Đã cập nhật vào ngày 09/11/2022

Family with two kids standing outside their home smilingTrên trang này:

 • Quy trình vụ kiện trục xuất và quyền của quý vị
 • Nếu quý vị nhận được thông báo chấm dứt trước 72 giờ từ chủ nhà
 • Nếu quý vị đã nhận được thông báo có ngày ra tòa
 • Biết thêm thông tin thêm về quyền của quý vị với tư cách là người thuê nhà

Quy trình vụ kiện trục xuất và quyền của quý vị

 • Chỉ có tòa án mới có thể ban hành lệnh trục xuất chính thức để buộc người thuê phải rời khỏi căn hộ cho thuê. 

 • Chủ nhà phải đưa ra “thông báo chấm dứt” cho người thuê trước khi họ có thể nộp đơn kiện trục xuất lên tòa án. Thông báo này không phải là lệnh trục xuất chính thức, và nó không có nghĩa là người thuê nhà phải dọn đi ngay lập tức.

 • Nếu vấn đề là không trả tiền thuê nhà, thông báo chấm dứt gửi cho người thuê trước 72 giờ (3 ngày) để trả tiền thuê nhà đến hạn. 

 • Nếu người thuê nhà không trả tiền trong vòng 72 giờ, chủ nhà có thể nộp đơn kiện trục xuất lên tòa án.

Nếu quý vị nhận được thông báo chấm dứt trước 72 giờ từ chủ nhà

 • Gọi 211.

  • 211 có thể kết nối quý vị với dịch vụ hỗ trợ tiền thuê nhà phản hồi nhanh, mặc dù quỹ hỗ trọ có hạn và không được đảm bảo.

  • 211 cũng có thể giúp kết nối quý vị với các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý.

Nếu quý vị đã nhận được thông báo có ngày ra tòa

 1. Dù có chuyện gì thì quý vị cũng nên có mặt vào ngày ra tòa. Nếu quý vị không có mặt trước tòa, chủ nhà của quý vị sẽ tự động nhận được lệnh trục xuất từ ​​thẩm phán.

 2. Tìm kiếm hỗ trợ pháp lý ngay lập tức. 

  • Dự án Biện hộ Vụ kiện Trục xuất có các luật sư có thể đưa ra lời khuyên hoặc đại diện cho quý vị trước tòa miễn phí. Để liên hệ Dự án Biện hộ Vụ kiện Trục xuất: 

Biết thêm thông tin thêm về quyền của quý vị với tư cách là người thuê nhà

 • Liên minh Cộng đồng Người thuê nhà (CAT) là một tổ chức bảo vệ quyền lợi người thuê nhà tập trung vào lĩnh vực giáo dục. Liên hệ với Liên minh Cộng đồng Người thuê nhà: