Бюлетень для заочного голосування

Тип бюлетеня, призначений для виборців, які мешкають за кордоном, є військовослужбовцями, подорожують або навчаються далеко від місця постійного проживання. Виборці, які в день виборів перебуватимуть далеко від дому, можуть попросити надіслати їм бюлетень поштою на адресу їх тимчасового перебування.

Поправка

Зміни до Конституції США чи конституції штату. Будь-які зміни конституції мають бути схвалені виборцями.

Бюлетень

Паперовий бланк зі списком кандидатів на виборні посади й ініціатив, винесених на голосування (пропонованими законами та поправками), в якому виборці відзначають свій вибір. Залежно від місця проживання виборця (юрисдикції та округу), бюлетень може містити різні списки кандидатів.

Конверт для бюлетеня

Це конверт, у який виборець поміщає свій заповнений бюлетень, а потім запечатує та підписує його (також іноді називається конвертом для підпису). Потім конверт повертається на виборчу дільницю, де підпис перевіряється та підраховуються голоси.

Ініціативи, винесені на голосування

Проєкт закону, підготовлений громадянами та внесений до бюлетеня для схвалення чи відхилення виборцями. Ініціативи, винесені на голосування, як правило, розробляються групою громадян, які опікуються тим чи іншим конкретним питанням.

Облігації

Облігації — це боргові зобов’язання, що випускаються юрисдикціями для фінансування великих проєктів капітального будівництва. Подібно до іпотеки, вони використовуються для довгострокового фінансування великих покупок. Облігації, зазвичай, погашаються за рахунок податків на майно. Фінансові наслідки голосування за облігаціями будуть різними для різних громадян залежно від вартості їхньої нерухомості й кількості випущених облігацій.

Кандидат

Особа, яка балотується на виборну посаду.

День сертифікації

День офіційного закінчення підрахунку голосів після виборів і сертифікації. У штаті Oregon сертифікація в кожному окрузі відбувається через 27 днів після Дня виборів.

Статут

Статут — це юридичний документ, який формує та встановлює правила для органів муніципального управління. У штаті Oregon діє система самоврядування. Це означає, що об’єднані муніципалітети можуть встановлювати правила, які мають законну силу. У штаті Oregon 241 об’єднаний муніципалітет.

Закриті партійні первинні вибори

Основні політичні партії у штаті Oregon проводять первинні вибори для відбору кандидатів, які представлятимуть їх на загальних виборах. Законодавство штату Oregon дозволяє основним політичним партіям обирати, якими будуть первинні вибори: відкритими чи закритими. У закритих первинних виборах можуть брати участь лише виборці, зареєстровані в партії, яка їх проводить. Виборці отримують бюлетені зі списками кандидатів, що балотуються на посади в основній політичній партії, до якої належать ці виборці, а також зі списками безпартійних кандидатів та ініціативами, винесеними на голосування. У штаті Oregon виборці мають зареєструватися у своїй партії принаймні за 21 день до виборів. Виборці, які не зареєстровані в жодній великій політичній партії, отримують список безпартійних кандидатів та ініціатив, винесених на голосування в рамках закритих первинних виборів.

Виборчий округ з виборів до Конгресу

Політико-адміністративна одиниця, що виділяється для обрання представників до Конгресу США. У штаті Oregon наразі шість округів з виборів до Конгресу.

Виборчий округ

Виборці та мешканці округу, яких представляє виборна посадова особа.

Представники

Люди, обрані для того, щоб представляти штат на з’їзді політичної партії.

Округ

Географічна територія, яку обслуговує або представляє обрана посадова особа. Є безліч різних спеціальних округів, що перетинаються між собою (органи з водопостачання, шкільні й пожежні округи та інші). Ваш округ визначається за місцем вашого проживання.

Загальні вибори

Загальні вибори — це загальнодержавні вибори, які проводяться для того, щоб зареєстровані виборці могли вирішити, хто саме очолить уряд штату та країни. Загальні вибори проводяться першого вівторка після першого понеділка в листопаді парного року.

Особа, яка обіймає посаду

Людина, яка тепер займає певний пост.

Ініціатива, винесена на голосування

Будь-яка з наступних ініціатив, запропонованих виборцям для схвалення або відхилення на виборах: (a) законопроєкт; (b) законодавчий акт або частина законодавчого акта законодавчих зборів; (c) перегляд або внесення змін до Конституції штату Oregon; (d) місцеве, спеціальне чи муніципальне законодавство; (e) пропозиція або питання.

Позапартійні вибори

Позапартійні вибори — це вибори, які зазвичай проводяться на рівні штату або на місцевому рівні й у рамках яких партійна приналежність кандидата не вказується в бюлетені.

комунальним округом (PUD)

Орган місцевого самоврядування, який надає основні комунальні послуги на певній території, називається  комунальним округом  (People's Utility District, PUD). PUD формуються шляхом голосування мешканців округу, а керівництво й управління їхньою діяльністю здійснюється на місцевому рівні. Відповідні повноваження надаються PUD Конституцією штату Oregon. Щоб дізнатися більше, перейдіть за посиланням: комунальним округом (PUD)

Виборча дільниця

Виборча дільниця є найменшою територіальною одиницею для цілей голосування. В окрузі Multnomah 113 виборчих дільниць.

Первинні вибори

Первинні вибори — це попередні вибори, під час яких виборці голосують за партійних кандидатів, що представлятимуть їхню партію на загальних виборах. Первинні вибори проводяться третього вівторка у травні парного року.

Референдум

Поданий на розгляд законодавчий акт (закон), за прийняття якого люди можуть особисто голосувати. Винесені на референдум питання, які виборці схвалять, стають законом. 

Додаткові окружні вибори

Ці вибори включають голосування за кандидатів на посади у спеціальних округах, наприклад у місцевій шкільній раді, пожежному окрузі або окрузі з водопостачання. Додаткові окружні вибори проводяться третього вівторка у травні парного року.