Các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức ở Quận Multnomah

Phiếu bầu có thể được nộp tại bất kỳ Địa điểm Bỏ phiếu Chính thức của Oregon nào trước 8 giờ vào Ngày Bầu cử. Cử tri nếu đã xếp hàng trước đó vào lúc 8 giờ tối vẫn có thể nộp phiếu bầu của họ.

Google map những Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức ở Quận Multnomah

Công cụ Định vị Thùng Bỏ phiếu của Oregon - công cụ định vị Thùng Bỏ phiếu Chính thức trên toàn tiểu bang do văn phòng Tổng Thư ký tiểu bang Oregon cung cấp, có thể dụng trong thời gian chu ký 20 ngày bầu cử.

Thông tin về các thùng bỏ phiếu không chính thức (Tiếng Anh):  Unofficial drop site information (62.46 KB)


Các Địa Điểm Dịch Vụ Cử Tri của Ban Bầu Cử Quận Multnomah

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy tại Quận Multnomah (Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building) - Địa điểm Bỏ phiếu Chính thức Hoạt động 24 giờ là một nơi dành cho người đi bộ nằm ở phía nam của tòa nhà cũng như một Thùng Bỏ phiếu Chính thức cho cử tri lái xe qua nằm trên SE 11th Ave. và SE Belmont St. Cử tri có thể bầu cử tại văn phòng bầu cử vào bất cứ thời điểm nào trong suốt khoảng thời gian bầu cử.

Địa chỉ:
Tòa nhà Bầu cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah (Multnomah County Duniway Lovejoy Elections Building) 
1040 SE Morrison Street, Portland, OR 97214 (
bản đồ góc nhìn của phố )
Điện thoại: 503-988-VOTE (8683) | Fax: 503-988-3719 | 711 (Dịch Vụ Tiếp Âm Oregon)

Trung tâm Bầu cử Cấp tốc Gresham (Gresham Voting Center Express) - Có một Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức bên trong Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc ở tầng một của Multnomah County East Building. Địa điểm này chỉ khả dụng trong giờ mở cửa của Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc. Quý vị sẽ cần phải đỗ xe và đi bộ vào bên trong để bỏ lá phiếu của mình. Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức hoạt động 24 giờ gần nhất là tại Thư Viện Gresham ở 385 NW Miller Ave.

Địa chỉ:
Multnomah County East Building
600 NE 8th Street, Gresham, OR 97030


Các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức Hoạt Dộng 24 Giờ

Portland

Phía Bắc

 • Rose Quarter –  nằm ở phía Nam của Rose Quarter cạnh đài phun nước & biển báo Rip City - Chỉ dành cho người đi bộ
 • Thư viện St. Johns (Thùng Trả sách Thư viện) – 7510 N Charleston Ave.
 • Khuôn viên Cascade của Trường Cao đẳng Cộng đồng Portland (PCC) — 705 N Killingsworth St. — ở góc đường N Killingsworth. và đại lộ Kerby Ave. Đây là thùng bỏ phiếu trên đường đi bộ.
 • Thư viện Kenton (Thùng Trả sách Thư viện) – 8226 N Denver Ave.
 • Tập hoá Green Zebra Grocery Trước đây – 3011 N Lombard St. (Thùng Bỏ phiếu Chính thức đặt gần bãi đậu xe phía sau của N Curtis Ave.)
 • McCoy Park – nằm tại góc phố phía đông nam của N Trenton St. và N Newman Ave. – (Chỉ dành cho Người đi bộ)

Phía Đông Bắc

 • Thư viện Albina – (Thùng Bỏ phiếu Chính thức) – 216 NE Knott St. Bên trong thư viện đóng cửa để xây dựng. Thùng phiếu chính thức mở 24 giờ (Walk-up Only) vẫn mở cửa.
 • Thư viện Hollywood (Thùng Trả sách Thư viện) – 4040 NE Tillamook St.
 • McDonald's Restaurant – 2010 NE Cesar Chavez Blvd. - Thùng Bỏ phiếu Chính thức đặt ở phía tây của NE 40th Avenue giữa NE Tillamook và NE Hancock và gần Thư viện Hollywood.
 • Thư viện Gregory Heights (Thùng Trả sách Thư viện) – 7921 NE Sandy Blvd.
 • Khu vực Lân cận Parkrose – 4390 NE 102nd Ave. – Thùng Bỏ phiếu Chính thức đặt tại bãi đậu xe phía đông, đối diện MHCC Maywood Park Center nằm trên NE 102nd Ave. và NE Prescott St.
 • Bãi đậu xe của tòa nhà Hansen Quận Multnomah – 12240 NE Glisan St.  tại giao lộ của đường NE Glisan và đại lộ 122. Đây là thùng bỏ phiếu cho lái xe qua.

Phía Tây Bắc

 • Thư viện Northwest (Thùng Trả sách Thư viện) – 2300 NW Thurman St.

Phía Đông Nam

 • Ban Bầu cử Quận Multnomah – 1040 SE Morrison St.
  • SE 11th Avenue – Thùng Bỏ phiếu Chính thức đặt tại phía đông của SE 11th Ave. giữa SE Alder St. và SE Morrison St.
  • SE Belmont Street – Thùng Bỏ phiếu Chính thức đặt tại phía bắc của SE Belmont St. giữa SE 10th Ave. và SE 11th Ave.
  • 1040 SE Morrison Street – Địa điểm Bỏ phiếu Chính thức cho người đi bộ/đi xe đạp là một vị trí trong tòa nhà nằm ở góc phố SE 11th Ave. và SE Morrison St.
 • Thư viện Belmont (Thùng Trả sách Thư viện) – 1038 SE César E. Chávez Blvd.
 • Thư viện Sellwood – Moreland (Thùng Trả sách Thư viện) – 7860 SE 13th Ave.
 • Thư viện Woodstock (Thùng Trả sách Thư viện) – 6008 SE 49th Ave.
 • Nằm ở Quảng trường Portland Mercado  7238 SE Foster Rd. tại đường SE Foster và đại lộ 72. Đây là thùng bỏ phiếu trên đường đi bộ.
 • Rạp chiếu phim Regal Cinemas / Cửa hàng Rửa xe M & M – SE Division St. & SE 165th Ave. – Thùng Bỏ phiếu Chính thức đặt tại bãi đậu xe của Regal Cinemas, phía sau Cửa hàng Rửa xe M & M.
 • Thư viện Rockwood (Thùng Trả sách Thư viện) – 17917 SE Stark St.

Phía Tây Nam

 • A–Boy Supply – 7365 SW Barbur Blvd.
 • Thư viện Capitol Hill (Thùng Trả sách Thư viện) – 10723 SW Capitol Hwy.
 • Thư viện Hillsdale (Thùng Trả sách Thư viện) – 1525 SW Sunset Blvd.
 • Thư viện Central – 801 SW 10th Ave. Bên trong thư viện đóng cửa để xây dựng. Thùng phiếu chính thức mở 24 giờ (Drive-up or Walk-up) vẫn mở cửa. Thùng Trả sách Thư viện cho Lái Xe qua nằm trên SW 11th Ave. giữa SW Yamhill St. và SW Taylor St.
 • Quảng trường Pioneer Courthouse – 700 block of SW Broadway (bên cạnh Starbucks và đối diện Nordstrom – Chỉ dành cho Người đi bộ)

Fairview

 • Thư viện Fairview – Columbia (Thùng Trả sách Thư viện) – 1520 NE Village St.

Gresham

 • Thư viện Gresham (Thùng Bỏ phiếu Chính thức và Thùng Trả sách Thư viện) – 385 NW Miller Ave.
 • Trung tâm Bầu cử Cấp tốc – Giờ mở cửa Giới hạn – Multnomah County East Building, 600 NE 8th St. – Có một Thùng Bỏ phiếu Chính thức bên trong Trung tâm Bỏ phiếu Cấp tốc ở tầng một của toà nhà Multnomah County East Building. Địa điểm này chỉ mở cửa trong giờ mở cửa của trung tâm bầu cử. Quý vị sẽ cần phải đậu xe và đi bộ tiếp vào bên trong để nộp phiếu bầu của mình.

Troutdale

 • Thư viện Troutdale (Thùng Trả sách Thư viện) – 2451 SW Cherry Park Rd.