Đăng Ký Dịch Vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử! - Nhận Ngay Một Nhãn Dán Điện Tử “Tôi Đã Bỏ Phiếu.”

Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử của Quý Vị!

Nhận biết được lá phiếu bầu cử của quý vị đang nằm ở vị trí nào trong suốt quá trình bỏ phiếu bầu cử và nhận ngay một nhãn dán điện tử “Tôi Đã Bỏ Phiếu.”

Là một cử tri Quận Multnomah, quý vị có thể đăng ký nhận tin nhắn cảnh báo thông qua tin nhắn, điện thoại hoặc email. Quý vị sẽ biết khi nào lá phiếu bầu cử được gửi đến quý vị qua đường bưu điện. Sau khi quý vị bỏ phiếu và gửi lại lá phiếu của mình, hãy nhận thông báo khi lá phiếu được chấp nhận để kiểm đếm. 

Bên trong thông báo “Lá Phiếu Được Chấp Nhận,” quý vị cũng sẽ nhận được quyền truy cập nhãn dán ảo đặc biệt của Oregon “Tôi Đã Bỏ Phiếu” và có thể chia sẻ nhãn dán này trên các mạng xã hội khác.

Đăng ký trực tuyến dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử tại multnomah.ballottrax.net. Cử tri không bị tính phí cho dịch vụ này*.  Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gọi tới Văn Phòng Bầu Cử theo số 503-988-8683 hoặc gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ elections@multco.us.

Xin lưu ý, nếu đăng ký dịch vụ này sau khi đã gửi lại lá phiếu cho cuộc bầu cử hiện tại, quý vị sẽ chỉ nhận được thông báo cho các cuộc bầu cử sau này.

* Phí tin nhắn văn bản (điện thoại) có thể áp áp dụng nếu bạn chọn chế độ “tin nhắn văn bản.” Xin vui lòng tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ mạng điện thoại của bạn.