Đăng Ký Dịch Vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử! - Nhận Ngay Một Nhãn Dán Điện Tử “Tôi Đã Bầu Cử.”

Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử của Quý Vị!

Nhận biết được lá phiếu bầu cử của quý vị đang nằm ở vị trí nào trong suốt quá trình bầu cử và nhận ngay một nhãn dán điện tử “Tôi đã Bầu cử.”

Là một cử tri Quận Multnomah, quý vị có thể đăng ký nhận tin nhắn thông báo thông qua tin nhắn, điện thoại hoặc email. Quý vị sẽ biết khi nào lá phiếu bầu cử được gửi đến quý vị qua thư. Sau khi quý vị bầu cử và gửi lại phiếu bầu của mình, hãy chú ý thông báo khi phiếu bầu được chấp nhận để kiểm đếm. 

Bên trong thông báo “Phiếu bầu được Chấp nhận,” quý vị cũng sẽ nhận được quyền truy cập nhãn dán trực tuyến đặc biệt của Oregon “Tôi đã Bầu cử” và có thể chia sẻ nhãn dán này trên các mạng xã hội khác.

Đăng ký trực tuyến dịch vụ Theo dõi Lá phiếu Bầu cử tại multnomah.ballottrax.net. Cử tri không bị tính phí cho dịch vụ này*. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi tới Văn phòng Bầu cử theo số 503-988-8683 hoặc gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ elections@multco.us.

Xin lưu ý, nếu đăng ký dịch vụ này sau khi đã gửi lại phiếu bầu cho cuộc bầu cử hiện tại, quý vị sẽ chỉ nhận được thông báo cho các cuộc bầu cử sau này.

* Phí tin nhắn văn bản (điện thoại) có thể áp dụng nếu bạn chọn chế độ “tin nhắn văn bản.” Xin vui lòng tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ mạng điện thoại của bạn.