Tài Liệu Bầu Cử và Bỏ Phiếu Tiếng Việt / Vietnamese Language Voting and Elections Resources

Các Điều cần Biết về việc Bỏ Phiếu và Bầu Cử

Bầu Cử Hạt Multnomah (Multnomah County Elections)

 Ai có thể ghi danh đi bỏ phiếu ở Oregon?

Quý vị có thể ghi danh đi bỏ phiếu nếu quý vị sinh sống tại (cư dân của) tiểu bang Oregon, quý vị là một công dân của Hoa Kỳ, và quý vị đủ 16 tuổi. Quý vị sẽ nhận được lá phiếu đầu tiên của mình trong hộp thư khi quý vị đủ 18 tuổi.

Tôi ghi danh bỏ phiếu như thế nào?

Ghi danh bỏ phiếu trực tuyến tại trang mạng của Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Tiểu Bang Oregon (Oregon Secretary of State) oregonvotes.gov/myvote. Quý vị cần phải có bằng lái xe của tiểu bang Oregon hoặc chứng minh thư để ghi danh trực tuyến. 

Ghi danh bỏ phiếu bằng cách điền vào giấy Thẻ Ghi Danh Cử Tri Tiểu Bang Oregon (Oregon Voter Registration Card). Quý vị có thể lấy đơn ghi danh tại văn phòng Bầu Cử Hạt Multnomah, thư viện công cộng của quý vị, văn phòng Department of Motor Vehicles (DMV) của tiểu bang Orgeon, hoặc bưu điện.

●Nếu quý vị ghé thăm DMV của tiểu bang Oregon và lấy bằng lái xe mới hoặc đổi bằng lái xe, giấy phép lái xe, hoặc chứng minh thư, quý vị có thể được ghi danh bỏ phiếu một cách tự động mà không cần làm gì thêm (phương thức Ghi Danh Cử Tri Tự Động dành cho Xe cơ giới của tiểu bang Oregon - Oregon Motor Voter Automatic Registration method). Quý vị có thể được ghi danh bỏ phiếu một cách tự động nhưng điều đó sẽ không xảy ra ngay lập tức. 

Xin gọi cho Bầu Cử Hạt Multnomah nếu có câu hỏi hoặc cần trợ giúp ghi danh bỏ phiếu. 

Bỏ phiếu qua đường bưu điện hoạt động như thế nào?

Tất cả các cuộc bầu cử ở tiểu bang Oregon đều được thực hiện bởi văn phòng bầu cử hạt. Văn phòng bầu cử hạt gửi phiếu bầu trực tiếp đến cử tri qua đường bưu điện. Cử tri điền đầy đủ vào phiếu bầu, sau đó gửi chúng về văn phòng bầu cử hạt qua đường bưu điện hoặc tại hộp bỏ phiếu chính thức. Quý vị có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện tại tiểu bang Oregon thông qua sáu bước đơn giản:

 1. Ghi danh bỏ phiếu trực tuyến, trên giấy, hoặc thông qua phương pháp ghi danh tự động. Quý vị sẽ nhận được một Thẻ Thông Báo Cử Tri (Voter Notification Card) trong hộp thư. Tấm thẻ xác nhận quý vị đã được ghi danh để bỏ phiếu. Quý vị cũng có thể gọi cho hoặc ghé thăm Bầu Cử Hạt Multnomah để xác nhận.
 2. Quý vị sẽ nhận được Voters’ Pamphlet (Sổ Tay Cử Tri) trước cuộc bầu cử bốn tuần. Sổ Tay Cử Tri là một cuốn sổ nhỏ được làm bởi Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Tiểu Bang Oregon và Bầu Cử Hạt Multnomah. Sổ Tay Cử Tri chứa thông tin về các ứng cử viên và các đề nghị thay đổi pháp luật. Đó có thể là những ứng cử viên hoặc pháp luật cấp địa phương (thành phố, hạt, và quận), cấp bang và cấp quốc gia. Sổ Tay Cử Tri có sẵn trực tuyến tại oregonvotes.gov.
 3. Hai tuần trước cuộc bầu cử, quý vị sẽ nhận được lá phiếu bầu của mình trong hộp thư. Nếu không nhận được lá phiếu bầu của mình, quý vị hãy gọi cho Bầu Cử Hạt Multnomah để nhận lá phiếu mới.
 4. Bỏ phiếu bằng cách điền thông tin vào phiếu bầu. Phiếu bầu chỉ có ngôn ngữ tiếng Anh, nhưng quý vị có thể yêu cầu một thông dịch viên cho bất cứ ngôn ngữ nào để đảm bảo rằng quý vị hiểu rõ phiếu bầu của mình. Một khi quý vị đã quyết định sẽ bỏ phiếu như thế nào, sử dụng bút xanh dương hoặc đen để đánh dấu lựa chọn của mình. Quý vị cũng có thể để trống một chỗ nào đó trên phiếu bầu nếu quý vị không có nhu cầu bình chọn. Quý vị có thể ghi tên một ứng cử viên cho bất kỳ cuộc tranh cử nào. Nếu quý vị ghi sai hoặc làm mất tấm phiếu bầu, hãy gọi cho Bầu Cử Hạt Multnomah để nhận tấm phiếu mới.
 5. Đặt phiếu bầu của quý vị vào trong phong bì gửi trả lại. Kiểm tra đúng tên và địa chỉ của quý vị. Quý vị phải ký tên lên phong bì gửi trả lại để phiếu bầu của quý vị được tính. Nếu quý vị không thể ký tên lên phong bì gửi trả lại do bị khuyết tật hay một tình huống cu thể nào đó, xin gọi cho Bầu Cử Hạt Multnomah để được trợ giúp.
 6. Gửi phiếu bầu của quý vị. Quý vị có thể gửi lá phiếu qua đường bưu điện bằng phong bì đã thanh toán cước phí (không cần tem) hoặc có thể gửi lá phiếu tại một điểm có hòm bỏ phiểu chính thức. Có tám khu vực có thùng bỏ phiếu 24 giờ và có thùng bỏ phiếu chính thức bên trong các Thư Viện Quận Multnomah (Multnomah County Library) trong giờ mở cửa. Các phiếu bầu phải đến tại Văn Phòng Bầu Cử (Elections Office) hoặc được bỏ bên trong một thùng bỏ phiếu chính thức trước 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử (Election Day). Nếu gửi phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện, hãy gửi ít nhất một tuần lễ trước Ngày Bầu Cử để đảm bảo phiếu bầu sẽ tới nơi kịp lúc.

Tôi có thể hỏi ai khi tôi có thêm các câu hỏi khác?

Liên hệ với Multnomah County Elections (Bầu Cử Hạt Multnomah):

Giờ làm việc: thứ Hai – thứ Sáu 8:00 giờ sáng - 5:00 giờ chiều.

Xin gọi để biết về giờ làm việc thêm trong thời gian bầu cử.

Địa chỉ: 1040 SE Morrison Street, Portland, OR 97214

Điện thoại: 503-988-8683 | Fax: 503-988-3719 | TTY: 1-800-735-2900

Hộp thư điện tử: elections@multco.us

Liên hệ với Oregon Secretary of State (Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Tiểu Bang Oregon), Elections Division (Phòng Bầu Cử):

Điện thoại: 1-866-673-8683 | Fax: 503-373-7414 | TTY: 1-800-735-2900

Hộp thư điện tử: elections.sos@state.or.us

Tôi có thể nhận trợ giúp bỏ phiếu theo ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi hay không?

Có. Bầu Cử Hạt Multnomah cung cấp một thông dịch viên, miễn phí, cho bất cứ ai cần trợ giúp tại bất kỳ bước nào trong việc bỏ phiếu, bao gồm:

 • Ghi danh để bỏ phiếu
 • Đánh dấu hoặc đọc lá phiếu bầu
 • Cập nhật địa chỉ, tên, đảng phái chính trị, hoặc các thông tin cử tri khác
 • Hiểu rõ quy định bầu cử và các bước trong việc bỏ phiếu
 • Các trợ giúp khác liên quan đến việc bầu cử 

Trợ giúp này luôn luôn miễn phí. Để được trợ giúp gọi, gửi thư điện tử, hoặc ghé thăm văn phòng bầu cử. Thông dịch qua điện thoại có sẵn cho bất kỳ ngôn ngữ nào và có nhiều nhân viên bầu cử song ngữ (tiếng Tây Ban Nha). Quý vị cũng có thể gọi cho Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Tiểu Bang Oregon, Phòng Bầu Cử để yêu cầu một thông dịch viên.

Tôi có thể nhận trợ giúp bỏ phiếu nếu tôi có một khuyết tật hay không?

Có. Bầu Cử Hạt Multnomah cung cấp trợ giúp liên quan đến việc bỏ phiếu và bầu cử cho những cử tri có khuyết tật. Bầu Cử Hạt Multnomah có thể trợ giúp quý vị tại nhà hoặc tại văn phòng bầu cử. Trợ giúp này luôn luôn miễn phí. Xin gọi, gửi thư điện tử, hoặc ghé thăm văn phòng Bầu Cử Hạt Multnomah để được trợ giúp bất kì điều gì liên quan đến bầu cử bao gồm:           

 • Ghi danh để bỏ phiếu
 • Đánh dấu hoặc đọc lá phiếu bầu
 • Cập nhật địa chỉ, tên, đảng phái chính trị, hoặc các thông tin cử tri khác
 • Hiểu rõ quy định bầu cử và phương thức bỏ phiếu
 • Các trợ giúp khác liên quan đến việc bầu cử 

Bầu Cử Hạt Multnomah mong muốn quý vị có thể bỏ phiếu một cách dễ dàng, riêng tư và độc lập, hiểu rõ các bước trong việc bỏ phiếu, hiểu rõ các quy định bầu cử, và biết hỏi ai để được trợ giúp. Hoàn cảnh của mỗi cử tri là khác nhau. Hãy liên hệ với Bầu Cử Hạt Multnomah để được trợ giúp.

Multnomah County Elections (Bầu Cử Hạt Multnomah) Địa chỉ: 1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214 Điện thoại: 503-988-3720 Hộp thư điện tử: elections@multco.us Trang mạng: www.mcelections.org

Tài nguyên khác

Thẻ Đăng ký Bầu cử tại tiểu bang Oregon (PDF) - Oregon Voter Registration Card in Vietnamese

Viet - Facts to Know About Voting and Elections 2020 (623.74 KB)