdega ah, Xafiiska Kala duwanaanshaha iyo Sinnaanshaha, Qaybta Baaritaannada Cabashooyinka, Xafiiska Joogtaynta, Xafiiska Xiriirada Dowladdeed, Xafiiska Isgaarsiinta, Xafiiska Qareenka Degaanka, iyo Golaha Isku duba ridka Badbaadada Bulshada ee Degaanka.

Waxaad heli doontaa email maalin ka hor taariikhda aad dooratay oo ka kooban macluumaadka ku soo biirista dhageysiga miisaaniyadda bulshada ee dhanka internet-ka ah. 

Marka loo waco magacaaga, Karaaniga Guddiga ayaa codka u furi doono makarafoonkaaga. Faallada dadweynuhu waxay ku kooban tahay 3 daqiiqo ama ka yar qofkiiba, iyada oo haddii kale lagu tilmaamo kulanka maahane. Karaaniga Guddiga ayaa ku dhawaaqi doonaa dhammaadka waqtigaaga la qoondeeyay. Waxaa laguu oggolaan doonaa in aad dhammeysato weedhaada ka hor inta uusan damin makarafoonkaaga.

U marag fur si shakhsi ahaaneed

†Xafiisyada aan waaxda ahayni waa kuwo ugu horrayn ah xafiisyo siyaasadeed oo yar yar oo u adeega ururka oo dhan, oo ay ku jiraan: Xafiiska Ka qayb galka Bulshada, Xafiiska Maamulka Xaaladaha Degdega ah, Xafiiska Kala duwanaanshaha iyo Sinnaanshaha, Qaybta Baaritaannada Cabashooyinka, Xafiiska Joogtaynta, Xafiiska Xiriirada Dowladdeed, Xafiiska Isgaarsiinta, Xafiiska Qareenka Degaanka, iyo Golaha Isku duba ridka Badbaadada Bulshada ee Degaanka.  

Karaaniga Guddiga ayaa wici doona magacaaga marka la joogo markaagii aad hadli lahayd. Faallada dadweynuhu waxay ku kooban tahay 3 daqiiqo ama ka yar qofkiiba, iyada oo haddii kale lagu tilmaamo kulanka maahane. Karaaniga Guddiga ayaa ku dhawaaqi doonaa dhammaadka waqtigaaga la qoondeeyay. Waxaa laguu oggolaan doonaa in aad dhammeysato weedhaada ka hor inta uusan damin makarafoonkaaga.

Gudbi faallooyin qoraal ah

†Xafiisyada aan waaxda ahayni waa kuwo ugu horrayn ah xafiisyo siyaasadeed oo yar yar oo u adeega ururka oo dhan, oo ay ku jiraan: Xafiiska Ka qayb galka Bulshada, Xafiiska Maamulka Xaaladaha Degdega ah, Xafiiska Kala duwanaanshaha iyo Sinnaanshaha, Qaybta Baaritaannada Cabashooyinka, Xafiiska Joogtaynta, Xafiiska Xiriirada Dowladdeed, Xafiiska Isgaarsiinta, Xafiiska Qareenka Degaanka, iyo Golaha Isku duba ridka Badbaadada Bulshada ee Degaanka.