Xarunta Codaynta Doorashada Degmada Multnomah ee Gresham

Xarunta Codbixinta Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah
600 NE 8th Street, Gresham OR
503.988.VOTE (8683) | elections@multco.us | www.mcelections.org 


Elections staff wearing a face shield, face mask, and gloves stands in front of the Voting Center Express in Gresham.  She is holding a clipboard and wears an "I Speak Spanish / Hablo Español" badge
Xarunta Codaynta Doorashada Degmada Multnomah ee Gresham
Markaad tagto Xarunta Codbixinta Degdega ah waxaad badalan kartaa waraaqda codbixinta ee kaa dhuntay, waxaad helaysaa caawimaad ku aadan cod dhiibashada, waxaad cusboonaysiin kartaa xogtaada codbixiyaha, ama waxaad la hadli kartaa sarkaal ka socda laanta doorashada. 

Waraaqaha codaynta waxaa kaliya lagu aqbalayaa Xarunta Codbixinta Degdegga ah saacadaha ay furan tahay.  Goobta kuugu dhow ee aad ka helayso Goobta Sanduuqa Codbixinta Rasmiga ah waa aaga baakinka ee Maktabada Gresham oo ku taala 385 NW Miller Avenue.