Thông tin về Ngày Bầu Cử ở Quận Multnomah: Hạn chót để quý vị bỏ phiếu là 8 giờ tối hoặc quý vị có thể gửi lá phiếu qua thư và đóng dấu bưu điện chậm nhất vào ngày 7 tháng 11 năm 2023 để lá phiếu của quý vị được kiểm đếm

November 7, 2023

Hôm nay, thứ Ba, ngày 7 tháng 11 năm 2023 là ngày cuối cùng để bầu cử trong cuộc Bầu cử Đặc biệt. Cuộc bầu cử này chỉ bao gồm ba dự luật trên lá phiếu: một dành cho Thành phố Maywood Park, một dành cho Khu vực Cứu hỏa Riverdale và một dành cho Khu Học chính Scappoose.

Tòa nhà Bầu cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah ở Southeast Portland sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu cử, ngày 7 tháng 11 năm 2023 để hỗ trợ cử tri

Khoảng 3,000 cử tri sinh sống tại các khu vực này sẽ nhận được lá phiếu để tham gia cuộc bầu cử này. Các lá phiếu sẽ được gửi qua thư đến các cử tri vào ngày 18 tháng 10.

Các lá phiếu bầu phải được nhận tại bất kỳ văn phòng bầu cử quận nào tại Oregon hoặc Địa điểm Bỏ phiếu Chính thức của Quận Multnomah chậm nhất vào 8 giờ tối nay hoặc được gửi qua thư và đóng dấu bưu điện chậm nhất vào ngày 7 tháng 11 để lá phiếu của quý vị được kiểm đếm. 

Nếu cử tri cần một lá phiếu hoặc muốn được hỗ trợ, hãy gọi cho Ban Bầu cử Quận Multnomah theo số 503-988-VOTE (8683). Để được hỗ trợ trực tiếp, cử tri cũng có thể đến Tòa nhà Bầu cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah (Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building) ở Southeast Portland (1040 S.E. Morrison St., Portland).

Lịch Trình Kết Quả Bầu Cử cho cuộc bầu cử này được đăng tải trực tuyến. 

Dịch Vụ Yêu Cầu Đặt Trước Lá Phiếu Thay Thế

Ban Bầu cử Quận Multnomah cung cấp Dịch vụ Yêu cầu Đặt trước Lá phiếu Thay thế để cho phép cử tri yêu cầu lá phiếu thay thế trước khi đến một địa điểm phục vụ cử tri để nhận lá phiếu thay thế đó. Cử tri có thể truy cập multco.us/orderahead để yêu cầu nhận lá phiếu thay thế vào hôm nay tại Tòa nhà Bầu cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah ở (1040 SE Morrison St., Portland). Đối với các yêu cầu nhận lá phiếu trong giờ làm việc, một lá phiếu sẽ được chuẩn bị sẵn trong vòng hai tiếng. 

Ban Bầu Cử Quận Multnomah mở cửa đến 8 giờ tối cho các dịch vụ dành cho cử tri vào Ngày Bầu Cử

Tòa nhà Bầu cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah ở Southeast Portland sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu cử, ngày 7 tháng 11 năm 2023 để hỗ trợ cử tri. Nhân viên bầu cử có thể giúp cử tri thay thế lá phiếu bị mất hay bị hư hại hoặc cập nhật thông tin ghi danh cử tri của họ. 

Nhân viên cũng có thể hỗ trợ các cử tri khuyết tật. Các cử tri nói ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh sẽ được hỗ trợ bằng ngôn ngữ ưu tiên của mình. Ban Bầu cử Quận Multnomah cung cấp thông dịch viên miễn phí cho bất kỳ người nào cần được giúp đỡ bỏ phiếu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Quý vị có thể xem thêm thông tin về hoạt động bầu chọn và cuộc bầu cử bằng 18 ngôn ngữ trực tuyến trên trang multco.us/education-and-outreach

Nhân viên bầu cử cũng sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc hoặc cung cấp trợ giúp khác liên quan đến bầu cử qua điện thoại theo số 503-988-VOTE (8683). 

Ghi danh nhận dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu

Bất cứ lúc nào cử tri cũng đều có thể ghi danh nhận dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu hiện được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ! Cử tri có thể chọn nhận thông báo theo dõi và thông tin cập nhật về lá phiếu bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Somali, tiếng Việt hoặc tiếng Hoa. Nhận nhãn dán điện tử “Tôi đã Bầu cử” sau khi quý vị gửi lại lá phiếu của mình. Các cử tri tại Quận Multnomah có thể ghi danh bằng cách truy cập multnomah.ballottrax.net.

Vui lòng sử dụng Địa điểm Bỏ phiếu Chính thức 24 giờ bất kỳ để bỏ phiếu một cách an toàn và đảm bảo. Tìm Địa điểm Bỏ phiếu Chính thức gần quý vị nhất tại: multco.us/dropsites. Do quy mô các khu vực tham gia vào Bầu cử Đặc biệt ngày 7 tháng 11 năm 2023 khá nhỏ nên không phải tất cả các Địa điểm Bỏ phiếu Chính thức của Quận Multnomah đều mở cửa.

Cuộc bầu cử tiếp theo ở Quận Multnomah là Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ ngày 21 tháng 5 năm 2024

Cuộc bầu cử tiếp theo ở Quận Multnomah là Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ ngày 21 tháng 5 năm 2024. Đây là lúc thích hợp để quý vị kiểm tra thông tin ghi danh cử tri của mình. Xin vui lòng đảm bảo luôn cập nhật thông tin ghi danh cử tri của quý vị bất cứ khi nào quý vị thay đổi chỗ ở, thay đổi tên, hoặc muốn thay đổi liên kết đảng phái của mình. Quý vị có thể cập nhật thông tin ghi danh cử tri của mình tại oregonvotes.gov/myvote.

Vị trí ứng cử viên dự kiến được xác định trên lá phiếu bầu cử bao gồm: 

  • Quận Multnomah - Ủy viên Khu vực 1, 3, & 4
  • Metro - Ủy viên Hội đồng Khu vực 3, 5 & 6

Các ứng cử viên Tiểu Bang/Liên bang và tư pháp nộp đơn cho văn phòng của Tổng thư ký Tiểu Bang Oregon. 

Tìm thông tin về các ngày quan trọng, đệ trình thông tin dự luật và các thông tin khác tại: www.multco.us/elections/may-21-2024-primary-election 

Sáu vị trí bầu chọn của Thành phố Portland sẽ không xuất hiện trên lá phiếu của cuộc bầu cử tháng 5 này. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: Văn Phòng Bầu Cử Thành Phố Portland.