January 30, 2024

Nagala soo qaybgal dabaal-daga Maalinta Codaynta Help America - maalin ficil oo loo abuuray la shaqaynta madaniga ah ee soo jiidashada leh

Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay aqoonsan tahay "Maalinta Doorashada Help America"

Marka kowaad waxaa aqoonsaday Gudida Kaalmada Doorashada Maraykanka 2022, munaasabada waxaa loogu talo geley in lagu wacyi geliyo muhiimiyada shaqaalaha doorashada iyo in Maraykan badan lagu dhiiri geliyo inay kaalin ka ciyaaraan nidaamka doorashda.

Election worker stationed at a customer service counter

Degmada Multnomah, Ore. - Maadaama xiliga doorashada 2024 ay bilaabantay, iyo shaqaale yaraanta shaqaalaha doorashada ee dalka oo dhan, Doorashooyinka Degmada Multnomah waxaa farxad u ah inay u aqoonsato maanta Maalinta Codaynta Help America, Janaayo 30, 2024. Munaasabada waxaa markii ugu horeeyay sameeyay Gudida Kaalmada Doorashada Maraykanka 2022, oo waxay wacyi geliyeen ku saabsan kalainta shaqaalaha doorashada iyo in lagu dhiiri geliyo ka qayb gala nidaamka doorashada.

"Degmada Multnomah iyo gebi ahaanba Oregon, waxa aanu nasiib u helnay in aanu helno dad badan oo aan kaliya ka la shaqayn oo aan si firfircoon uga qayb gelin nidaamka doorashadeena, laakiin sidoo kale waxay ku faanaan nidaamkeena ku codaynta boosta ee u ogolaanaya inay u coyeeyaan sida iyaga ugu dhibta yar," ayuu yidhi Tim Scott, maareeyaha Waaxda Doorashooyina Degmada Multnomah. "Waxa aanu bilaabaynaa dadaalka shaqaalaysiinta ee shaqaalaysiinta shaqaalaha doorashada ee shaqooyinka kala duwan si ay gacan uga gaystaan nidaamka doorashada oo in lasii wado ku dhiiri gelinta la shaqaynta madaniga ah."

Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay doonaysaa shaqaale heegan ah iyo gelin ka shaqeeya doorashada soo socota ee Doorashada Hordhaca ee Maay 21, 2024 iyo Doorashada Guud ee Noofember 5, 2024. Boosaska waxa kamid ah soo saare waraaqaha codaynta iyo nidaamka furitaanka, adeegyada macmiilka, ka jawaabida taleefanada, gelinta xogta iyo waxkale oo badan.

Boosaska waxay noqon doonaan Duniway-Lovejoy Elections Building (1040 S.E. Morrison St., Portland) iyo Voting Center Express ee Multnomah County East Building (600 N.E. 8th St., Gresham). Si aad u dalbato boosaskan, waa inaad tahay 18 jir ama ka wayn tahay. Khasab maaha inaad degan tahay Degmada Multnomah si aad uga shaqayso Waaxda Doorashooyinka. Dadka dhamaan heerarka xirfaha, luuqadaha iyo awooda ayaa lagu dhiiri geliyaa inay shaqeeyaan. Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay siiyaan adeegyada turjubaada dadka codaynaya ee ku hadla luuqad aan Ingiriisi ahayn.

Shaqaalaha doorashada waxaa kormeera saraakiisha doorashada Degmada Multnomah oo siinaya marka hore tobobar kahor gelinta lagu qoray. Shaqooyinka waxaa lasoo dhigaa: multco.wd1.myworkdayjobs.com/Multco_Jobs/job/Portland-OR/Elections-Worker--On-Call-_R-13725.

Marka laga tago in shaqaalaha mudada gaaban ah lasoo jiito, ku dhiiri gelinta la shaqaynta madaniga ah, iyo muujinta baahiyaha amaanka, badbaadada, fududaynta isticmaalka, iyo waadaxnimada doorashooyinka, Maalinta Codaynta Help America sidoo kale waxay xasuusisaa muhiimiyada doonashada ilo macluumaad oo sax ah oo lagu kalsoon yahay wixii ah dhamaan macluumaadka doorashada la xidhiidha.

Waaxda Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay kalsooni ku qabtaa qaabka ay u dhacayso iyo nidaamka doorashooyinka. Doorashooyinka waxay leeyihiin macluumaad khaldan, iyo majaro habaabin lagu baahiyo barasha bulshada, oo waxaa laga dalbanayaa codeeyayaasha inay doontaa macluumaad lagu kalsoon yahay iyo sax ah oo laga heley ilo lagu kalsoon yahay sida Multnomahvotes.gov iyo Oregonvotes.gov. Waxa aad sidoo kale waxaad isticmaali kartaa bogeena su'aalaha badanaa la iswaydiiyo.

Hadii aad qabto wax su'aalo ah, fadlan kala hadal Waaxda Doorashada 503-988-VOTE. Iyo dabcan, Doorashooyinku waxay kugu dhiiri gelinayaan inaad isku duwaan geliso codaynta oo aad ka qayb gasho qaabaynta dimuqraadiyada.

#####