Xarunta Codaynta Doorashada Degmada Multnomah ee Gresham

Xarunta Codbixinta Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah
600 NE 8th Street, Gresham OR
503.988.VOTE (8683) | elections@multco.us | www.mcelections.org

Furan Maayo 3 - 18, 2021

Saacadaha caadiga ah:                      Isniinta - Jimcada 8 subaxnimo - 5 galabnimo.

Saacadaha la Kordhiyay:                   Sabtida, Maayo 15, 10 subaxnimo - 2 galabnimo.

                                    Isniinta, Maayo 17, 8 subaxnimo - 7 galabnimo.

Saacadaha Maalinta Doorashada:     Salaasada, Maayo 18, 7 subaxnimo - 8 galabnimo.Xarunta Codaynta Doorashada Degmada Multnomah ee Gresham


Waraaqaha codaynta waa in lagu soo celiyaa Sanduuqyada Codaynta Rasmiga ah kahor 8:00 habeenimo Maalinta Doorashada si loo tiriyo.

Doorashada Degmada Multnomah waxa ay kordhisay helitaanka adeegyada codaynta Goobaha Codbixinta Gresham. Goobaha Codbixinta waxaa weeye goobo adeeg codbixiyayaasha ah ee oo dheeraad ah oo furan maalin kasta oo doorashada ah.

Dhamaan Goobaha Codbixinta waxa ay badashaa waraaqaga codaynta lumay ama la waxyeeloobay ama waxa ay badashaa macluumaadka duwaan gelinta codaynta. Codeeyayaasha qaba laxaad la'aanta waxay heli karaan kaalmo. Codeeyayaasha ku hadla luuqad kale oo aan Ingiriisi ahayn waxa ay ku heli karaan kaalmada ay doonayaan luuqaada ay doorbidayaan. Shaqaalaha doorashada waxa ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan wixii su'aalo ah ama kaalmada la xidhiidha doorashada ee kale.

Waraaqaha codaynta waxaa kaliya la aqbalayaa saacada ay furan yihiin Xaruntamaha Cod Bixintu. Meesha ugu dhaw ee Sanduuqada Codaynta 24-saacadood ee Rasmiaga ah waxa uu ku yaalaa baarkinka Laybareeriga Gresham ee 385 NW Miller Avenue. Si loo helo Goobo Kale oo Codbixinta Rasmiga ah oo Degmada Multnomah, booqo multco.us/elections/official-ballot-drop-sites-somali-0.