Xarunta Codaynta Doorashada Degmada Multnomah ee Gresham

Xarunta Codbixinta Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah
600 NE 8th Street, Gresham OR
503.988.VOTE (8683) | elections@multco.us | www.mcelections.org

Xarunta Codaynta Doorashada Degmada Multnomah ee Gresham


Waxay furan tahay Abriil 25 - Maayo 17 doorashada Dawladaha hoose oo Dhacaysa Maayo 17, 2022

  • Isniinta - Jimcada 8 subaxnimo – 5 galabnimo

Saacadaha La kordhiyay:

  • Arbacada, Maayo 11 - Jimcada, Maayo 13 8 subaxnimo – 7 fiidnimo

  • Sabtidda, Maayo 14: 10 barqanimo - 2 duhurnimo

  • Isniin, Maayo 16: 8 subaxnimo - 7 fiidnimo

  • Maalinta Doorashada, Talaadada, Maayo 17, 7 subaxnimo - 8 fiidnimo 

Markaad tagto Xarunta Codbixinta Degdega ah waxaad badalan kartaa waraaqda codbixinta ee kaa dhuntay, waxaad helaysaa caawimaad ku aadan cod dhiibashada, waxaad cusboonaysiin kartaa xogtaada codbixiyaha, ama waxaad la hadli kartaa sarkaal ka socda laanta doorashada. 

Waraaqaha codaynta waxaa kaliya lagu aqbalayaa Xarunta Codbixinta Degdegga ah saacadaha ay furan tahay.  Goobta kuugu dhow ee aad ka helayso Goobta Sanduuqa Codbixinta Rasmiga ah waa aaga baakinka ee Maktabada Gresham oo ku taala 385 NW Miller Avenue.