August 16, 2022

Thứ Ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022

Thông Tin Về Giới Hạn Đóng Góp và Yêu Cầu Công Khai Khoản Đóng Góp cho Vận Động Tranh Cử của Quận Multnomah Hiện Có tại MultnomahVotes.gov

Quý vị có thể xem bản phát hành này bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Ukraine và tiếng Somali.

Liên hệ: Tim Scott, 503-988-VOTE (8683)

 

Thông tin về Chương trình Tài trợ Vận động tranh cử của Quận Multnomah hiện có sẵn trực tuyến tại MultnomahVotes.gov. Các ứng cử viên tương lai và hiện tại của Quận Multnomah, các uỷ ban của ứng cử viên, những người đóng góp tương lai và hiện tại cho các ứng cử viên đó, cũng như cử tri và công chúng có thể truy cập trang Tài Trợ Chiến Dịch trên trang trực tuyến của Ban Bầu cử để tìm hiểu thêm.

 

Ban Bầu cử Quận Multnomah đã phát hành một video mới với tiêu đề Luật lệ Tài trợ cho Vận động tranh cử của Quận Multnomah nhằm cung cấp thông tin tổng quan ngắn gọn, đồng thời giới thiệu về giới hạn đóng góp và yêu cầu công khai khoản đóng góp dành cho các ứng cử viên của Quận Multnomah, bao gồm Chủ Tịch, Ủy Viên, Cảnh Sát Trưởng và Kiểm Toán Viên. Các cuộc bầu cử tại Quận Multnomah được thiết lập nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và tính trách nhiệm hơn nữa nhờ có Chương trình Tài trợ cho Vận động tranh cử.

 

Được các cử tri chấp thuận vào năm 2016, chương trình này ảnh hưởng đến tất cả các ứng cử viên của Quận Multnomah và các vận động tranh cử của họ. Có các giới hạn đóng góp dành cho những người đóng góp và các yêu cầu công khai đóng góp đối với các ủy ban chính trị, cá nhân, tổ chức và các bên thực hiện những khoản chi tiêu độc lập. Video hiện có sẵn trên trang trực tuyến và tài khoản mạng xã hội của Ban Bầu cử Quận Multnomah bằng tiếng Anh với phụ đề bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Hoa (Giản Thể), tiếng Ukraine và tiếng Somali.

 

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin bao gồm Bộ Luật và Quy Tắc của Quận Multnomah, thông tin chi tiết về quá trình thực thi theo hướng khiếu nại thúc đẩy và các câu hỏi thường gặp tại MultnomahVotes.gov.

 

Văn phòng chính:

Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

 

Địa điểm tại Gresham:

Bắt đầu mở cửa hoạt động từ ngày 17 tháng 10 cho cuộc Tổng Tuyển cử ngày 8 tháng 11 

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

 

Điện thoại: 503-988-VOTE (8683)

Email: elections@multco.us

Trang web: MultnomahVotes.gov